INICIJATIVE I PARTNERSTVA

initiatives-and-partnerships-2

Očekivanja u pogledu društvene i okolišne odgovornosti stalno se mijenjaju. Stoga se tvrtke oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresiranim stranama kako bi se osiguralu da pružaju riješenja za izazove koji su najvažniji.

Da bi doista razumjeli, treba doista da slušate. Zato se tvrtke toliko žele uključiti u dijalog s zainteresiranim stranama. Otvoreni pristup razmjeni mišljenja i razmjeni perspektiva ključan je za razumijevanje očekivanja različitih interesnih skupina, koje se mijenjaju tijekom vremena. Bilo kroz fokus grupe, istraživanje ili sudjelovanje u platformama za raspravu: tvrtke moraju prikupiti znanja o problemima i prioritetima svojih dioničara – te primijeniti to znanje u svakodnevnim aktivnostima.


Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu naš pristup održivosti oblikuje naše interakcije s dioničarima. Vjerujemo da je otvoren, stalan dijalog sa svim skupinama koje imaju interes u našem poslovanju ključan kako bi se osiguralo da radimo na najvažnijim izazovima. Kroz izravne razgovore, sudjelovanje u inicijativama raznih dioničara i podupiranje platformi za dijalog, nastojimo podijeliti naše jedinstveno znanje i prikupiti znanje – a zatim integrirati ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo razumjeti naše dioničare. Zato mi doista slušamo.


Dijalog s našim dionicima

Razumijevanje i mapiranje društvenih zahtjeva koje dionici svih vrsta postavljaju našem društvu ključna je komponenta našeg upravljanja održivošću. To uključuje naše kupce, potrošače, dobavljače, poslovne partnere, zaposlenike, dioničare, investitore, susjede i lokalne zajednice, udruge i nevladine organizacije (NVO-e), akademsku zajednicu, kao i političare i državna tijela.

Da bismo bolje razumjeli očekivanja i perspektive naših dionika te da bismo se uključili u dijalog koji je precizniji i usmjeren na rješenja, koristimo se posebnim anketama i stalno pratimo mišljenja na nekoliko razina: u izravnom dijalogu, u inicijativama više dionika i kroz platforme za dijalog. Suradnja s nevladinim organizacijama i stvarateljima javnog mnijenja daje nam uvid u globalne izazove i omogućuje nam da odgovorimo na probleme u ranoj fazi. Dijalog s dionicima ključan je element našeg pristupa inovacijama i upravljanju rizicima te nam pomaže da stalno razvijamo našu strategiju održivosti i izvješćivanje.


Dijalog s dionicima temelj je strategije održivosti

Sudjelujemo u trajnom intenzivnom dijalogu s našim dionicima kako bismo prepoznali njihova očekivanja od nas i ispunili ta očekivanja.

Dok razvijamo našu strategiju održivosti, i dalje se koristimo sveobuhvatnom anketom dionika provedenom 2021. Anketa je potvrdila važnost integriranja održivosti u sve naše aktivnosti za naše ciljane skupine i pokazala da naši dionici smatraju da je Henkel dobro pozicioniran za rješavanje pitanja održivosti.

Godine 2022. surađivali smo s međunarodnim partnerima na daljnjem razvoju naše strategije održivosti. Primjerice, surađivali smo s globalnom agencijom kako bismo dobili potpuniji pregled naših prednosti i mogućnosti razvoja, s ciljem podrške učinkovitoj provedbi naše strategije održivosti.


Suradnja duž lanca vrijednosti i šire

Uvjereni smo da održivu promjenu možemo potaknuti samo stvaranjem snažnih partnerstava duž cijelog našeg lanca vrijednosti: od nabave sirovina i materijala za ambalažu pa sve do našeg društva, uključujući proizvodnju, logistiku i uporabu naših proizvoda od strane potrošača, kao i ponovnu uporabu u ciklusima materijala.

Uključivanje sljedeće generacije

Pokreće se sve više inicijativa koje potiču današnje korisnike da promijene svoje navike. Međutim, također je važno razmišljati o budućim generacijama. Stoga su obrazovne aktivnosti koje promoviraju održivo ponašanje i osviješćuju ljude o izazovima s kojima se planet suočava sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („Svijet istraživača“), na primjer, potiče djecu da istražuju svijet znanosti čineći istraživanje zabavnim. Međunarodni program uključuje nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne točke Henkelovog istraživačkog područja, s daljnjim istraživanjima o održivosti.