Postupak za prijavitelje nepravilnosti i dežurna Compliance linija 

Etičko ponašanje i ponašanje u skladu s pravilima najviši su prioritet društva Henkel, njegovih zaposlenika i dionika. To uključuje strogu sukladnost sa zakonima o prijaviteljima nepravilnosti (tzv. zviždačima) na globalnoj razini. Vrlo nam je važno utvrditi moguće neprimjereno ponašanje i poduzeti sve odgovarajuće korake kako bi se spriječile povrede. Stoga se od zaposlenika i dionika društva Henkel traži da prijave moguće neprimjereno ponašanje. Društvo Henkel će pravednim postupkom detaljno analizirati sve poruke i pritom osigurati da se poštuju prava osoba koje podnose prijavu, kao i prava prijavljenih osoba, te da se sa svim informacijama postupa na način koji osigurava najveću moguću povjerljivost. Zviždači koji u dobroj vjeri prijave neprimjereno ponašanje bit će zaštićeni i nikakav se oblik odmazde prema njima neće tolerirati.  

Informacije u nastavku sažeto prikazuju postupak za zviždače u društvu Henkel:

Što se može prijaviti.

Načela poslovanja društva Henkel (Code of conduct), naše Vrijednosti (Visions), obveze vodstva (Leadership Commitments) i daljnji interni standardi i pravila opisuju visoku razinu očekivanja koje imamo prema vlastitom postupanju i poslovnom ponašanju, kao i prema onom naših dionika. Bilo kakve moguće povrede tih mjerila, uključujući bilo kakve povrede mjerodavnih zakona, moraju se prijaviti.

Gdje podnijeti prijavu. Višestruki kanali za prijavu u društvu Henkel.

Zviždači mogu prijaviti neprimjereno ponašanje putem različitih kanala.

  • Naravno, zaposlenici se mogu obratiti nadređenima, službi za ljudske potencijale ili odjelu za sukladnost / pravne poslove kako bi izrazili zabrinutost, dobili savjet ili prijavili moguće neprimjereno ponašanje.
  • Moguće je i obratiti se Organizaciji za sukladnost (Compliance) društva Henkel koju je Uprava društva Henkel odredila za odgovorno postupanje sa svim prijavama grupi
    • putem e-pošte   (compliance.office@henkel.com)
    • putem spletnega obrazca i
    • o    javno ili anonimno putem dežurne linije za sukladnost društva Henkel (podaci za kontakt i kodovi za pristup putem telefona i internetskog obrasca nalaze se u nastavku).
  • Zviždači koji podnose prijavu u odnosu na društvo Henkel u Europskoj uniji i ne žele uključiti Organizaciju za sukladnost društva Henkel u društvu Henkel AG & Co. KGaA i/ili njegove lokalne voditelje za sukladnost, mogu podnijeti prijavu vanjskom pravobranitelju, koji radi neovisno o organizaciji društva Henkel i dužan je čuvati poslovnu tajnu [hiperveza na internetsku stranicu: pravobranitelj].
  • Naposljetku, Henkel u potpunosti potvrđuje da se u zviždači sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti mogu izravno obratiti Pučkoj pravobraniteljici Republike Hrvatske u svrhu prijavljivanja. 

Pristup prijavama zviždača i njihova obrada.

Društvo Henkel će prijavama rukovati s najvećom pažnjom, brzinom i povjerljivošću te u potpunoj sukladnosti s mjerodavnim zakonima o privatnosti. To uključuje strogo načelo nužnosti pristupa podacima, tj. samo Grupa-organizacija za sukladnost društva Henkel (lokalna i globalna) i, ovisno u slučaju, drugi relevantni odjeli potrebni za istragu te vanjski profesionalni istražitelji / revizori imat će pristup prijavi, istrazi i praćenju. 

Postupak će se propisno registrirati i dokumentirati. Istrage slijede načelo pravednosti postupka, objektivnost, nakon koje slijedi nepristrana odluka, a sve se prijavljene osobe smatraju nevinima dok se ne dokaže postojanje povrede.

