KRUŽNO GOSPODARSTVO

circular-economy

Ona štiti proizvode koje volimo i pruža informacije o tome kako ih koristiti bezbedno i odgovorno – ali ambalaža takođe mora postati deo kružnog gospodarstva.

Promicati kružnost

Uklanjanje, smanjenje i, kada to nije moguće, recikliranje materijala za ambalažu, osobito za našu robu široke potrošnje, najbolji je način za smanjenje otpada i povezanih negativnih učinaka na okoliš. Naš je cilj količinu materijala za ambalažu koji upotrebljavamo svesti na najmanju moguću mjeru, a da ne narušavamo kvalitetu, učinkovitost ili sigurnost naših proizvoda, i pružiti potrošačima sve informacije koje su im potrebne za sigurnu uporabu i pravilno odlaganje. Uz nekoliko iznimaka, naša je ambalaža danas razvijena tako da pruža razinu učinkovitosti koju potrošači očekuju, uz najmanju moguću uporabu resursa. Osim toga, naša ambalaža može se odlagati u postojeće sustave prikupljanja i recikliranja.

Pritom se potrošnja resursa može smanjiti ako se materijali zadrže unutar ciklusa gospodarstva što je duže moguće. Stoga je naša misija uključiti materijale iz održivih izvora i osmisliti ambalažu tako da se može ponovno upotrebljavati kao sirovina za nove proizvode kako bismo zatvorili krug materijala. Naši razvijači ambalaže blisko surađuju s dobavljačima, proizvođačima materijala za ambalažu, poduzećima za reciklažu i prerađivačima kako bi ispunili zahtjeve funkcionalne ambalaže.

U našoj poslovnoj jedinici Ljepila i tehnologije usredotočeni smo na inovativna rješenja koja olakšavaju recikliranje i na odvajanje materijala kako bismo omogućili popravak, ponovnu uporabu i obnavljanje proizvoda i dijelova proizvoda.

Henkel također primjenjuje različite pristupe radi provedbe recikliranja u zatvorenom krugu u vlastitim postupcima proizvodnje. U tom području naglasak stavljamo na odvojeno prikupljanje svih tokova otpada koji se može reciklirati na našim lokacijama.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Naša strategija za ambalažu: Snažan fokus, ambiciozni ciljevi

U Henkelu, prepoznajemo odgovornost u vezi s pakiranjem. Predani smo promicanju održivosti i ostvarivanju ove predanosti kroz skup ambicioznih ciljeva. Naša strategija zasniva se na konceptu kružnog gospodarstva i fokusira se na uporabu materijala iz održivih izvora i korištenje pametnog dizajna kako bi se zatvorio krug – radi dobrobiti ljudi i planeta.

Naša strategija za promicanje kružnog gospodarstva za ambalažu usmjerena je na tri stupa:

1. Inteligentan dizajn ambalaže i smanjenje materijala za ambalažu

Održiva rješenja za ambalažu najbolji su način za stvaranje učinkovitog i isplativog kružnog gospodarstva. Inovativan dizajn bitan je u zamjeni primarnih sirovina recikliranim ili obnovljivim alternativama kad god je to moguće, što omogućuje uporabu održivijih ili obnovljivih materijala. Naš je cilj da do 2025. 100 posto Henkelove ambalaže ima sva potrebna svojstva za ulazak u proces recikliranja ili za ponovnu uporabu.

2. Uporaba materijala iz održivih izvora

Henkel neprestano radi na povećanju udjela recikliranog sadržaja u svojoj ambalaži. Cilj nam je i upotrebljavati ambalažu izrađenu od održivih sirovina. Najčešće korišteni materijali za ambalažu od obnovljivih sirovina su papir i karton. Naš je cilj 100 posto papira i kartona koje upotrebljavamo u ambalaži dobivati iz recikliranog materijala ili, kada su potrebna neobrađena vlakna, iz certificiranih održivih šumskih izvora.

3. Zajedničko zatvaranje kruga

Surađujemo s organizacijama duž vrijednosnog lanca ambalaže kako bismo potaknuli napredak u infrastrukturi za recikliranje. Naša je ambicija u okviru proširene odgovornosti proizvođača (EPR) osigurati da nema nereguliranog odlaganja ambalažnog otpada. Kako bismo postigli taj ekološki cilj, upravljamo sustavima prikupljanja i recikliranja koji dokazivo podržavaju infrastrukture koje proizvode mjerljive količine otpada koji se prikuplja i reciklira. Henkel razvija i testira nove logotipe za ambalažu proizvoda kako bi promicao održive kupovne navike i prenio informacije o tome kako pravilno reciklirati. Logotipi pokazuju postotak recikliranog materijala ili mogućnost recikliranja ambalaže, a neki pomažu i osigurati da se ambalaža proizvoda ispravno reciklira. Još je jedna mogućnost za sprječavanje otpada ponovna uporaba ambalaže.

Pregled naših ciljeva pakiranja

 • 100 % Henkelove ambalaže osmišljeno je i razvijeno za optimizaciju mogućnosti recikliranja ili ponovne uporabe do 2025.*
 • Cilj nam je smanjiti količinu djevičanske plastike iz fosilnih izvora u našim proizvodima za 50 posto do 2025. To ćemo postići povećanjem udjela reciklirane plastike na više od 30 posto i smanjenjem volumena djevičanske plastike.
 • Želimo kontinuirano pomagati i time osigurati da se sav ambalažni otpad pravilno odlaže i reciklira, čime se sprječava njegov ulazak u okoliš. Da bismo to postigli, podržavamo inicijative prikupljanja i recikliranja otpada. Ulažemo u inovativna rješenja i tehnologije koji podržavaju poboljšanu infrastrukturu i informacije potrošačima kako bismo potaknuli proces recikliranja.

