PARTNER OD POVJERENJA

Tri muškarca i žena razgovaraju ispred zida s bilješkama

Pomoći ćemo ljudima da bolje žive. Naša je društvena odgovornost promicanje jednakih mogućnosti, jačanje raznolikosti i poštovanje ljudskih prava. Svojim zaposlenicima nudimo mogućnosti cjeloživotnog učenja te privlačno i zdravo radno okruženje. Zalažemo se za društveni napredak i pristup obrazovanju diljem svijeta te pružamo pomoć u hitnim situacijama.

Performanse

Pouzdano pružanje najboljih proizvodnih performansi u klasi i kemijske sigurnosti kao temelj našeg poslovnog uspjeha.

Usklađenost naše strategije održivosti odražava se i u strategijama naših poslovnih jedinica – Henkel Consumer Brands i Ljepila i tehnologije. One usklađuju svoje poslovanje, robne marke i tehnologije s održivim razvojem u skladu sa specifičnim izazovima svojeg asortimana proizvoda i u skladu s tim odredile su prioritete na koje se trebaju usredotočiti.

S našim širokim rasponom rješenja za proizvode i tehnologija cilj nam je podržati gospodarsku, ekološku i društvenu preobrazbu i pogurnuti je prema naprijed zajedno s našim partnerima. To će nam omogućiti da učinkovito pridonesemo održivom razvoju na lokalnoj i globalnoj razini i da odgovorno oblikujemo naše poslovanje istodobno povećavajući naš gospodarski uspjeh. Da bismo to postigli, našim kupcima i potrošačima moramo ponuditi pouzdanu i najbolju kvalitetu i sigurnost proizvoda.

Naša je trajna ambicija da svaki novi proizvod doprinosi održivosti. Namjeravamo i našim kupcima i potrošačima pružiti opsežan profil održivosti naših proizvoda do 2025. Cilj nam je mjeriti održivu preobrazbu i s obzirom na naš asortiman proizvoda i s obzirom na naše društvo. Naš je cilj za 2030. na razini cijelog društva utrostručiti vrijednost koju stvaramo za ekološki otisak našeg poslovanja, proizvoda i usluga (u usporedbi s polaznom godinom 2010.).

Saznajte više o tome kako naše poslovne jedinice potiču održivost.

Transparentnost

Integriramo održivost u naše poslovno upravljanje, s transparentnim izvještavanjem, objavljivanjem podataka i angažmanom.

Transparentnost je ključna za ocjenu odgovornog djelovanja i uspješnosti održivosti. To vrijedi i unutar i izvan društva. Poslovni partneri i potrošači, kao i investitori i financijsko tržište, sve su više zainteresirani za proizvode i rješenja koji su orijentirani na održivost te pridaju sve veću važnost razumijevanju utjecaja naših aktivnosti duž lanca vrijednosti. Međunarodni trendovi u održivim financijama i zakonodavstvu dodatno jačaju težnju za većom transparentnošću.

Istodobno, za nas je ključno da možemo ocijeniti vlastitu održivost i njome upravljati te mjeriti napredak koji ostvarujemo prema našim ciljevima u cijelom društvu i našem lancu vrijednosti. U tu svrhu pokrećemo digitalna rješenja i oslanjamo se na suradnju među poslovnim jedinicama i među funkcijama kao i na vanjska partnerstva diljem svijeta. Na taj način jačamo našu informacijsku bazu i gradimo potrebno povjerenje u našu uspješnost u polju održivosti. Naša je težnja daljnja integracija održivosti u naše poslovno upravljanje, procese i politike dok promičemo transparentno izvješćivanje, usklađenost sa zahtjevima za objavljivanje i angažman.

Ocjena i priznanje naše uspješnosti od strane neovisnih stručnjaka za održivost također osiguravaju transparentnost.

Transparentnost opskrbnog lanca

U sklopu našeg pristupa upravljanju dobavljačima također radimo na poboljšanju transparentnosti i sljedivosti početaka naših opskrbnih lanaca. To smatramo ključnim elementom za osiguravanje održive poljoprivredne prakse i pravednih radnih uvjeta, na primjer u industriji palminog ulja. Zbog toga je Henkel član međuindustrijske inicijative Mjere za održive prerađevine (Action for Sustainable Derivatives), osnovane 2019. godine u kojoj društva nastoje ostvariti zajednički cilj postizanja veće transparentnosti u lancu vrijednosti palminog ulja (ulja od palminih koštica). U 2023. godini uspjeli smo održati stopu sljedivosti do mlinova na 89 posto i povećati stopu sljedivosti do plantaža na 52 posto suradnjom s našim dobavljačima na prikazivanju našeg zajedničkog opskrbnog lanca koji se temelji na palmama. Učinili smo to uz potporu vanjskog konzultantskog društva za održivost. Udružujemo snage s vodećim partnerima kako bismo istražili digitalne tehnologije koje bi mogle povećati sljedivost i transparentnost u industriji palminog ulja. Na taj način nastavljamo dodatno ojačavati našu posvećenost održivoj nabavi.

