PRIRODNI RESURSI

Ruka prolazi kroz mirnu površinu vode pred obzorom

Zaštita i obnova biološke raznolikosti, s naglaskom na šume, kopno i vodu, te osiguravanje odgovornog upravljanja resursima.

Ekosustavi su pod sve većim pritiskom zbog rastuće potrošnje i oskudice resursa koji su rezultat sve brojnijeg svjetskog stanovništva i ubrzavanja gospodarskih aktivnosti. Očuvanje biološke raznolikosti važno je za Henkel jer su zdravlje tla i ekosustavi koji dobro funkcioniraju temelj na kojem se zasniva održiva poljoprivreda i uporaba sirovina u proizvodnji.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Protect natural resources (Thumbnail)

Zaštita i obnova biološke raznolikosti 

Cilj je naše strategije održivosti zaštititi i obnoviti biološku raznolikost s posebnim naglaskom na šume, kopno i vodu. Uz primjenu tih načela na aktivnosti na našim lokacijama također potičemo odgovorno upravljanje sirovinama i uporabu sastojaka na bazi obnovljivih sirovina. Njihovom uporabom nastojimo optimirati sveukupne značajke svojih proizvoda kad god je to u skladu s ekološkim, gospodarskim i društvenim kriterijima. Obnovljive sirovine već su ključni sastojci u mnogim našim proizvodima, kao što su deterdženti, sapuni, šamponi, ljepila u stiku i ljepila za tapete. Također uzimamo u obzir okolišne i socijalne aspekte pri kupnji obnovljivih sirovina.

Ukorak pratimo trenutačne napore za zaštitu biološke raznolikosti i sprječavanje krčenja šuma. Nastavljamo razvijati svoj pristup u skladu s proizašlim očekivanjima. To također uključuje dijalog i suradnju s vanjskim dionicima, kao i industrijske inicijative. U rujnu 2020. potpisali smo poziv na djelovanje organizacije Business for Nature u kojem se vlade poziva da pri donošenju političkih odluka vode računa o prirodi. Također surađujemo s razvojnom organizacijom Solidaridad kako bismo podržali male poljoprivrednike u sektoru palminog ulja i ulja od palminih koštica u sklopu projekata koji promiču klimatski povoljne poljoprivredne prakse.

„Neto nulta stopa krčenja šuma” kao cilj za povećanje biološke raznolikosti

Šume djeluju kao spremnici ugljika i ključne su za zaštitu biološke raznolikosti. Također nas opskrbljuju drvom i drugim sirovinama. Predani smo dobavljanju sirovina na održiv način, a ne krčenjem šuma. Naš je cilj spriječiti krčenje primarnih i sekundarnih šuma koje imaju veliku ekološku vrijednost. To uključuje tresetišta i druga područja s velikim zalihama ugljika. Zalažemo se za neto nultu stopu krčenja šuma, a očekujemo da isto podrže i naši dobavljači u sklopu naših Pravila o odgovornoj nabavi.

Smanjenje potrošnje papira, zaustavljanje krčenja šuma

Potražnja za proizvodima od papira raste diljem svijeta. U najnovijem ispitivanju Svjetske organizacije za zaštitu prirode (World Wildlife Fund, WWF) zaključeno je da je svjetska potrošnja drva, koja iznosi od 4,3 do 5 milijardi kubnih metara godišnje, veća od količine koja se u šumama može posjeći na održiv način. Ako se drvo dobavlja i proizvodi na neodrživ način, to može prouzročiti krčenje šuma u područjima visoke ekološke vrijednosti. Cilj nam je da 100 posto materijala od papira i kartona koji upotrebljavamo za svoje ambalaže nabavimo u obliku recikliranog materijala ili iz šuma kojima se gospodari na održiv način, u slučaju da je potrebno upotrijebiti nereciklirana vlakna.

Očekujemo da naši dobavljači podrže naš cilj neto nulte stope krčenja šuma. Naša je suradnja s dobavljačima papirnate ambalaže usmjerena na povećanje transparentnosti u opskrbnom lancu. To uključuje sljedivost materijala koje kupujemo.

