FAKTORI PROMJENE

Održivost je središnji element naše vizije budućnosti. Želimo aktivno poticati preobrazbu u održivo gospodarstvo i društvo, pomagati u zaštiti i obnavljanju prirode, pridonositi stvaranju jakih zajednica i ojačati povjerenje naših dionika. Svjesni smo da našu ambiciju donošenja korjenitih promjena možemo ostvariti samo sustavnim razmišljanjem i suradnjom s našim partnerima duž vrijednosnog lanca i izvan njega. U sklopu našeg Strateškog okvira za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+ opisali smo načine na koje namjeravamo ostvariti napredak duž našeg vrijednosnog lanca određivanjem triju središnjih faktora koji će nam pomoći da postignemo i povećamo napredak koji nam je potreban: