Strategija

Oblikujemo svoju budućnost vođeni jasnom dugoročnom strategijom temeljenom na našem cilju, viziji, misiji i vrijednostima.

Želimo ostvarivati održiv profitabilan rast u razdoblju do 2020. godine, ali i nakon toga. Da bismo to postigli, trebamo biti više orijentirani na kupce, inovativniji, agilniji i usmjereni na digitalne tehnologije. Osim toga, želimo promicati održivost u svim svojim poslovnim aktivnostima te na taj način osnažiti svoj vodeći položaj u budućnosti. 

Naši strateški prioriteti 

  • Potaknuti rast
  • Ubrzati digitalizaciju
  • Povećati pokretljivost
  • Financirati rast

Potaknuti rast na zrelim tržištima i tržištima u nastajanju bit će ključni strateški prioritet tvrtke Henkel. Kako bismo to postigli, usredotočit ćemo se na ciljane inicijative kako bismo pokrenuli izvrstan angažman kupaca i potrošača, osnažili svoje vodeće brendove i tehnologije, razvili uzbudljive inovacije i usluge te stekli nove izvore rasta.

Izvrstan angažman kupaca i potrošača

S izvrsnim angažmanom kupaca i potrošačaHenkel želi ubrzati rast s vodećim kupcima s pomoću snažnijih partnerstva te nadmašiti rast tržišta zajedno sa svojim vodećim kupcima u svim trima poslovnim jedinicama. To će se omogućiti postupnim promjenama u usredotočenosti na kupce – usmjerenosti na potrebe kupaca i potrošača – kao i provođenjem detaljnih planova suradnje s kupcima i potrošačima koji uključuju sve razine organizacije. Osim toga, Henkel želi bolje iskoristiti prilike za rast tako što će se baviti potrebama određenih ciljnih skupina prilagođenim proizvodima, uslugama i inovacijama.

Vodeći brendovi i tehnologije

Henkel planira i daljnje osnaživanje svojih vodećih brendova i tehnologija, povećanje prodaje najuspješnijih svjetskih brendova kao i vodećih lokalnih brendova: do 2020. godine prodaja 10 najboljih brendova trebala bi porasti do udjela od 75% ukupnog prometa grupe. Taj će se proces pokrenuti ciljanim ulaganjima za osnaživanje Henkelovih najboljih brendova, stvaranjem konkurentske prednosti pribavljanjem novih tehnologija i razvojem prilagođenih proizvoda i rješenja u različitim industrijskim segmentima.

Uzbudljive inovacije i usluge

Rastu će doprinijeti i trajno poboljšavanje Henkelove sposobnosti da razvije uzbudljive inovacije i usluge. To će Henkelu omogućiti da napravi razliku u odnosu na konkurenciju na izrazito konkurentnim tržištima i da napravi prijelaz s „usredotočenosti na proizvode” na „usredotočenost na rješenja” s više proizvoda i usluga koji čine razliku u poslovanju s potrošačima i industrijom. Henkel do 2020. želi razviti inovacije koje će se više nadovezivati na prošle i planira povećati udio prodaje svojih najboljih inovacija. Radi poticanja mogućnosti inovacije i stvaranja prilika za značajniju suradnju s kupcima Henkel će razviti i pripremiti otvaranje novih centara za inovacije za svoje poslovanje Ljepila i tehnologija u Düsseldorfu i Šangaju. Henkel će istovremeno proširiti ponudu usluga i modela u svim poslovnim jedinicama. To će uključivati savjetovanje i tehničke savjete za njegove industrijske i profesionalne kupce, kao i ponude digitalnih usluga u poslovanjima potrošača poput platformi za naručivanje kod frizera putem interneta, modela pretplate ili automatizirane ponovne narudžbe.

Novi izvori rasta

Henkel će također nadopuniti svoj strateški fokus na pokretanje rasta u svojoj postojećoj osnovnoj djelatnosti iskorištavanjem novih potencijalnih izvora rasta,na primjer ulaskom na nova tržišta radi preuzimanja uloge predvodnika na zrelim tržištima i tržištima u nastajanju. Ciljana preuzimanja pomoći će nadopuniti Henkelov portfelj, ojačati njegov položaj na atraktivnim tržištima i kategorijama te u širenju na bliske kategorije. Osim toga, društvo će uspostaviti namjenski fond poduzetničkog kapitala s do 150 milijuna eura za ulaganja u startup tvrtke s određenim digitalnim ili tehnološkim stručnostima. Dok Henkel cilja na poticanje organskog rasta, preuzimanja će biti integralni dio strategije društva za daljnje osnaživanje njezina portfelja.

Ubrzanje digitalizacije pomoći će nam pri uspješnom povećanju poslovanja, osnaživanju odnosa s kupcima i potrošačima, optimiziranju postupaka i preobrazbi cijele tvrtke. Do 2020. godine provest ćemo niz inicijativa s ciljem pokretanja digitalnog poslovanja, iskorištavanja industrije 4.0 i e-preobrazbe organizacije.

