ODGOVORNA NABAVA MATERIJALA

Lanci opskrbe jednog poduzeća izuzetno je važan resurs – suradnja između tvrtki u svakom segmentu u lancu može stvoriti izvrsne mogućnosti za minimiziranje ukupnog utjecaja na okoliš i maksimiziranje ukupnog pozitivnog društvenog utjecaja. U Henkelu, naši globalni lanci opskrbe uključuje poslovne partnere iz više od 115 zemalja. Zajedno želimo potaknuti napredak prema 100 posto odgovornoj nabavi materijala.

Omogućavanje svrhovitog rasta odgovornom nabavom materijala

S našim vodećim pristupom odgovornoj nabavi materijala, cilj nam je omogućiti svrhovit rast poticanjem održivosti duž cijelog našeg lanca opskrbe – za dobrobit ljudi i planeta. Iz tog razloga održavamo intenzivan dijalog i suradnju s našim dobavljačima u cilju promicanja održive prakse i poštivanje ljudskih prava. Naša misija ići dalje od usklađenosti, potaknuti utjecaj i promjenu u cijelom našem lancu vrijednosti, kao i stvoriti održivu vrijednost za naše kupce.

Naša Strategija 100 posto odgovorne nabave materijala u prvi plan stavlja naš cilj donošenja odluka u vezi sa 100 posto odgovornom nabavom materijala na globalnoj razini, u svim regijama, poslovnim jedinicama i grupama materijala. Ovaj strateški okvir izgrađen je na našem snažnom upravljanju rizicima, kao i pristupu usklađenosti. On odražava ključne aspekte Henkelove strategije svrhovitog rasta, a istovremeno stavlja tri najvažnije oblasti održivosti, klimatsko pozitivne, kružnog gospodarstva i društveni napredak, u samo srce naše agende o odgovornoj nabavi materijala. Naš doprinos ovim ključnim oblastima omogućen je putem četiri ključna strateška pokretača suradnje, transformacije, inovacije i osnaživanja koji će voditi naš napredak prema 100 posto odgovornoj nabavi materijala.

Na slici: Bertrand Conquéret, predsednik Globalnog lanca opskrbe Henkela i viši potpredsednik nabave

   

U okviru našeg sektora za nabavu, kroz Strategiju 100 posto odgovorne nabave materijala, u potpunosti smo posvećeni doprinosu Agendi svrhovitog rasta Henkela i njenim ambicijama.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Proces odgovorne nabave materijala

Naš „Postupak odgovorne nabave” u šest faza ključan je središnji element našeg pristupa strateškom upravljanju rizikom i usklađenosti koji je usmjeren na prepoznavanje rizika i određivanje odgovarajućih mjera za smanjenje rizika. Na temelju ocjene uspješnosti naših dobavljača u odnosu na održivost, nastalu transparentnost primjenjujemo da bismo podržali naše kupce u suradnji s dobavljačima kako bismo ostvarili dugoročna poboljšanja u lancu vrijednosti. Ti procesi stalnog poboljšanja temelje se prvenstveno na prijenosu znanja i razvoju kompetencija u smislu optimizacije procesa, učinkovitosti resursa te ekoloških i društvenih standarda. Taj je proces sastavni dio svih naših aktivnosti nabave.

 

1. korak: Prethodna provjera i procjena rizika

Taj pristup procjeni rizika održivosti u opskrbnom lancu dio je sustava upravljanja rizicima na razini Grupe. Procjenjujemo mogući rizik na regionalnoj i državnoj razini, kao i na razini vrijednosnog lanca, uključujući rizike specifične za industriju. Pritom se usredotočujemo na zemlje koje su međunarodne institucije prepoznale kao zemlje koje su povezane s povišenim razinama rizika održivosti. Procjena uključuje kriterije koji se odnose na ljudska prava, okoliš i korupciju.

Najistaknutiji suvremeni primjer rizične zemlje povezane s materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne pokrajine Demokratske Republike Kongo (DR Kongo), gdje su različite vojske, skupine pobunjenika i vanjski akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno pridonijeli nasilju i eksploataciji tijekom ratova u regiji. Četiri minerala koji se dobivaju iz istočnog Konga i susjednih zemalja takozvani su „konfliktni minerali”. Ti minerali obuhvaćaju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se upotrebljavaju za konačnu proizvodnju metala tantala, kositra, volframa i zlata, poznatih kao 3TG.

