PARTNER OD POVJERENJA

Two business people stand in a manufacturing site and look at a document

Pomoći ćemo ljudima da bolje žive. Naša društvena odgovornost je promicanje jednakih mogućnosti, jačanje raznolikosti i poštivanje ljudskih prava. Svojim zaposlenicima nudimo mogućnosti cjeloživotnog učenja te privlačno i dobro radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju diljem svijeta te pružamo pomoć u hitnim situacijama.

Performanse

Pouzdano pružanje najboljih proizvodnih performansi u klasi i kemijske sigurnosti kao temelj našeg poslovnog uspjeha.

Naši poslovni sektori – Consumer Brands and Adhesive Technologies – odgovorni su za prilagodbu naše strategije održivosti u svojim poslovnim potrebama. Oni prilagođavaju svoje brendove i tehnologije prema održivosti u skladu s određenim izazovima njihovog portfelja proizvoda. Oni također rade na održivim proizvodima i sutrašnjim ključnim tehnologijama. Postizanje naših ambicioznih novih ciljeva znači još veće integriranje održivosti u naš brend i strategije poslovanja u budućnosti.

Naš je cilj transformirati našu kompaniju i portfelj naših proizvoda u održivi razvoj tako da možemo stati pred svoje dionike kao pouzdan partner. Želimo osigurati da svaki novi proizvod doprinosi održivosti. Također, našim kupcima i potrošačima namjeravamo pružiti detaljan profil održivosti naših proizvoda do 2025. godine. Naš je cilj nuditi sve bolja rješenja, proizvode i usluge koji također imaju pozitivan utjecaj na okoliš i društvo te stoga čine pozitivan doprinos vrijednosti.

Izvrsna kvaliteta i performansa ključne su vrijednosti naših brendova i tehnologija te stvaraju temelj za naš poslovan uspjeh. Proizvodi koji povezuju visoku učinkovitost sa smanjenim otiskom u okolišu ključni su čimbenici za uspješan razvoj poslovanja okrenut budućnosti.

Transparentnost

Integriramo održivost u naše poslovno upravljanje, s transparentnim izvještavanjem, objavljivanjem podataka i angažmanom.

Provođenje naše strategije održivosti temelji se na globalno ujedinjenim kodovima i standardima, integriranim sustavima upravljanja te organizacijskom strukturom s jasno definiranim odgovornostima. Unutar Henkela, učinkoviti procesi također doprinose zaštiti okoliša te zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu dok je dodatno smanjena potrošnja resursa te troškovi. Koristimo razne metode i alate za procjenjivanje i upravljanje našim korporativnim održivim razvojem te za mjerenje napretka koji činimo prema našim ciljevima unutar cijele kompanije i našeg vrijednosnog lanca. Pokazatelji koje uočimo diljem kompanije pružaju transparentnost i pomažu nam identificirati potencijalna poboljšanja, upravljati aktivnostima i nadgledati postignuća.

Već godinama održavamo dijalog sa stvarateljima javnog mijenja, profesionalnom javnošću, akademijom, međunarodnim agencijama za ocjenjivanje te analitičarima. Analitičari održivog razvoja i profesionalne ustanove redovito procjenjuju kako tvrtke upravljaju ekonomskim, okolišnim i društvenim aspektima svojih poslovnih aktivnosti. Rado prihvaćamo te vanjske procjene naše provedbe održivog razvoja jer one vode većoj transparentnosti na tržištu i pokazuju nam kako se ocjenjuju naše performanse. Također razmatramo kriterije procjene raznih financijskih rejtinga i rejtinga održivosti te smjernica Globalne inicijative za izvještavanje. Također istražujemo načine daljnjeg ojačavanja transparentnosti u ESG izvještavanju i upravljanju te pratnji porijekla ključnih roba.

100% transparentnost i utvrđivanje porijekla palminog ulja i ulja palminih koštica do 2025.

Iz naših aktivnosti naučili smo da postoji potreba za daljnjom optimizacijom transparentnosti i utvrđivanja porijekla, pogotovo za derivate ulja palminih koštica, a te su inicijative diljem industrije potrebne za postizanje provjerljivog cilja „nulte neto stope krčenja šume“.

Upravljanje i usklađenost

Naša organizacija za usklađivanje ima globalnu odgovornost za sve preventivne i reaktivne mjere. Podržavaju je integriratni sustavi upravljanja i organizacijska struktura s jadno postavljenim odgovornostima.

Suradnja

Skaliramo utjecaj održivosti zajedno s našim partnerima, što vodi do odgovorne poslovne prakse u našim lancima opskrbe.

Očekivanja za društvenu i okolišnu odgovornost stalno se mijenjaju. Zato se kompanije oslanjaju na otvoreni dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresiranim stranama kako bi pružili rješenja za najvažnije izazove. Shvaćanje društvenih zahtjeva koje zainteresirane strane imaju prema našoj kompaniji, ključna je stavka za naše upravljanje održivim razvojem.

100% odgovorna nabava


Naš pristup odgovornoj nabavi usredotočen je na održive aspekte duž cijelog našeg opskrbnog lanca u korist ljudi i našeg planeta, s ciljem poticanja korjenitih promjena zajedno s našim partnerima. Intenzivni dijalog i bliska suradnja s našim dobavljačima ključni su za postizanje održivog poslovanja, proizvodnog procesa i praksi. Prije više od deset godina uspostavili smo okvir za održivu nabavu u opskrbnim lancima kemijske industrije koji se temelji na suradnji, povjerenju i odgovornosti.

Naš trenutačni cilj je postići 100 % odgovornu nabavu zajedno s našim partnerima. Ključan element ovdje jest naša strategija odgovorne nabave koja je jasno usredotočena na zajednički temeljni pristup. Uvjereni smo da možemo uspostaviti prakse održive nabave samo ako svaki donositelj odluka u globalnim opskrbnim lancima djeluje u duhu održivosti. Za to je potrebno temeljno prepoznavanje te odgovornosti, kao i zauzimanje ispravnog stava te razvijanje vještina i znanja.