STRATEGIJA

Dvoje ljudi sjedi na crvenom kauču i radi zajedno na laptopu

Naša strategija održivosti izravan je odraz predanosti naše tvrtke „Svrhovitom rastu“.Posvećeni smo provedbi korjenite promjene stvaranjem veće vrijednosti za naše dionike, uspješnim razvojem našeg poslovanja i održivim djelovanjem za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Transformacijski učinak za dobrobit generacija

U Henkelu održivost vidimo kao stalni napor prema napretku aktualnih tema i nastavak učenja o novim pitanjima, na temelju znanstvenih spoznaja. Globalne klimatske promjene jedan su od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo danas suočava, a koji zahtijeva hitan i ambiciozan odgovor. Također je ključno zaštititi i regenerirati naše resurse i sustave za održavanje života kao što su šume, voda i biološka raznolikost, za sadašnje i buduće generacije. Istodobno vidimo rast globalnog siromaštva i društvene nejednakosti, što pak ugrožava ljudska prava i osnovu društvenog suživota. Pritom prihvaćamo da tvrtke poput Henkela igraju ulogu u rješavanju tih izazova i postizanju transformacijskih promjena.

Odgovornost za ljude, planet i društvo

Naša korporativna svrha definira zajedničku osnovu koja nas ujedinjuje u Henkelu: Pioniri u srcu za dobrobit generacija. Svojim pionirskim duhom, svojim znanjem, svojim proizvodima i svojim tehnologijama, želimo obogaćivati i poboljšavati živote milijarda ljudi svaki dan – i oblikovati prihvatljivu budućnost za buduće generacijeOdrživost, uz inovacije i digitalizaciju, čini srž naše korporativne strategije, programa Svrhoviti rast.

Radit ćemo na našim posebnim snagama, kao što su inovativnost naših poslovnih jedinica, opsežno znanje naših zaposlenika, kao i razne kontaktne točke naših proizvoda i tehnologija s kupcima i potrošačima. Namjeravamo surađivati s drugima kako bismo proveli korjenitu promjenu.

2022. godine objavili smo svoj novi Strateški okvir za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+, koji povezujemo s ambicioznom težnjom za postizanje „Transformacijskog utjecaja za dobrobit generacija”. Ta mjera uključuje tri dimenzije ESG-a u našoj viziji održivosti, a definirali smo ključna područja usmjerenosti:


Naš Strateški okvir za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+ 

Naša strategija održivosti temelji se na realizaciji naših ambicija kroz konkretne mjere i projekte kako bismo postigli praktičan napredak. U našem Strateškom okviru za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+, avedene su naše dugoročne ambicije u okviru tri dimenzije – Regenerativni planet, Uspješne zajednice i Partner od povjerenja i poveznice za naše ambiciozne težnje za postizanjem „Transformacijskog utjecaja za dobrobit generacija”.

Ključne ambicije za 2030+

U našem Strateškom okviru za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+ navedene su naše dugoročne ambicije u okviru triju dimenzija – Regenerativni planet, Uspješne zajednice i Partner od povjerenja.

Naše ključne stavke za promjene

Svjesni smo da našu ambiciju korjenite promjene možemo ostvariti samo sustavnim razmišljanjem i suradnjom s našim partnerima duž vrijednosnog lanca i izvan njega. Stoga smo odredili i tri glavna načina koji će nam pomoći postići i povećati potreban napredak:

  • Proizvodi i tehnologije u središtu su svega što radimo. Stalnim inovacijama stvaramo veću vrijednost za naše kupce i potrošače kako bismo ponudili bolje performanse sa smanjenim otiskom u okolišu.
  • Ljudi su u fokusu našeg poslovanja i naših aktivnosti za održivost. Naši zaposlenici svojim angažmanom doprinose održivom razvoju. Naši dobavljači, dioničari, kupci i potrošači te naši susjedi imaju važnu ulogu u zajedničkom izvršavanju utjecajnih promjena.
  • Partnerstvasu presudna za provedbu i mjerenje održivog napretka. Dijelimo znanje i potičemo sustavna rješenja surađujući s našim partnerima duž vrijednosnog lanca, ali i sa stručnjacima, sveučilištima, civilnim društvom i drugim društvima.