Opskrbni lanci koji ne uključuju područja zahvaćena sukobima sastavni su dio naše Politike odgovorne nabave, a u skladu s OECD-ovim Smjernicama za dubinsku analizu odgovornih opskrbnih lanaca minerala iz područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika provodimo odgovarajuću dubinsku analizu opskrbnog lanca. Od naših dobavljača zahtijevamo da djeluju u skladu sa zahtjevima važećih pravnih okvira za konfliktne minerale (uključujući, među ostalim, Smjernice OECD-a za dubinsku analizu, Uredbu EU-a i zakon Dodd-Frank). Dobavljači moraju pružiti dokumentirane dokaze da svi materijali koje nabavljaju ne potječu iz područja zahvaćenih sukobima. Budući da Henkel nema izravan poslovni odnos s talionicama, očekujemo da naši dobavljači s tim talionicama surađuju na osnovi provjerene usklađenosti s pravnim okvirima o materijalima iz područja zahvaćenih sukobima uz zahtjev da upotrebljavaju isključivo izvore potvrđene na temelju Inicijative za odgovorne minerale (RMI) ili neke druge poslovne inicijative koju priznaje OECD.

2. korak: Sklapanje suradnje

Rezultati prethodne provjere i procjene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja suradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu suglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabave materijala. Naš proces sklapanja suradnje ukorijenjen je u globalno jedinstven sustav registracije i pruža standardizirani sažetak svih naših zahtjeva za održivost.

3. korak: Inicijalna provjera ili revizija

Na početku nove poslovne suradnje dobavljači moraju ili prikazati postojeće rezultate u vezi s održivošću ili ispuniti upitnik koji omogućuje transparentnost u vezi njihovih rezultata s održivosti. To činimo za značajan udio naše vanjske nabave koristeći se metodologijom procjene koju je razvio EcoVadis, neovisni stručnjak za procjenu održivosti. Ti upitnici obuhvaćaju očekivanja u područjima sigurnosti, zdravlja, okoliša, kvalitete, ljudskih prava, radnih standarda i borbe protiv korupcije.

Godine 2021. predstavili smo rješenje softvera kao usluge IntegrityNext za dobavljače s manjom količinom nabave. To softversko rješenje temelji se na kompaktnom upitniku za samoprocjenu uspješnosti i rizika održivosti.

Odabrani dobavljači osim procjene prolaze i reviziju kao alternativu upitnicima za samoprocjenu. U tom procesu Henkel surađuje s neovisnim revizorskim društvima kako bi provjerio usklađenost s definiranim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mjesta (npr. na proizvodnim mjestima) i obuhvaćaju tvorničke inspekcije i razgovore s radnicima na svim razinama hijerarhije.

4. korak: Analiza procjene performansi

Vanjski stručnjaci za održivost i vlasnici dobavljača u našem timu za nabavu analiziraju rezultate revizija ili rezultate procjene društva EcoVadis kako bi utvrdili nedostatke u održivosti i područja za poboljšanje. Istodobno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizirani postupak nakon procjene ili revizije osigurava da naši dobavljači provedu utvrđene korektivne radnje. Ozbiljno ponovljeno nepoštivanje zahtjeva rješava se definiranim postupkom eskalacije i dovodi do prekida suradnje s dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i kontinuirani proces poboljšanja

Neovisno o rezultatima revizije ili procjene, od naših dobavljača koji su prošli procjenu tražimo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na utvrđenim područjima za poboljšanje. Zajedno s našim dobavljačima pratimo napredak ostvaren u provedbi Plana korektivnih radnji dok ne nastupi ponovna procjena ili ponovna revizija.

6. korak: Ponovna procjena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procjene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinkovitosti naših dobavljača i osigurali kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mjera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

1. korak: Prethodna provjera i procjena rizika

Taj pristup procjeni rizika održivosti u opskrbnom lancu dio je sustava upravljanja rizicima na razini Grupe. Procjenjujemo mogući rizik na regionalnoj i državnoj razini, kao i na razini vrijednosnog lanca, uključujući rizike specifične za industriju. Pritom se usredotočujemo na zemlje koje su međunarodne institucije prepoznale kao zemlje koje su povezane s povišenim razinama rizika održivosti. Procjena uključuje kriterije koji se odnose na ljudska prava, okoliš i korupciju.

