12.11.2015.  Düsseldorf / Zagreb

Povišene cjelogodišnje smjernice za rast EPS-a

Henkel ostvario snažan rast prodaje i dobiti u trećem kvartalu

  • Prodaja: Povećana za 8,4% na 4,590 milijardi eura (organska prodaja: +3,2%)
  • Operativna dobit*: povećana za 12,3% na 778 milijuna eura
  • EBIT marža*: povećana za 0,5 postotnih bodova na 16,9%
  • Zarada po preferencijalnoj dionici* (EPS): povećana za 11,1% na 1,30 eura
  • Snažan rast organske prodaje na tržištima u razvoju: +6,5%

„Unatoč kontinuirano izazovnom tržišnom okruženju tvrtka Henkel ostvarila je snažnu izvedbu u trećem kvartalu. Značajno smo povećali prodaju i dobit u svim poslovnim sektorima. Organska je prodaja na tržištima u razvoju bila snažna i ponovno je iznadprosječno doprinijela ukupnom rastu. Pozitivni pokazatelji na razvijenim tržištima bili su posebice podržani dobrom izvedbom u Sjevernoj Americi. Već je treće uzastopno tromjesečje na tom području naše poslovanje u porastu," izjavio je Kasper Rorsted, glavni izvršni direktor tvrtke Henkel. „Prilagođena operativna dobit i prilagođena EBIT marža dosegli u trećem su kvartalu dosegli rekordne razine, a svi su poslovni sektori izvijestili o višem prilagođenom EBIT-u i prilagođenoj EBIT marži u odnosu na prethodnu godinu.“

„Snažna izvedba u trećem kvartalu na izazovnim i nestabilnim tržištima potvrđuje našu sposobnost prilagodbe u izazovnom gospodarskom okruženju. Agilnost i fleksibilnost će i nadalje biti ključni za naš uspjeh, što potvrđuje našu strategiju prilagodbe i daljnjeg pojednostavljenja struktura i procesa u skladu s promjenjivim tržišnim uvjetima."

Povišene smjernice za rast EPS-a

Henkel predviđa rast organske prodaje i povisio je svoje smjernice za rast EPS-a u fiskalnoj godini 2015.: „Očekujemo rast organske prodaje od 3 posto u 2015. godini. I dalje očekujemo povećanje prilagođene EBIT marže za otprilike 16 posto, a sada očekujemo i porast zarade po preferencijalnoj dionici za više od 10 posto."

Prodaja i zarada u trećem kvartalu 2015. godine

U trećem je kvartalu ostvaren značajan rast prodaje od 8,4 posto na 4,590 milijardi eura. Prilagođena pozitivnim učincima tečaja od 2,3 posto, prodaja se poboljšala za 6,1 posto. Organska prodaja – prilagođena tečaju i akvizicijama/dezinvestiranju - povećala se za 3,2 posto.

Poslovni sektor proizvoda za pranje i čišćenje u domaćinstvu ostvario je snažan rast organske prodaje od 5,5 posto. U poslovnom sektoru Beauty Care ostvaren je rast organske prodaje od solidnih 2,1 posto. Poslovni sektor ljepila i tehnologije također je zabilježio poboljšanje organske prodaje od 2,3 posto.

Ako se uzmu u obzir jednokratni dobici, jednokratne naknade i troškovi restrukturiranja, prilagođena operativna dobit poboljšala se za 12,3 posto sa 693 milijuna eura na 778 milijuna eura. Prijavljena operativna dobit (EBIT) povećala se za 10,4 posto sa 603 milijuna eura na 666 milijuna eura.

Prilagođeni povrat od prodaje povećao se za 0,5 postotna boda na 16,9 posto. Prijavljeni povrat od prodaje povećao se za 0,3 postotna boda na 14,5 posto.

Financijski rezultat kompanije Henkel od 11 milijuna eura bio je na razini istog kvartala prošle godine. Porezna je stopa iznosila 24,6 posto (isti kvartal prethodne godine: 24,0 posto).

Prilagođena neto dobit za kvartal, nakon odbitka iznosa pripisanih manjinskim interesima, povećala se za 11,0 posto s 508 milijuna eura na 564 milijuna eura. Prijavljena neto dobit za kvartal povećala se za 9,8 posto s 450 milijuna eura na 494 milijuna eura. Nakon odbitka 10 milijuna eura pripisanih manjinskim interesima, kvartalna se neto dobit povećala na 484 milijuna eura (isti kvartal prethodne godine: 440 milijuna eura).

Prilagođena zarada po preferencijalnoj dionici (EPS) povećana je za 11,1 posto s 1,17 eura na 1.30 eura. Prijavljena zarada po preferencijalnoj dionici povećala se za 10,9 posto s 1,01 eura na 1,12 eura.

Poslovna izvedba od siječnja do rujna 2015.

U prvih se devet mjeseci 2015. prodaja kompanije Henkel značajno povećala za 1,413 milijardi eura na 13,715 milijardi eura, dosegnuvši novu najvišu razinu za Henkel. Ovo je povećanje od 11,5 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci 2014. Prilagođena tečaju, prodaja je porasla za 6,4 posto. Organska prodaja prilagođena tečaju i akvizicijama/dezinvestiranju povećala se za 3,1 posto uz doprinos svih triju Henkelovih poslovnih sektora.

