Partner od povjerenja

Radimo na temelju naše vrijednosno orijentirane korporativne kulture te našeg znanstvenog i tehnološkog znanja kako bismo poboljšali naše poslovanje uz očuvanje našeg integriteta. Našim kupcima i potrošačima isporučujemo sigurne i najbolje u klasi proizvode i tehnološka rješenja. Održivost integriramo u naš portfelj i naše poslovanje te osiguravamo transparentno izvještavanje o tome našim dionicima.

Performanse

Pružanje najboljih proizvodnih performansi u klasi i kemijske sigurnosti našim kupcima i potrošačima, temelj je našeg poslovnog uspjeha.

Naši poslovni sektori – Henkel Consumer Brands and Henkel Adhesive Technologies – odgovorni su za prilagodbu naše strategije održivosti u svojim poslovnim potrebama. Oni prilagođavaju svoje brendove i tehnologije prema održivosti u skladu s određenim izazovima njihovog portfelja proizvoda. Oni također rade na održivim proizvodima i sutrašnjim ključnim tehnologijama. Postizanje naših ambicioznih novih ciljeva znači još veće integriranje održivosti u naš brend i strategije poslovanja u budućnosti.

Naš je cilj transformirati našu kompaniju i portfelj naših proizvoda u održivi razvoj tako da možemo stati pred svoje dionike kao pouzdan partner. Želimo osigurati da svaki novi proizvod doprinosi održivosti. Također, našim kupcima i potrošačima namjeravamo pružiti detaljan profil održivosti naših proizvoda do 2025. godine. Naš je cilj nuditi sve bolja rješenja, proizvode i usluge koji također imaju pozitivan utjecaj na okoliš i društvo te stoga čine pozitivan doprinos vrijednosti.

Izvrsna kvaliteta i performansa ključne su vrijednosti naših brendova i tehnologija te stvaraju temelj za naš poslovan uspjeh. Proizvodi koji povezuju visoku učinkovitost sa smanjenim otiskom u okolišu ključni su čimbenici za uspješan razvoj poslovanja okrenut budućnosti.

Transparentnost

Integriramo održivost u naše poslovno upravljanje, procese i politike s transparentnim izvještavanjem, objavljivanjem podataka i angažmanom.

Provođenje naše strategije održivosti temelji se na globalno ujedinjenim kodovima i standardima, integriranim sustavima upravljanja te organizacijskom strukturom s jasno definiranim odgovornostima. Unutar Henkela, učinkoviti procesi također doprinose zaštiti okoliša te zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu dok je dodatno smanjena potrošnja resursa te troškovi. Koristimo razne metode i alate za procjenjivanje i upravljanje našim korporativnim održivim razvojem te za mjerenje napretka koji činimo prema našim ciljevima unutar cijele kompanije i našeg vrijednosnog lanca. Pokazatelji koje uočimo diljem kompanije pružaju transparentnost i pomažu nam identificirati potencijalna poboljšanja, upravljati aktivnostima i nadgledati postignuća.

Već godinama održavamo dijalog sa stvarateljima javnog mijenja, profesionalnom javnošću, akademijom, međunarodnim agencijama za ocjenjivanje te analitičarima. Analitičari održivog razvoja i profesionalne ustanove redovito procjenjuju kako tvrtke upravljaju ekonomskim, okolišnim i društvenim aspektima svojih poslovnih aktivnosti. Rado prihvaćamo te vanjske procjene naše provedbe održivog razvoja jer one vode većoj transparentnosti na tržištu i pokazuju nam kako se ocjenjuju naše performanse. Također razmatramo kriterije procjene raznih financijskih rejtinga i rejtinga održivosti te smjernica Globalne inicijative za izvještavanje. Također istražujemo načine daljnjeg ojačavanja transparentnosti u ESG izvještavanju i upravljanju te pratnji porijekla ključnih roba.

100% transparentnost i utvrđivanje porijekla palminog ulja i ulja palminih koštica do 2025.

Iz naših aktivnosti naučili smo da postoji potreba za daljnjom optimizacijom transparentnosti i utvrđivanja porijekla, pogotovo za derivate ulja palminih koštica, a te su inicijative diljem industrije potrebne za postizanje provjerljivog cilja „nulte neto stope krčenja šume“.

Upravljanje i usklađenost

Naša organizacija za usklađivanje ima globalnu odgovornost za sve preventivne i reaktivne mjere. Podržavaju je integriratni sustavi upravljanja i organizacijska struktura s jadno postavljenim odgovornostima.

Suradnja

Skaliramo utjecaj održivosti zajedno s našim partnerima, što vodi do odgovorne poslovne prakse u našim lancima opskrbe.

Očekivanja za društvenu i okolišnu odgovornost stalno se mijenjaju. Zato se kompanije oslanjaju na otvoreni dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresiranim stranama kako bi pružili rješenja za najvažnije izazove. Shvaćanje društvenih zahtjeva koje zainteresirane strane imaju prema našoj kompaniji, ključna je stavka za naše upravljanje održivim razvojem.

100% odgovorna nabava

Naš pristup odgovornoj nabavi usredotočen je na održive aspekte duž cijelog našeg opskrbnog lanca u korist ljudi i našeg planeta. Intenzivni dijalog i bliska suradnja s našim dobavljačima ključni su za postizanje održivog poslovanja, proizvodnog procesa i praksi. Naš je cilj postići 100% odgovornu nabavu zajedno s našim partnerima. Ključan element ovdje jest naša strategija odgovorne nabave koja je jasno usredotočena na zajednički temeljni pristup.