Godine 2023. proveli smo jednu sveobuhvatnu anketu naših glavnih dobavljača u sektoru rebrastog kartona i tiskanog papira. Prema podacima iz ankete većina dobavljača primjenjuje barem jedan ili više sustava certificiranja. To znači da je 89 posto nabavljenog neobrađenog papira i kartona certificirano.

Odgovorna uporaba palminog ulja i ulja od palminih koštica

Ruka u kojoj se nalazi plod uljne palme.

Unapređivanje kružnosti putem naših proizvoda, ambalaža i tehnologija.

Sastojci na bazi palminog ulja i ulja od palminih koštica izvrstan su primjer aktivnog promicanja održivosti u našem opskrbnom lancu. Palmino ulje, posebno ulje od palminih koštica i njegovi derivati, važne su obnovljive sirovine potrebne za proizvodnju površinski aktivnih tvari koje upotrebljavamo u našim deterdžentima, sredstvima za čišćenje kućanstva te proizvodima za njegu kose i tijela.

Stoga je naš cilj osigurati da se sastojci za naše proizvode izrađuju od održivog palminog ulja i ulja od palminih koštica. Imajući to na umu, surađujemo s društvima od kojih nabavljamo sirovine i s drugim partnerima kako bismo utjecali na lanac opskrbe palminim uljem, od malih poljoprivrednika pa do potrošača.

Mali poljoprivrednici proizvode oko 40 posto palminog ulja u svijetu, no njihove su produktivnost i kvaliteta proizvoda mnogo niže u usporedbi s onima velikih plantaža. Često nemaju pristup tehničkom znanju i financijskim uslugama koje su ključne za poboljšanje proizvodnje. Neki su poljoprivrednici također zabrinuti da će pristup tržištu palminog ulja biti ograničen ako ubrani plodovi ne ispune kriterije koje je postavio Okrugli stol o održivom palminom ulju (RSPO). U suradnji s razvojnom organizacijom Solidaridad Henkel se bavi tim problemima.

Henkel je predani osnivački član Foruma za održivo palmino ulje (Forum for Sustainable Palm Oil, FONAP) u Njemačkoj i član je nekoliko njegovih radnih skupina. Također smo aktivno uključeni u Okrugli stol o održivom palminom ulju (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO). Osim ekoloških aspekata za ispunjavanje standarda RSPO-a sve je češće potrebno osigurati da se duž cijelog opskrbnog lanca poštuju ljudska prava.

Pažljiva uporaba vode kao važnog resursa

Zemljini vodni resursi ne samo da su neravnomjerno raspoređeni, već su i ugroženi zbog klimatskih promjena, kao i zbog sve većeg zagađenja i prekomjerne uporabe. Svjesni smo važnosti odgovorne uporabe ovog resursa, posebno zato što su zdravi vodeni ekosustavi ključni za zaštitu biološke raznolikosti.

U društvu Henkel voda igra važnu ulogu duž cijelog našeg vrijednosnog lanca. Vodu upotrebljavamo u sklopu naših proizvodnih postupaka i kao sastojak naših proizvoda. Tijekom faze uporabe mnogih naših proizvoda također je potrebna voda.

Zbog toga nam je važno smanjiti potrošnju vode tijekom proizvodnje i uporabe naših proizvoda. Kako bismo utvrdili odgovarajuće pristupe za poboljšanje, blisko smo surađivali s različitim dionicima. Na primjer, istražujemo naš utjecaj na vodu duž vrijednosnog lanca. To uključuje ispitivanje vodenog otiska sirovina, naših proizvodnih postupaka i potrošnje vode tijekom uporabe naših proizvoda, kao i pročišćavanje otpadnih voda. U našem novom položaju prema vodnim resursima dodatno objašnjavamo naš pristup prema odgovornom upravljanju vodom.

Osim toga, nastojimo osigurati da naši potrošački proizvodi ne uzrokuju ulazak mikroplastike u okoliš.