Procjena održivosti koju provode poslovne jedinice

Naš je cilj izmjeriti održivu transformaciju našeg asortimana proizvoda. U okviru tog procesa procjene utvrđuju se i prikazuju oni proizvodi u asortimanu koji značajno doprinose održivosti. Kriteriji procjene obuhvaćaju cijeli lanac vrijednosti i uzimaju u obzir utjecaj na svim područjima.

U našoj poslovnoj jedinici Ljepila i tehnologije analiziramo doprinos održivosti našeg asortimana na temelju internog procesa procjene asortimana. Integriranjem te procjene u naše postupke strateškog upravljanja i razvoja proizvoda u mogućnosti smo na održiv način uskladiti naš asortiman na temelju najnovijih znanstvenih otkrića. Kriteriji procjene usredotočeni su na ključne teme klime, kružnosti, sigurnosti i prirodnih resursa duž lanca vrijednosti. Na temelju tih kriterija proizvodi koji se procjenjuju razvrstani su u četiri kategorije. Proizvodi u kategorijama Challenged i Straight Performer ne pridonose izravno održivosti. Proizvodi u kategoriji Contributor pridonose održivosti. Proizvodi u kategoriji Pioneer imaju iznimno pozitivan doprinos. Naša poslovna jedinica Consumer Brands također radi na postupku procjene održivosti za svoj asortiman robe široke potrošnje koji uključuje i sustav razvrstavanja.

Upravljanje i usklađenost

Naša organizacija za usklađivanje ima globalnu odgovornost za sve preventivne i reaktivne mjere. Podržavaju je integriratni sustavi upravljanja i organizacijska struktura s jadno postavljenim odgovornostima.

Suradnja

Skaliramo utjecaj održivosti zajedno s našim partnerima, što vodi do odgovorne poslovne prakse u našim lancima opskrbe.

Održivi razvoj zahtijeva predanost djelovanju, kao i suradnju s učinkovitim partnerima. Međusobno povezivanje različitih perspektiva osobito je dobra osnova za prihvaćanje složenog i globalno međusobno povezanog konteksta održivosti. To je način na koji se specijalizirano znanje i resursi mogu učinkovito kombinirati radi poticanja korjenite promjene. Shvaćamo da suradnja znači usvajanje odgovornih poslovnih praksi i održivo djelovanje u partnerstvu duž cijelog lanca vrijednosti.

U skladu s tim, primjenjujemo odgovoran pristup nabavi kako bismo sveobuhvatno sagledali aspekte održivosti duž naših opskrbnih lanaca, uključujući suradnju s našim dobavljačima. Jednako je važna i suradnja s našim kupcima. Smatramo i da je važno blisko surađivati s našim maloprodajnim partnerima kako bismo promicali održivu i resursno učinkovitu potrošnju.

Predani smo aktivnom dijalogu s našim dionicima. Uključeni smo u inicijative diljem svijeta zajedno s predstavnicima industrije i akterima civilnog društva te sudjelujemo u političkim i društvenim raspravama. To umrežavanje pomaže nam u cjelovitijoj ocjeni utjecaja na gospodarstvo, okoliš i društvo te u razvoju zajedničkih sustavnih rješenja.

100% odgovorna nabava


Naš pristup odgovornoj nabavi usredotočen je na održive aspekte duž cijelog našeg opskrbnog lanca u korist ljudi i našeg planeta te s ciljem poticanja korjenitih promjena zajedno s našim partnerima. Iz tog razloga održavamo intenzivan dijalog i suradnju s našim dobavljačima kako bismo promicali održive prakse i poštovanje ljudskih prava. Naša je misija ne samo osigurati usklađenost već i potaknuti rezultate i promjenu u cijelom lancu vrijednosti te stvoriti održivu vrijednost za naše kupce.

Naš je trenutačni cilj postići 100 % odgovornu nabavu zajedno s našim partnerima. Na temelju zajedničkog načina razmišljanja i odgovornosti koju imamo kao organizacija za globalnu nabavu, nastojimo donositi odgovorne odluke o nabavi na globalnoj razini, u svim regijama, poslovnim jedinicama i skupinama materijala, na temelju naše strategije odgovorne nabave.

Uvjereni smo da možemo uspostaviti prakse održive nabave samo ako svaki donositelj odluka u globalnim opskrbnim lancima djeluje u duhu održivosti. Za to je potrebno temeljno prepoznavanje te odgovornosti, kao i zauzimanje ispravnog stava te razvijanje vještina i znanja.