Društvo Henkel snažno reagira na utvrđeno neprimjereno ponašanje, a to, između ostalog, može uključivati odgovarajuće disciplinske mjere protiv prekršitelja. Ako je prikladno, društvo Henkel može uključiti tijela javne vlasti i pokrenuti tužbu. Na temelju istraženih činjenica, odluku o slučaju i odgovarajuće mjere obično donosi Organizacija za sukladnost društva Henkel (lokalna i globalna), u dogovoru s nadležnim voditeljima poslovne jedinice i službom za ljudske potencijale.

Odgovor zviždačima i njihova zaštita.

Zviždači će zaprimiti odgovor u najkraćem mogućem razumnom roku. Kao opća smjernica, nakon svake prijave u roku od sedam dana slijedi potvrda o primitku, a u roku od tri mjeseca donosi se zaključak slučaja ili se on ažurira. U skladu s mjerodavnim zakonima, odgovor mora čuvati povjerljivost i osigurati prava na privatnost svih prijavljenih osoba.

U našoj organizaciji nema tolerancije za bilo kakvu vrstu odmazde i zaštitit ćemo svakoga tko govori u dobroj vjeri, čak i ako se pokaže da je sumnja neutemeljena.

Zaštita podataka

Za prijave Grupi-organizaciji za sukladnost društva Henkel pročitajte Izjavu o zaštiti podataka društva Henkel AG & Co. KGaA. Za prijave pravobranitelju primjenjuje se njihova izjava o zaštiti podataka.

Country

Phone Instruction

Webservice URL
(general URL: www.speakupfeedback.eu/web/ntvoru )

Access code

Language Option 1

Language Option 2

Language Option 3

Language Option 4

1

ALGERIA

+31 205043252 (paid number)

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dz

67111

Arabic

French

English

2

ARGENTINA

08006660078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ar

67111

Latin American Spanish

US English

3

AUSTRALIA

1800452051

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/au

67111

English

4

AUSTRIA

0800-295175

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/at

67111

German

English

5

BELARUS

882000730010

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/by

67111

Russian

English

6

BELGIUM

0800-71365

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/be

67111

Flemish

French

English

7

BOSNIA AND HERZEGOVINA

080082872

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ba

67111

Bosnian

English

8

BRAZIL

08008919678

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/br

67111

Brazilian Portuguese

US English

9

BULGARIA

008001194474

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/bg

67111

Bulgarian

English

10

CANADA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

11

CHILE

12300202775

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cl

67111

Latin American Spanish

US English

12

CHINA

4009901434
If you are calling with provider Unicom:
108007440179
If you are calling with provider Telecom (landline only):
108004400179
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cn

67111

Mandarin Simplified

Cantonese Simplified

English

13

COLOMBIA

18009440692

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/co

67111

Latin American Spanish

US English

14

COSTA RICA

08000440029

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cr

67111

Latin American Spanish

US English

15

CROATIA

0800223069

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hr

67111

Croatian

English

16

CYPRUS

80091182

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cy

67111

Greek

English

17

CZECH REPUBLIC

800 900 538

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/cz

67111

Czech

English

18

DENMARK

80885638

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/dk

67111

Danish

English

19

ECUADOR

1800 000360

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ec

67111

Latin American Spanish

US English

20

EGYPT

0800-0000615

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/eg

67111

Arabic

English

21

ESTONIA

800 0044 208

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ee

67111

Estonian

English

22

FINLAND

08001-13031

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fi

67111

Finnish

English

23

FRANCE

0800-908810

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/fr

67111

French

English

24

GEORGIA

0706777347

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ge

67111

Georgian

English

25

GERMANY

0800-1801733

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/de

67111

German

English

26

GREECE

0080044142695

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gr

67111

Greek

English

27

GUATEMALA

18003000132

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gt

67111

Latin American Spanish

US English

28

HONG KONG SAR, GREATER CHINA

800963161

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hk

67111

Mandarin Traditional

Cantonese Traditional

English

29

HUNGARY

0680981359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/hu

67111

Hungarian

English

30

INDIA

0008004401221

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/in

67111

English

Hindi

31

INDONESIA

If you are calling with provider Indosat: 001 803 440 559
If you are calling with provider Telkom: 007 803 440 559
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/id

