USPJEŠNE ZAJEDNICE

Dvoje djece i žena u laboratorijskoj kuti boje sliku za stolom

Činimo sve što možemo kako bismo pomogli ljudima da bolje žive. Naša društvena odgovornost je promicanje jednakosti, jačanje raznolikosti i poštivanje ljudskih prava. Svojim zaposlenicima nudimo mogućnosti cjeloživotnog učenja te privlačno i dobro radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju diljem svijeta te pružamo pomoć u hitnim situacijama.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Pravednost

Ojačati raznolikost i uključenost, poštovati ljudska prava i poboljšati život ljudima.

Smanjiti nejednakosti i nikoga ne izostaviti – to je ključ smislenog društvenog napretka. Taj je napredak ozbiljno doveden u pitanje u posljednjih nekoliko godina. Globalni događaji povećali su isključenost, pojačali strukturnu diskriminaciju i spriječili društveni razvoj u svijetu u kojem se nalazimo.

Znamo da je jednakost u središtu rješenja koja nas mogu pogurati naprijed u vrijeme krize. Time se vodimo u našem planu za postizanje transformacijskog učinka naših mjera. Jednakost je poveznica među različitim temama i pokretačka snaga širokog spektra naših aktivnosti.

Izgradnja osjećaja pripadnosti kod ljudi, sa svim našim razlikama, u društvu i na našem radnom mjestu ključna je za poticanje kreativnosti i inovacija. Svi moramo slušati različite glasove i razumjeti različite perspektive i načine razmišljanja. Naš je zajednički put izgradnja korporativne kulture koja se temelji na povjerenju, pri čemu se zaposlenike potiče na inicijativu, proaktivno razmišljanje i otvorenost za dijeljenje novih ideja.

Prihvaćamo ulogu koju društva mogu imati kao ključni akteri u smanjenju negativnih utjecaja i promicanju pozitivnih učinaka.

Raznolikost, jednakost i uključivanje jačaju našu kulturu pripadnosti

U Henkelu raznolikost, jednakost i uključivanje (Diversity, Equity & Inclusion - DEI) predstavljaju poslovni imperativ i čine ključni dio naše korporativne kulture. Cilj nam je njegovati kulturu pripadnosti i težiti jednakosti kako bismo ostvarili puni potencijal naše raznolikosti. Uvjereni smo da su raznolika radna snaga, kao i korporativna kultura otvorenosti i uvažavanja, važni čimbenici uspjeha u globaliziranom svijetu. Različite perspektive, kulture i načini razmišljanja omogućuju nam da zadovoljimo potrebe naših sve raznovrsnijih tržišta i dionika kreativnim i inovativnim proizvodima, uslugama i rješenjima. Brojnim programima i tečajevima osposobljavanja jačamo razumijevanje i uvažavanje raznolikosti te istovremeno promičemo uključivu korporativnu kulturu.

Kako bismo konkretnim mjerama pokazali da se zalažemo za jednakost, najavili smo uvođenje rodno neutralnog roditeljskog dopusta 2023. godine. U sklopu novih globalnih smjernica uveli smo rodno neutralni roditeljski dopust od osam tjedana za sve naše zaposlenike tijekom 2024. To znači da oba roditelja mogu iskoristiti potpuno plaćeni roditeljski dopust na temelju uloge skrbnika, a ne na temelju spola ili toga jesu li posvojitelji ili biološki roditelji.

Naša predanost poštovanju ljudskih prava

Henkel ima jasnu politiku etičnog i zakonitog poslovanja. To je neraskidivo povezano s našom predanošću poštovanju međunarodno priznatih ljudskih prava. Već 1994. u Henkelovu dokumentu Misija i načela naglašeno je da je poštovanje društvenih vrijednosti i normi sastavni dio politike našeg društva.

Obrazovanje

Podržati doživotno učenje i obrazovanje te motivirati ljude za poduzimanje mjera za održiv razvoj.

