Logo Sife
SIFE

SIFE je međunarodna neprofitna organizacija koja surađuje s vodećim korporacijama i obrazovnim institucijama s ciljem poticanja studenata univerziteta da preuzmu inicijative u svojim zajednicama.