STRATEŠKI OKVIR

U Henkelu, oblikujemo našu budućnost vođeni dugoročnim strateškim okvirom, zasnovanim na našoj svrsi i našim vrijednostima.

Ovaj okvir će nam omogućiti uspjeh u novom desetljeću s jasnim fokusom na svrsishodnom rastu. Ovo znači stvaranje vrijednosti za kupce i potrošače i daljnji rast na tržištima, liderstvo u održivosti i omogućavanje našim zaposlenicima da se razvijaju, profesionalno i osobno, kroz njihov rad u Henkelu.

Osnovni elementi našeg strateškog okvira su pobjednički portfolio, kompetitivna prednost u područjima inovacija, održivosti i digitala kao i modeli poslovanja spremni za budućnost, utemeljeni na kulturi suradnje i osnaženim ljudima.

Shaping our Future - Thumbnail

USPJEH U NOVOM DESETLJEĆU
SVRSIS­HODAN RAST

Rigorozno oblikovanje pobjedničkog portfolija

Ključni element našeg strateškog pravca je aktivno upravljanje asortimanom. Identificirali smo brendove i kategorije s ukupnim obujmom prodaje većim od jedne milijarde eura, pretežno u oblasti robe široke potrošnje, od kojih je velik dio već prodan ili se više ne proizvodi od uvođenja programa Svrhovitog rasta.

Dodatno, spajanja i preuzimanja su integralni dio Henkelove strategije. Ključni kriteriji za akvizicije su dostupnost, strateška podudarnost i financijska privlačnost potencijalnih ciljeva. Iskoristit ćemo našu snažnu bilancu uspjeha kako bismo ostvarili moćne akvizicije. Dok nastojimo proširiti naše tehnološko liderstvo u poslovnoj jedinici Adhesive Technologies s akvizicijama, u robi široke potrošnje ćemo se usredotočiti na vodeće zemlje i pozicije kategorija, kao i na „prazna mjesta“ i nove biznis modele.

Ubrzati utjecajne inovacije povećanim investicijama

Nastojimo ubrzati utjecajne inovacije, uz pomoć povećanih investicija. Ovo će uključivati unaprijeđeni pristup inovacijama, primjerice proširivanjem uporabe digitalnih alata i podataka, radi dobivanja bržih i boljih uvida. Istovremeno ćemo poticati u cijeloj organizaciji odlučivanje čim bliže tržištima i dodatno iskoristiti potencijal otvorene inovacije i prikupljanja ideja, a također ćemo proširiti agilne pristupe i nastavit ćemo investirati u inkubatore i inovacijske centre. Ovim ćemo omogućiti razvoj moćnih inovacija u oba poslovna sektora. Inovacije i brendovi bit će podržani konstantnim ulaganjima u ključne kategorije i regije.. Henkel je stoga još jednom značajno povećao ulaganja u rast oglašavanja, digitalnih usluga i informacijskih tehnologija.

Povećati održivost na temelju snažnih rezultata s ambicioznim ciljevima

Oslanjajući se na snažne rezultate i daljnji napredak ka svojim ciljevima za 2020. godinu i kasnije, Henkel želi ojačati održivost kao konkurentsku diferencijaciju. Definirali smo sljedeće prekretnice za tri ključne teme koje su izuzetno relevantne za potrošače, kupce, poslovne partnere i društvo uopće: da na putu da ostvarimo pozitivan utjecaj na klimu u našem poslovanju do 2030. godine, planiramo smanjiti otisak ugljičnog dioksida u proizvodnji za 65 posto i uštediti emisiju 100 milijuna tona CO2 zajedno s našim potrošačima, kupcima i dobavljačima do 2025. godine u usporedbi s početnom 2010. godinom. Također nam je cilj do 2030. godine nabavljati 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora energije. Radeći na cirkularnoj ekonomiji i ukidanju plastičnog otpada u okruženju, odredili smo ambiciozne ciljeve za pakiranja do 2025. godine: 100 posto Henkelove ambalaže će se moći reciklirati ili biti ponovno uporabljivo, nastojimo smanjiti uporabu nereciklirane plastike od fosilnih ugljika u pakiranjima robe široke potrošnje za 50 posto. Želimo povećati naš pozitivan društveni utjecaj na zajednice – kroz stopostotno odgovorno nabavljanje zajedno s našim partnerima, kroz pomoć oko 48.000 zaposlenika da se do 2030. poboljša život 30 milijuna ljudi diljem svijeta.