Obrazovanje je jedan od najmoćnijih alata za pokretanje pozitivnih promjena. Obrazovanje ljudima omogućuje stjecanje znanja i vještina kako bi se izdigli iz siromaštva, smanjili nejednakosti i ostali zdravi. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, kao neotuđiva prava i kao način ostvarivanja drugih prava, ključni su elementi koji usmjeravaju našu strategiju.

Stalno učenje potiče inovativnost i kreativnost. Učenje i razvoj ključni su elementi našeg svakodnevnog rada, kao i prilika za razvoj kroz učenje izvan okvira naših temeljnih odgovornosti. Za razliku od tradicionalnih metoda učenja, usmjereni smo na inovativne programe koji učenju pristupaju na sveobuhvatan i angažiran način te koji su snažan naglasak postavili na znanje, vještine i način razmišljanja.

Taj ključni pristup učenju počinje s našim zaposlenicima, ali obuhvaća i naše kupce i zajednice u kojima poslujemo. Naše su aktivnosti osmišljene kako bi ljude osnažile vještinama i kompetencijama potrebnima za razvoj inovativnih ideja, održivih ponašanja i novih digitalnih rješenja koja će im omogućiti da svladaju buduće izazove i iskoriste prilike.

Društveni angažman

Zajedno s našim zaposlenicima, umirovljenicima, kupcima, potrošačima, partnerima i dobrotvornim organizacijama predani smo davanju trajnog doprinosa društvu diljem svijeta i izvan okvira naših poslovnih aktivnosti. Henkelova predanost temelji se na trima stupovima: volonterskom angažmanu naših zaposlenika, partnerstvu s dobrotvornim organizacijama i pomoći u hitnim situacijama s naglaskom na prirodnim katastrofama.

Korporativno građanstvo naš je način da „prilagodimo društvo budućnosti”. Naše su aktivnosti osmišljene kako bi ljude obrazovanjem osnažile da steknu vještine i kompetencije potrebne za razvoj inovativnih ideja, održivih ponašanja i novih digitalnih rješenja koja će im omogućiti da svladaju buduće izazove i iskoriste prilike.


Obrazovni programi

Kad je riječ o provedbi strategije održivosti, naši su zaposlenici ti koji čine razliku zahvaljujući svojoj predanosti, vještinama i znanju. Zbog toga želimo poticati naše zaposlenike da budu predani održivosti. Proširili smo i naše postojeće ponude osposobljavanja kako bismo uključili holistički program angažmana. Cilj je sveobuhvatno prenijeti našim zaposlenicima znanje, vještine i način razmišljanja koji su ključni za ulogu koju Henkel ima kao predvodnik na području održivosti. Također ih nastojimo angažirati i osnažiti da se aktivno uključe u održivost u svojem radnom okruženju i u privatnom životu.

Osim toga, predani smo daljnjem širenju naših obrazovnih programa u zajednici. Forscherwelt je Henkelov doprinos znanstvenoj pismenosti.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Dobrobit

Njegovati zdravlje i dobrobit te pomoći u poticanju društvenog napretka.

Na dobrobit se sve više gleda iz holističke perspektive prema kojoj su fizički, mentalni i društveni aspekti neraskidivo povezani, a tako je shvaćamo i u Henkelu.

Tumačenje značenja dobrobiti za sve brže i digitalno radno okruženje podrazumijeva očekivanje da preispitamo svoj pristup i prilagodimo se tim okolnostima. Uključiv i suradnički pristup ključan je za održavanje kulture dobrobiti. Razumijevanje način na koji fizičko radno mjesto određuje dobrobit postaje ključno u vrijeme kada su se mjesta na kojima radimo promijenila. Stvaranje optimalnog radnog okruženja koje potiče kreativnost i podržava otpornost uključuje revitalizaciju naših radnih mjesta kako bismo bolje zadovoljili potrebe naših zaposlenika.