Pokretanja digitalnog poslovanja

Radi pokretanja digitalnog poslovanja Henkel planira digitalizirati komunikaciju s kupcima, potrošačima, poslovnim partnerima i dobavljačima u čitavom lancu vrijednosti u okviru potrošačkog i industrijskog poslovanja. Prodaja na „digitalni pogon” trebala bi se udvostručiti na do više od 4 milijarde eura do 2020. godine. Primjerice, u potrošačkom poslovanju Henkel planira pojačati svoju aktivnost putemomni-channelponuda koje povezuju platforme elektroničke trgovine s tradicionalnom maloprodajom, razviti i predstaviti nove digitalne platforme te značajno proširiti uporabu digitalnih medija.

Iskorištavanje industrije 4.0

Henkel će također iskoristiti industriju 4.0 za bolje planiranje, pribavljanje, proizvođenje i dostavljanje svojih proizvoda i rješenja. Digitalizacija integriranog globalnog lanca nabave također će povećati razinu usluge za kupce, bolje iskoristiti proizvodna postrojenja, poboljšati postupke proizvodnje i logistike i dati doprinos Henkelovom otisku održivosti.

eTransform organizacija

Henkelova uspješna digitalizacija ovisit će o mogućnostima njegovih zaposlenika i njihovoj sposobnosti da transformiraju organizaciju, pritom usvajajući brzi način razmišljanja „isprobaj i uči”. Henkel će proširiti svoje specifične programe obuke i razvoja radi promicanja te promjene. Osim toga, uspostavit će se položaj glavnog digitalnog direktora koji će biti odgovoran za cijelo poslovanje.

U iznimno promjenjivom i dinamičnom poslovnom okruženju, povećati pokretljivostorganizacije bit će ključan čimbenik Henkelova uspjeha u budućnosti. Ono će uključivati energične i snažne timove, iznimno kratko vrijeme plasiranja novih proizvoda na tržište te pametne i jednostavne postupke.

Energični i snažni timovi

Radi stvaranja prilagodljivije organizacije s energičnim i snažnim timovima, Henkel će njegovati poduzetnički duh svojih zaposlenika, promicati otvorenost prema promjenama, poticati prilagodljivost i dati više prostora svojim zaposlenicima za donošenje odluka. Podrška tome bit će snažna kultura rezultata, s otvorenim povratnim informacijama kao i nagradama i priznanjima za izvrsne rezultate.

Najkraće moguće vrijeme plasiranja novih proizvoda na tržište

U okviru inicijative „najkraćeg mogućeg vremena plasiranja novih proizvoda na tržište”, Henkel planira skratiti vrijeme isporuke inovativnih proizvoda boljim predviđanjem potreba kupaca i potrošača. U poslovnim jedinicama Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu te Beauty Care Henkel namjerava smanjiti vrijeme isporuke za 30 posto. Osim toga, Henkel želi ubrzati ulazak na tržište i prodiranje na nova tržišta.

Pametna jednostavnost

Henkel će također iskoristiti pristup„pametne jednostavnosti” kako bi postao prilagodljiviji s pomoću fleksibilnih poslovnih modela prilagođenih dinamičnim tržištima, a tome će pridonijeti i optimizacija radnih postupaka i procesa.

Za potrebe financiranja rasta uvest ćemo nove pristupe optimiziranju raspodjele resursa, usredotočiti se na upravljanje neto prihodima, dodatno povećati učinkovitost naših struktura i nastaviti širiti organizaciju Globalnog lanca nabave. Sve će te inicijative zajednički doprinijeti daljnjem poboljšanju profitabilnosti i omogućiti nam financiranje ambicija o rastu za 2020. godinu i dulje.

Raspodjela resursa za stvaranje vrijednosti

Raspodjela resursa za stvaranje vrijednosti” pomoći će u daljnjem optimiziranju upravljanja troškovima s pomoću povećane globalne transparentnosti proračuna preko utvrđenih kategorija troškova i s pomoću bolje raspodjele proračuna.

Upravljanje neto prihodima

Upravljanje neto prihodima omogućit će bolju učinkovitost Henkelovih promotivnih aktivnosti. To će uključivati, na primjer, iskorištavanje ekskluzivnih saznanja o potrošačima i kupcima, kao i proširivanje kategorija ili razvoj novih kategorija s partnerima koji se bave maloprodajom.

Najučinkovitije strukture

Henkel će također kontinuirano raditi na provedbi najučinkovitijih struktura, na primjer, stalnom transformacijom svojih dijeljenih centara za usluge koji provode širok raspon procesa na visoko standardiziran i digitaliziran način u svim poslovnim jedinicama. Osim toga, društvo će i dalje optimizirati i objedinjavati svoju globalnu proizvodnju i otisak skladišta.

ONE! Globalni lanac nabave

Nakon uspješnog početka u Europi i uspostavljanja hubova u Europi i Aziji, Henkelova organizacija integriranog Globalnog lanca dobave pokrenut će se u svim regijama.