Održivost će biti snažno utemeljena u svim aktivnostima. Uspostavom održivosti kao središnjeg stupa u svojim središnjim strategijama, poslovne jedinice robe široke potrošnje unaprijedit svoj portfolio proizvoda s posebnim fokusom na održiva rješenja za pakiranje. Poslovna jedinica Adhesive Technologies će nastaviti koristiti svoj potencijal kroz proizvode i tehnologije koji postavljaju industrijske standarde.

Transformirati digital u tvorca vrijednosti za kupce i potrošače

Namjeravamo transformirati digital u tvorca vrijednosti za kupce i potrošače. Želimo povećati 1: 1 angažman kroz digitalnu prodaju za robu široke potrošnje širenjem postojećeg i uspostavom novih digitalnih platformi za neposredne odnose s potrošačima. Kada su u pitanju industrijski proizvodi, usredotočeni smo na procese digitalizacije korisničkog iskustva. Pored toga, nastaviti ćemo svoj proces integracije podataka. Navedeno će kompaniji omogućiti da kreira inovativna i prilagođena rješenja, zasnovana na umjetnoj inteligenciji. Investirati ćemo u digitalne talente, posebno u znanstvenike iz oblasti obrade podataka i inženjere sa ekspertizom u tehnološkoj industriji. Također, želimo omogućiti fokus na digitalnom poslovanju i na efikasnosti. U potpunosti ćemo reorganizirati našu digitalnu organizaciju, uspostavljajući novu digitalnu strukturu pod nazivom „Digitalno poslovanje“. Krajem 2019. godine uspostavili smo novu poziciju CDIO (Izvršni direktor za digitalne i informacijske tehnologije). Digitalni i IT timovi Henkela će biti objedinjeni pod rukovodstvom CDIO koji izravno raportira CEO.

Henkelovo novo „Digitalno poslovanje“ je izgrađeno na dva stupa: prvo, „Biznis tehnologije“, kao pokretač efikasnosti kroz ceo lanac vrednosti, koji kontinuirano optimizuje poslovne procese i IT sisteme. Drugi stup predstavlja „Henkel Digital“, novi specijalizirani sektor za prikupljanje detaljnih podataka s tržišta i inovacije. Pod ovim okriljem, namjeravamo uspostaviti centre za digitalne inovacije u Berlinu, Silicijskoj dolini i u Aziji.

1 isključujući adhezivne proizvode gdje ostaci mogu utjecati na mogućnost recikliranja ili da uprljaju tokove recikliranja. 

Preoblikovanje operativnih modela u štedljive, brze i jednostavne

Preoblikujemo naše operativne modele u cijeloj kompaniji, kako bi bili štedljivi, brzi i jednostavni i kako bi kontinuirano poboljšavali konkurentnost naših procesa i struktura. Nastojimo povećati naše napore kako bismo omogućili nove poslovne modele, dodatno se približili kupcima i potrošačima uz brže donošenje odluka i kontinuirano povećanje učinkovitosti.

Ojačati kulturu suradnje sa osnaženim ljudima

Snažna kultura, zajedničke vrijednosti i jasan okvir za suradnju i timski rad ključni su za Henkelov budući uspjeh. Kao prvi korak, 2019. smo predstavili kampanju „Leadership commitments“ svim zaposlenicima diljem svijeta. Planiramo ubrzati kulturnu razmjenu zahvaljujući ovoj kampanji, kao i da promoviramo kulturu suradnje zaposlenika i njihovog osnaživanja, omogućavajući im daljnji rast i razvoj.