Mjere za mentalno zdravlje i dalje su važan čimbenik u provedbi naše strategije dobrobiti. Drugo ključno područje za poticanje pozitivnih promjena u tom području bilo je razumijevanje prednosti digitalnih alata kao ključnog čimbenika za promicanje dobrobiti zaposlenika.

Kako naše razumijevanje dobrobiti zaposlenika dalje raste, ostajemo predani holističkom pristupu integriranju dobrobiti u našu korporativnu kulturu.

Održavanje i poboljšavanje zdravlja i dobrobiti

Promičemo zdravlje i vitalnost naših zaposlenika kako bismo pomogli u stvaranju agilne visokoučinkovite organizacije. Da bismo to učinili, oslanjamo se na globalno jedinstvene standarde zdravlja i zaštite i pružamo programe zdravstvene i preventivne skrbi kako bismo osigurali zaštitu od rizika na radnom mjestu koji bi mogli uzrokovati bolesti. Širok raspon usluga koje nudimo na našim lokacijama ima dva cilja: promicanje tjelesnog zdravlja naših zaposlenika (putem seminara za odvikavanje od pušenja, zdravstvenih pregleda, prevencije AIDS-a itd.) i održavanje njihove mentalne vitalnosti (putem upravljanja stresom i sličnih mjera).

Godišnja globalna zdravstvena kampanja holistički je pristup usmjeren na mentalne, fizičke i društvene aspekte zdravlja. Kampanja je 2023. nosila naziv „Jedi pametno – sudjeluj” (Eat Smart – Take Part) i imala je za cilj poboljšati mentalnu otpornost zaposlenika okupljanjem ljudi, ujedinjenjem kultura i istraživanjem teme zdrave prehrane i kuhanja. Takvim je pristupom globalna zdravstvena kampanja obuhvatila više od 90 posto svih zaposlenika društva Henkel diljem svijeta.

Visoka razina zaštite na radu

Zaštita na radu unutar društva i duž lanca vrijednosti bila nam je glavni prioritet i prije pandemije bolesti COVID-19. I dalje smo usredotočeni na naš dugoročni cilj nulte stope nesreća i želimo poboljšati sigurnost na radu za 60 posto do kraja 2025. u usporedbi s 2010.

Da bismo postigli naš cilj, ulažemo u osposobljavanje kako bismo podigli svijest i povećali standarde tehničke sigurnosti. Redovito provjeravamo poštuju li se naši standardi o sigurnosti, zdravlju i okolišu i predani smo poboljšanju zaštite na radu kod naših podizvođača te zaštite na radu zaposlenika drugih društava koji rade na našim lokacijama.

Na svim lokacijama održavaju se redovita osposobljavanja kako bismo bili sigurni da naši zaposlenici znaju prepoznati rizike od nesreća i otkloniti ih. Sve više proširujemo postojeće programe u određenim područjima kako bismo obuhvatili cijelo društvo. Provodimo i globalne sigurnosne kampanje čiji je cilj stvoriti još veću svijest o najvažnijim sigurnosnim pitanjima među našim zaposlenicima.

Budućnost rada

U Henkelu učinak mjerimo prema rezultatima, a ne prema prisutnosti. Zbog toga već dugi niz godina promičemo fleksibilne modele rada. Na temelju kulture povjerenja, rad u nepunom radnom vremenu, fleksibilno radno vrijeme, novi koncepti radnog mjesta i mobilni rad prirodan su dio našeg rada. Želimo stvoriti radno mjesto budućnosti za naše zaposlenike.

Smart Work holistički je pristup pripremi naših zaposlenika i naše organizacije za budućnost rada. Smart Work ne obuhvaća samo to kako oblikujemo mobilni rad u odnosu na rad u uredu već i to kako naši uredi mogu bolje podržati suradnju među zaposlenicima i kreativnost, kako možemo poboljšati naš zdravstveni program i kako možemo istražiti potencijal našeg digitalnog krajolika.