67111

Indonesian

English

32

IRAN

+98 21 9100 9845

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ir

67111

Persian

English

33

IRELAND

1800-552136

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ie

67111

English

34

ISRAEL

1809444260

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/il

67111

Hebrew

Arabic

English

35

ITALY

800-787639

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/it

67111

Italian

English

36

JAMAICA

1800 986 8634

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jm

67111

US English

37

JAPAN

0120 774878

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jp

67111

Japanese

English

38

JORDAN

080022868

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/jo

67111

Arabic

English

39

KAZAKHSTAN

88003332641

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kz

67111

Kazakh

Russian

English

40

KENYA

0800733255

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ke

67111

Swahili

English

41

KOREA (SOUTH)

007984424261

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/kr

67111

Korean

English

42

LATVIA

8000 2490

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lv

67111

Latvian

English

43

LEBANON

01426801
Wait for the tone or instructions, and then dial:
800-876-1871
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lb

67111

Arabic

French

English

44

LITHUANIA

880090006

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/lt

67111

Lithuanian

English

45

MALAYSIA

1-800-88-4307

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/my

67111

Malay

English

46

MEXICO

8001234618

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/mx

67111

Latin American Spanish

US English

47

MOROCCO

0800-092359

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ma

67111

Arabic

French

English

48

NETHERLANDS

0800 0222931

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nl

67111

Dutch

English

49

NEW ZEALAND

0800450436

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/nz

67111

English

50

NIGERIA

07080601488

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ne

67111

English

51

NORWAY

800-18333

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/no

67111

Swedish

English

52

PERU

080052767

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pe

67111

Latin American Spanish

US English

53

PHILIPPINES

1800 1441 0215

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ph

67111

Filipino

English

54

POLAND

008004411739

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pl

67111

Polish

English

55

PORTUGAL

800-831528

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/pt

67111

Portuguese

English

56

PUERTO RICO

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

57

ROMANIA

0800894540

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ro

67111

Romanian

English

58

RUSSIA

810 800 2626 9902

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ru

67111

Russian

English

59

SAUDI ARABIA

8008442726

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sa

67111

Arabic

English

60

SERBIA

0800190078

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/rs

67111

Serbian

English

61

SINGAPORE

1800-8232206

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sg

67111

English

Malay

62

SLOVAKIA

0800004529

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sk

67111

Slovak

English

63

SLOVENIA

080080806

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/si

67111

Slovene

English

64

SOUTH AFRICA

0800991526

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/za

67111

Afrikaans

English

65

SPAIN

900-973174

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/es

67111

Spanish

English

66

SWEDEN

020-798813

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/se

67111

Swedish

English

67

SWITZERLAND

0800-561422

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ch

67111

German

French

Italian

English

68

SYRIA

N/A

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/sy

67111

Arabic

English

69

TAIWAN, GREATER CHINA

00801444317

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tw

67111

Mandarin Traditional

English

70

THAILAND

001800 441 4284

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/th

67111

Thai

English

71

TUNISIA

0021631365959

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tn

67111

Arabic

French

English

72

TURKEY

00800 448824369

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/tr

67111

Turkish

English

73

UKRAINE

0800 801 192www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ua

67111

Ukrainian

Russian

English

74

UNITED ARAB EMIRATES

80004412727

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ae

67111

Arabic

English

75

UNITED KINGDOM

0800-1693502

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/gb

67111

English

76

UNITES STATES OF AMERICA

1-888-662-7878

www.henkelethics.com

-

English

77

VENEZUELA

0058 212-7202008

www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/ve

67111

Latin American Spanish

US English

78

VIETNAM

Viettel: 12280319
VPNT/Vinaphone: 120852140
Mobifone: 121020030
www.speakupfeedback.eu/web/henkelexternals/vn

67111

Vietnamese

English