*Ne uključujući proizvode čiji sastojci ili ostaci mogu utjecati na mogućnost recikliranja ili onečistiti protok recikliranja.

Uz to, cilj nam je da 100 posto papirnih vlakana u našoj papirnoj ambalaži i kartonu bude izrađeno od recikliranog materijala ili, kada su potrebna neobrađena vlakna, da potječu od svježih vlakana koja potječu iz certificiranog, održivog šumarstva. Također namjeravamo prestati upotrebljavati polivinil klorid (PVC) i druge potencijalno štetne tvari za koje postoji sumnja da mogu štetiti okolišu i zdravlju.

Naš doprinos kružnosti industrijskih proizvoda

Naša poslovna jedinica Ljepila i tehnologije omogućuje zadržavanje visokokvalitetnih materijala u optjecaju i pretvaranje otpada u vrijedne resurse. Kombiniranjem naše stručnosti na području materijala s našim inovativnim tehnologijama pružamo rješenja koja imaju važnu ulogu u prijelazu na kružno gospodarstvo i potiču preispitivanje industrijskog dizajna i proizvodnje.

Naš pristup promicanju kružnog gospodarstva usredotočen je na:

 • mogućnost recikliranja,
 • odljepljivanje,
 • obnovljivi ugljik,
 • ljepila na biološkoj bazi.

Smanjenje otpada nastalog u proizvodnji

Cilj nam je promicati kružnost u našem poslovanju. Pritom nastojimo smanjiti otpad nastao u proizvodnji i reciklirati, ponovno puniti ili ponovno upotrebljavati otpad nastao u proizvodnji koji se ne može spriječiti te smanjiti količinu otpada koji odlazi na odlagališta. Podržavamo taj proces sustavnim utvrđivanjem tokova otpada nastalog u proizvodnji i stvaranjem novih kružnih sustava kad je to moguće. Usredotočeni smo na povećanje količine recikliranja na našim lokacijama i blisko surađujemo s našim partnerima u lancu vrijednosti – dobavljačima, kupcima i poduzećima za reciklažu i odlaganje.

Naše su inicijative usredotočene na tri ključna područja:

 • smanjenje potrošnje materijala i stvaranja otpada.
 • ponovnu uporabu materijala.
 • recikliranje materijala.

Partnerstva duž lanca vrijednosti: Jači zajedno

Naši napori za postizanje ovih ciljeva ostvaruju se kroz snažnu suradnju s partnerima iz različitih industrija, kako bi se potaknula inovacija u razvoju ambalaža.

 • New Plastics Economy: Sudjelujemo u inicijativi Nova plastična ekonomija, koja okuplja zainteresirane strane kako bi razmotrili budućnost plastike i pokrenuli promjene ka kružnom gospodarstvu.
 • Alliance To End Plastic Waste: Henkel je također osnivač nove globalne inicijative Savez za uklanjanje plastičnog otpada. Savez će razvijati i širiti rješenja koja umanjuju količinu plastičnog otpada i omogućuju gospodarenje njime. Također će promovirati rješenja za korištenu plastiku pomažući uspostavu kružne ekonomije.
 • Recyclate Forum (Forum za recikliranje): ova inicijativa ima za cilj povećati svijest potrošača o kružnom gospodarstvu i ima više od 40 članova, poput maloprodajnih tvrtki, tvrtki za zbrinjavanje otpada, proizvođača ambalaže i političara.
 • Euopean Plastics Pact (Europski pakt o plastici)U.S. Plastics Pact (Američki pakt o plastici): Henkel je potpisao dva pakta o plastici, kako u Sjedinjenim Državama, tako i u Europi. Ova dva regionalna sporazuma, u kojima smo bili jedan od prvih potpisnika, okupljaju vlade i tvrtke kako bi zajedno radile na provedbi kružne ekonomije u kojoj se plastika upotrebljava iznova i iznova.
 • CEFLEX: Henkel je također jedan od osnivača CEFLEX-a, konzorcija od više od 130 europskih tvrtki i organizacija kojima je cilj fleksibilnu ambalažu - uglavnom sastavljenu od više slojeva filma ili folije koju je često teško odvojiti - učiniti lakšom za recikliranje.

Društveno poduzeće Plastic Bank jedan je od naših partnera na putu prema poboljšanom recikliranju otpada i uspostavi kružnog gospodarstva. Henkel je započeo svoje partnerstvo s poduzećem Plastic Bank 2017. s ciljem smanjenja plastičnog otpada u okolišu i stvaranja novih prilika za ljude koji žive u siromaštvu. Godine 2019. produžili smo tu suradnju za još pet godina kako bismo podržali posvećenost poduzeća Plastic Bank uspostavljanju i razvoju lokalne infrastrukture za recikliranje u Egiptu. Od 2023. u okolici Kaira, duž rijeke Nil i na poželjnim odredištima za odmor na Crvenom moru radilo je 24 centara za prikupljanje otpada.

Šta dalje: Ka još većoj održivosti

Ambalaža se stalno mijenja usled utjecaja inovativnih novih dizajna i promjenjivih očekivanja kupaca. Ova neprestana transformacija pruža uzbudljive mogućnosti za smanjenje negativnog utjecaja ambalaže na okoliš. U Henkelu, naši stručnjaci predani su istraživanju mogućnosti da ambalaža bude još više održiva – štiteći proizvode koje volimo i pritom pružajući veći doprinos planetu.