Najistaknutiji suvremeni primjer rizične zemlje povezane s materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne pokrajine Demokratske Republike Kongo (DR Kongo), gdje su različite vojske, skupine pobunjenika i vanjski akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno pridonijeli nasilju i eksploataciji tijekom ratova u regiji. Četiri minerala koji se dobivaju iz istočnog Konga i susjednih zemalja takozvani su „konfliktni minerali”. Ti minerali obuhvaćaju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se upotrebljavaju za konačnu proizvodnju metala tantala, kositra, volframa i zlata, poznatih kao 3TG.

Opskrbni lanci koji ne uključuju područja zahvaćena sukobima sastavni su dio naše Politike odgovorne nabave, a u skladu s OECD-ovim Smjernicama za dubinsku analizu odgovornih opskrbnih lanaca minerala iz područja zahvaćenih sukobima i područja visokog rizika provodimo odgovarajuću dubinsku analizu opskrbnog lanca. Od naših dobavljača zahtijevamo da djeluju u skladu sa zahtjevima važećih pravnih okvira za konfliktne minerale (uključujući, među ostalim, Smjernice OECD-a za dubinsku analizu, Uredbu EU-a i zakon Dodd-Frank). Dobavljači moraju pružiti dokumentirane dokaze da svi materijali koje nabavljaju ne potječu iz područja zahvaćenih sukobima. Budući da Henkel nema izravan poslovni odnos s talionicama, očekujemo da naši dobavljači s tim talionicama surađuju na osnovi provjerene usklađenosti s pravnim okvirima o materijalima iz područja zahvaćenih sukobima uz zahtjev da upotrebljavaju isključivo izvore potvrđene na temelju Inicijative za odgovorne minerale (RMI) ili neke druge poslovne inicijative koju priznaje OECD.

2. korak: Sklapanje suradnje

Rezultati prethodne provjere i procjene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja suradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu suglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabave materijala. Naš proces sklapanja suradnje ukorijenjen je u globalno jedinstven sustav registracije i pruža standardizirani sažetak svih naših zahtjeva za održivost.

3. korak: Inicijalna provjera ili revizija

Na početku nove poslovne suradnje dobavljači moraju ili prikazati postojeće rezultate u vezi s održivošću ili ispuniti upitnik koji omogućuje transparentnost u vezi njihovih rezultata s održivosti. To činimo za značajan udio naše vanjske nabave koristeći se metodologijom procjene koju je razvio EcoVadis, neovisni stručnjak za procjenu održivosti. Ti upitnici obuhvaćaju očekivanja u područjima sigurnosti, zdravlja, okoliša, kvalitete, ljudskih prava, radnih standarda i borbe protiv korupcije.

Godine 2021. predstavili smo rješenje softvera kao usluge IntegrityNext za dobavljače s manjom količinom nabave. To softversko rješenje temelji se na kompaktnom upitniku za samoprocjenu uspješnosti i rizika održivosti.

Odabrani dobavljači osim procjene prolaze i reviziju kao alternativu upitnicima za samoprocjenu. U tom procesu Henkel surađuje s neovisnim revizorskim društvima kako bi provjerio usklađenost s definiranim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mjesta (npr. na proizvodnim mjestima) i obuhvaćaju tvorničke inspekcije i razgovore s radnicima na svim razinama hijerarhije.

4. korak: Analiza procjene performansi

Vanjski stručnjaci za održivost i vlasnici dobavljača u našem timu za nabavu analiziraju rezultate revizija ili rezultate procjene društva EcoVadis kako bi utvrdili nedostatke u održivosti i područja za poboljšanje. Istodobno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizirani postupak nakon procjene ili revizije osigurava da naši dobavljači provedu utvrđene korektivne radnje. Ozbiljno ponovljeno nepoštivanje zahtjeva rješava se definiranim postupkom eskalacije i dovodi do prekida suradnje s dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i kontinuirani proces poboljšanja

Neovisno o rezultatima revizije ili procjene, od naših dobavljača koji su prošli procjenu tražimo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na utvrđenim područjima za poboljšanje. Zajedno s našim dobavljačima pratimo napredak ostvaren u provedbi Plana korektivnih radnji dok ne nastupi ponovna procjena ili ponovna revizija.