Prilagođena operativna dobit porasla je za 267 milijuna eura s 1,986 milijardi na 2,253 milijardi eura (+13.4 posto). Prilagođeni povrat od prodaje povećao se za 16,1 postotna boda na 16,4 posto.

Prilagođena neto dobit za prvih devet mjeseci, nakon odbitka iznosa pripisanih manjinskim interesima, povećala se za 11,9 posto s 1,459 milijardi eura na 1,632 milijardi eura.

Prilagođena zarada po preferencijalnoj dionici (EPS) povećana je za 11,9 posto s 3,37 eura na 3,77 eura.

Izvedba poslovnih sektora u trećem kvartalu 2015. godine

Poslovni sektor proizvoda za pranje i čišćenje u domaćinstvu ponovno je bio vrlo uspješan i zabilježio je profitabilan rast u trećem kvartalu 2015. Prodaja je rasla organski za 5.5 posto na godišnjoj razini, ostvarujući bolji rezultat od relevantnih tržišta. To je uzrokovalo daljnje povećanje tržišnih udjela. Nominalno, rast prodaje ponovno je bio dvoznamenkast i dosegnuo je rast od 10,6 posto na 1,314 milijardi eura (u istom kvartalu prethodne godine: 1,188 milijardi eura).

Prilagođena operativna dobit poslovnog sektora za pranje i čišćenje u domaćinstvu porasla je značajno, za 19,3 posto na 239 milijuna eura. Prilagođeni povrat od prodaje ostvario je izvrstan porast i dosegnuo novu najvišu razinu od 18,2 posto. Prijavljena operativna dobit, također je porasla za značajnih 23,0 posto s 171 milijuna eura u istom kvartalu prošle godine na 211 milijuna eura.

Poslovni sektor Beauty Care također je nastavio svoj dugogodišnji profitabilni rast u trećem kvartalu 2015. S 2,1 posto rast organske prodaje ponovno je bio iznad onog relevantnih tržišta, što je rezultiralo povećanjem tržišnih udjela. Nominalno, prodaja se povećala za 5.0 posto na 964 milijuna eura (isti kvartal prethodne godine: 918 milijuna eura).

Prilagođena operativna dobit poslovnog sektora Beauty Care značajno se povećala u odnosu na prošlogodišnji kvartal, za 10,7 posto na 155 milijuna eura. Prilagođeni povrat od prodaje također je zabilježio vrlo snažan porast za 16,1 posto. Prijavljena operativna dobit povećala se za 45,2 posto na 142 milijuna eura.

Poslovni sektor ljepila i tehnologije zabilježio je solidan rast organske prodaje od 2,3 posto u trećem kvartalu. Nominalno, prodaja se povećala za 8,5 posto na 2,279 milijardi eura (isti kvartal prethodne godine: 2,100 milijardi eura).

Prilagođena operativna dobit poslovnog sektora ljepila i tehnologije značajno se povećala u odnosu na prošlogodišnji kvartal, za 10,3 posto na 412 milijuna eura. Prilagođeni povrat od prodaje dodatno je porastao i po prvi put dosegnuo 18,1 posto. Prijavljena operativna dobit povećala se za 3,7 posto na 367 milijuna eura.

Predviđanja za Henkel Grupu 2015. godine

Henkel je definirao smjernice za organski rast u fiskalnoj godini 2015. i očekuje rast od okvirno 3 posto. Očekuje se rast organske prodaje u poslovnom sektoru proizvoda za pranje i čišćenje u domaćinstvu od 4 do 5 posto. U sektoru Beauty Care, Henkel i dalje očekuje rast organske prodaje od oko 2 posto. Posebice zbog usporavanja rasta u Kini, Henkel sada predviđa rast organske prodaje u sektoru ljepila i tehnologije od 2 do 3 posto. Kao i ranije, Henkel očekuje stabilan rast tržišnog udjela na tržištima u razvoju. Henkel potvrđuje svoje smjernice za prilagođeni povrat od prodaje (EBIT) i nastavlja očekivati porast od oko 16 posto (2014: 15,8 posto) te doprinos svih triju poslovnih sektora ovom poboljšanju. Henkel je povisio svoje smjernice za prilagođenu zaradu po preferencijalnoj dionici i sada očekuje porast iznad 10 posto (2014: 4,38 eura).

* Prilagođeno nakon jednokratnih naknada/dobitaka i troškova restrukturiranja

Ovaj dokument sadrži izjave o predviđanjima temeljene na trenutačnim procjenama i pretpostavkama korporativnog menadžmenta tvrtke Henkel AG & Co. KGaA. Izjave vezane uz predviđanja karakteriziraju riječi poput očekivati, namjeravati, planirati, predviđati, pretpostavljati, vjerovati, procjenjivati, očekivati, predviđanja te slične formulacije. Ovakve izjave ne treba uzimati kao bilo kakvu garanciju da će se takva očekivanja pokazati istinitima. Buduća izvedba i stvarni rezultati koje će ostvariti tvrtke Henkel AG & Co. KGaA i njene sestrinske kompanije ovise o velikom broju rizika i nesigurnosti te se stoga mogu značajno razlikovati od izjava vezanih uz predviđanja. Mnogi od ovih čibenika su izvan kontrole tvrtke Henkel te ne mogu biti unaprijed točno procijenjeni, poput budućeg ekonomskog okruženja te postupaka konkurencije te drugih subjekata/čimbenika uključenih na tržištu. Henkel ne planira niti poduzima ažuriranje izjave o predviđanjima.