Logo Charter for Sustainable Cleaning
Povelja za održivo čišćenje

A.I.S.E. Povelja za održivo čišćenje je dobrovoljna inicijativa međunarodne industrije sapuna, deterdženata i proizvoda za čišćenje i osnovana je s namjerom pozitivnog doprinosa društvu i okolišu.