Logo Save Food initiative
Inicijativa “Čuvajte hranu”

Godine 2013. Henkel se priključio inicijativi “Čuvajte hranu” koja promiče dijalog između tvrtki, istraživanja, politike i civilnog društva na temu bacanja hrane.