6. korak: Ponovna procjena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procjene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinkovitosti naših dobavljača i osigurali kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mjera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

Zajedno za održive lance opskrbe

Godine 2011. Henkel i još pet poduzeća iz kemijske industrije zajednički su formirali inicijativu „Zajedno za održivost – kemijski lanci opskrbe za bolji svijet” (ZZO). Inicijativa se zasniva na načelima Globalnog dogovora Ujedinjenih naroda i Inicijative za odgovorno ponašanje Međunarodnog vijeća udruženja kemijske industrije (ICCA). Inicijativa ZZO ima za cilj uskladiti sve složenije procese upravljanja opskrbnim lancem u pogledu održivosti i optimirati dijalog između poslovnih partnera diljem svijeta. Najprije je potrebno stvoriti sinergije kako bi se resursi mogli učinkovitije upotrebljavati, uz minimalnu administrativnu aktivnost ne samo u trgovačkim društvima članovima nego i sa svim našim zajedničkim dobavljačima. 

U središtu revizija i internetskih procjena inicijative TfS jest osnovna ideja: „Revizija za jednoga revizija je za sve!” Dobavljači tada moraju proći samo jednu procjenu ili reviziju. Revizije obavlja nekoliko odabranih, neovisnih revizorskih društava. Za internetske procjene inicijativa TfS surađuje s društvom EcoVadis, stručnjacima za procjenu uspješnosti u području održivosti. Uspješnost se procjenjuje u područjima upravljanja, okoliša, zdravlja i sigurnosti, rada i ljudskih prava te pitanjima etičkog korporativnog upravljanja. Inicijativa TfS 2023. godine imala je oko 17 900 aktivnih procjena i revizija TfS. Iste je godine za oko 2 830 dobavljača društva Henkel provedena procjena ili revizija TfS. Inicijativa TfS značajno je narasla posljednjih godina i sastoji se od članova koji su međunarodna kemijska poduzeća.

Značajna prekretnica u povijesti inicijative TfS dogodila se 2022. izdavanjem Smjernice za ugljični otisak proizvoda (engl. Product Carbon Footprint, PCF) koji uzrokuju emisije iz opsega 3 koja se odnosi na kemijsku industriju. U smjernici se konsolidiraju postojeći pristupi izračunu PCF-a s obzirom na specifičnosti kemijske industrije, a poslovnim i industrijskim kupcima te potrošačima omogućuje se uspostavljanje izravne usporedivosti i procjene utjecaja proizvoda na klimu u budućnosti. Drugi ključni element inicijative TfS jest Akademija TfS, prilagođena platforma za učenje i razvoj vještina koja je osmišljena kako bi društvima članovima i njihovim dobavljačima omogućila kontinuirano obrazovanje o ključnim temama održivosti u opskrbnom lancu.

U rujnu 2020. godine ZZO je pokrenuo svoj novi strateški okvir „ZZO Rast i isporuka” (TfS Grow&Delivery). Ta nova strategija zasniva se na dosadašnjim uspjesima inicijative i njome će se fokus ZZO-a preusmjeriti od inicijative fokusirane na mjerenje na zajednicu koja daje opipljiv učinak. Članice ZZO-a nastavit će predano raditi na promicanju viših standarda, kao i na poboljšanju uvida i podataka prikupljenih na osnovi procjena i revizija. To će omogućiti ZZO-u da informira svoje dobavljače o temama i područjima koji pružaju najveći potencijalni utjecaj na održivost. ZZO je također odlučila proširiti svoje aktivnosti na tržištima u nastajanju kao što su Kina i Indija. Poduzimanje zajedničkih mjera još je jedan kamen temeljac te nove strategije. Na taj način ZZO želi povećati svoj doprinos održivosti. Osim toga, podrška zajednici ZZO-a još je jedan ključan element koji će omogućiti ZZO-u da postigne svoje ciljeve.