Održivost

Predanost vodstvu na području održivosti stav je koji je duboko ukorijenjen u našim korporativnim vrijednostima. Želimo proizvesti veću vrijednost za kupce i potrošače, za zajednice u kojima djelujemo i za našu tvrtku uz istovremeno smanjenje ekološkog otiska.

Strategija održivosti do 2030. - ostvariti više s manje

 • Naš dugoročni cilj do 2030. je utrostručiti vrijednost koju proizvodimo kroz svoje poslovne aktivnosti u odnosu na ekološki otisak koji ostavljaju naši proizvodi i usluge. Taj cilj zovemo „Faktor 3”.
 • Godine 2016. Henkel je razvio tri ključna pokretača za nadolazeće godine: težimo jačanju svojih temelja, poticanju angažmana zaposlenika i maksimiziranju svojeg učinka.

Privremeni ciljevi za razdoblje od 2016. do 2020.

 • Do 2020. tvrtka namjerava smanjiti emisije CO2 svojih proizvodnih postrojenja, potrošnju vode i otpad za 30% po toni proizvoda u usporedbi s 2010. Planira se poboljšanje zaštite na radu za 40% i povećanje prometa za 22% po toni proizvoda.
 • Postizanje tih ciljeva rezultiralo bi cjelokupnim poboljšanjem učinkovitosti od 75% do 2020. u usporedbi s 2010.


Ciljevi održivosti do 2020. i ostvareni napredak u 2016.

Ciljevi održivosti do 2020. i ostvareni napredak u 2016.


Šest središta interesa

Svoje aktivnosti usmjeravamo u šest središta interesa koja odražavaju glavne izazove održivog razvoja i način na koji se oni odnose na naš rad.

Tri središta interesa opisuju način na koji želimo stvoriti „dodatnu vrijednost” svojim kupcima i potrošačima, zaposlenicima, dioničarima i zajednicama u kojima djelujemo:

 • društveni napredak
 • radni učinak
 • sigurnost i zdravlje

Preostala tri opisuju načine na koje želimo smanjiti svoj ekološki otisak:

 • energija i klima
 • materijali i otpad
 • voda i otpadne vode

Ambasadori održivosti: Stvaranje doprinosa

 • Kada je riječ o implementiranju naše strategije održivosti, upravo su naši ljudi ti koji prave razliku – kroz svoju posvjećenost, vještine i znanje. Zbog ovoga, želimo dalje razviti i podržati angažiranje naših ljudi u održivosti.
 • Stoga, Henkel je pokrenuo program Ambasadora održivosti 2012. godine kako bi podržao svoje zaposlenike u još većem angažiranju po pitanju teme održivosti.
 • Od tada, Henkel je obučio više od 50.000 ambasadora diljem svijeta – kroz dobro koordinirani program eLearning, kako i kroz timsku obuku. 
 • U okviru našeg školskog projekta, naši Ambasadori održivosti posjećuju škole i uče decu o održivom ponašanju doma. Ovo pomaže učenicima da shvate kako učinkovito koristiti resurse. Deca povjećavaju utjecaj tako što šire svoje znanje i entuzijazam na druge oko sebe.
 • Do kraja 2018. godine, doprijeli smo do preko 150.000 dece školskoga uzrasta u 53 zemlje i informirali ih o temi održivosti.
 • Godine 2014. Henkel je predstavio inicijativu „(Y)our move toward sustainability“: ona podržava zaposlenike da u svom svakodnevnom radu uspostave održivost u praksi, primjerice, tako što će uštedjeti energiju i jesti zdravije.
 • U okviru programa „Kaži da! budućnosti“ Henkel obučava predstavnike u prodaji u vezi sa temom održivosti. Oni onda primjenjuju ovo znanje u zajedničkim projektima sa našim trgovinskim kupcima – primjerice u logistici.

Priopćenja za javnost

Usluge i preuzimanja