• Hrvatska | Promjena web stranice
  • Kontakt
  • Dodaj u Moja zbirka
  • Dijeli

Strategija

Proizvodnja veće vrijednosti za naše kupce i potrošače, za zajednice u kojima djelujemo i za tvrtku uz istovremeno smanjenje našeg ekološkog otiska. Ta je ideja u središtu naše strategije održivosti i s njom povezanih ambicioznih ciljeva.

Dugo se smatralo da su rast i potrošnja resursa povezani te da nije moguće postići jedno bez dugog. Povećanje broja stanovnika i životnih standarda uvijek je podrazumijevalo iskorištavanje sve više zemljinih resursa. Uz očekivani rast broja stanovnika do približno devet milijardi ljudi do 2050. godine, ne očekuje se da će se taj trend uskoro mijenjati. Potrošnja resursa ubrzavat će se u nadolazećim desetljećima budući da se prirodni resursi poput fosilnih goriva ili vode troše puno brže nego što ih planet može proizvoditi.

Iako takav razvoj predstavlja izazov za budućnost, on također nudi i veliki potencijal: proizvodnja i ostvarivanje više rezultata s manje sredstava bit će ključni za postizanje održivosti. Potrebna su nam rješenja koja omogućuju ljudima da dobro žive, a upotrebljavaju sve manje materijala. Ta je ideja u središtu Henkelove strategije održivosti jer težimo pronalasku novih ideja za razvoj i poboljšanje kvalitete života bez uporabe više resursa. Želimo poboljšati naše proizvode i rješenja putem inovacija i pametnog promišljanja za stvaranje veće vrijednosti uz manji ekološki otisak.

Vrijednost i definicija

Do 2030. postat ćemo tri puta učinkovitiji

Naši doprinosi u šest središta interesa

Naše aktivnosti usmjeravamo prema lancu vrijednosti u šest središta interesa koji odražavaju izazove održivog razvoja prema njihovom odnosu s našim radom. Inovacije i postizanje više s manje bit će ključni dijelovi našeg održivog razvoja koji nije nauštrb kvaliteti života ljudi. Za poticanje napretka u čitavom lancu vrijednosti naših proizvoda i tehnologija usredotočeni smo na određeni set područja koja predstavljaju izazove koji su povezani s našim radom. Dodatno smo podijelili ta središta interesa u dvije dimenzije: „više vrijednosti” i „manji otisak”. Kako bismo uspješno utemeljili svoju strategiju i postigli ciljeve, obje dimenzije moraju uvijek biti prisutne u svijesti i svakodnevnom radu naših zaposlenika te se odražavati u našim poslovnim procesima.

Ostvariti više s manje

Središta našeg interesa podijeljena su u dvije dimenzije: „više vrijednosti” i „manji otisak”. Težimo povećanju vrijednosti koju stvaramo na područjima „društvenog napretka”, „sigurnosti i zdravlja” i „učinkovitosti”. Na područjima „energija i klima”, „materijali i otpad” i „voda i otpadne vode” težimo daljnjem smanjenju resursa koje koristimo, čime će se smanjiti ekološki otisak našeg rada i proizvoda.

Henkelova održivost: Šest središta interesa

Za ispunjenje naše strategije održivosti naše aktivnosti usmjeravamo prema lancu vrijednosti u šest središta interesa. Svaki inovativni proizvod mora doprinijeti održivom razvoju u najmanje jednom središtu interesa.

Što želimo postići do 2030

Kako bismo postigli cilj trostrukog povećanja učinkovitosti do 2030. godine, morat ćemo svake godine poboljšavati svoju učinkovitost za u prosjeku pet do šest posto. Postigli smo ciljeve za razdoblje od 2011. do 2015. godine, poboljšali smo odnos između vrijednosti koju stvaramo i svog ekološkog otiska za ukupno 38%, a ostvarili smo i rast učinkovitosti od 42% do 2016. Na putu prema postizanju dugoročnog cilja pod nazivom „Faktor 3” u nadolazećim godinama također želimo dodatno poboljšati svoje rezultate u tim područjima. Da bismo to lakše postigli, definirali smo nove srednjoročne ciljeve:

Pružiti više vrijednosti

Društveni napredak

Učinak

Zdravlje i sigurnost

Smanjenje ugljikovog otiska

Energija i klima

Materijali i otpad

Voda i otpadne vode

Što smo postigli

Kako bismo postigli dugoročni cilj postizanja trostruko veće učinkovitosti do 2030. („Faktor 3”), postavili smo si konkretne privremene ciljeve za 2020. (osnovna godina: 2010.). Ovo je trenutačni status:

Dodatne informacije

Svoje aktivnosti usmjeravamo u šest središta interesa koja odražavaju glavne izazove održivog razvoja i način na koji se oni odnose na naš rad. Da bismo uspješno primijenili svoju strategiju i postigli ciljeve, želimo ojačati svoje temelje, potaknuti zaposlenike na angažman i maksimizirati svoj učinak.


Maksimiranje učinka

Želimo ojačati svoj doprinos cilju da prebrodimo glavne globalne izazove te da maksimiziramo učinak koji možemo postići kroz svoje aktivnosti, brendove i tehnologije. S obzirom na jasnu potrebu za smanjenjem emisija, Henkel teži postati tvrtka s pozitivnim odnosom prema okolišu. Postavili smo si jasan cilj smanjenja proizvodnje ugljičnog otiska do 2030. za 75 posto i iskorištavanja potencijala naših brendova i tehnologija, a sve kako bismo svojim kupcima i potrošačima pomogli smanjiti emisije CO2. Da bismo to postigli, također želimo kontinuirano unapređivati svoju energetsku učinkovitost koristeći u sve većoj mjeri energiju iz obnovljivih izvora.


Poticanje angažmana

Kad je riječ o provedbi strategije održivosti, naši zaposlenici imaju ključnu ulogu zahvaljujući njihovoj predanosti, vještinama i znanju. Oni samostalno pridonose održivom razvoju, i u svakodnevnom poslovnom životu, i kao članovi društva. Oni su veza s našim kupcima i pokretači su inovacija te nosioci Henkelova jedinstvenog identiteta. Stoga želimo nastaviti razvijati i poticati angažman svojih zaposlenika.


Jačanje temelja

Da bismo udovoljili ljudskoj želji za dobrim životom s ograničenim resursima našeg planeta te omogućili rast svog gospodarskog uspjeha, morat ćemo znatno povećati učinkovitost. Henkel si je zadao dugoročan cilj u kontekstu globalnih izazova održivog razvoja: uzimajući 2010. kao osnovnu godinu, naš je cilj do 2030. godine utrostručiti vrijednost koju stvaramo kroz svoje poslovne aktivnosti u odnosu na ekološki otisak koji ostavljaju naši proizvodi i usluge.