NAŠI LJUDI

grupa različitih mladih ljudi koji stoje u krugu, a svatko od njih ispružio je ruku prema sredini

Naš cilj „Pioneers at heart for the good of generations” ujedinjuje sve ljude u društvu Henkel. Svojim predvodničkim duhom, svojim znanjem, svojim proizvodima i svojim tehnologijama želimo obogaćivati i poboljšavati živote milijardi ljudi svaki dan i oblikovati prihvatljivu budućnost za buduće generacije. Naši su ljudi ti koji donose promjene. Zahvaljujući njihovoj predanosti, vještinama i znanju provodi se naša strategija održivosti. Zbog toga želimo poticati naše ljude da budu predani održivosti.

Održivost u središtu

Od 2012. smo u sklopu našeg programa Ambasadori održivosti obučili više od 50.000 zaposlenika na našim lokacijama diljem svijeta. U ožujku 2022. unaprijedili smo program i pokrenuli naš sveobuhvatniji i holistički program uključenosti u održivost pod nazivom Sustainability at Heart (Održivost u središtu). Sada dodatno opremamo naše zaposlenike znanjem, vještinama i načinom razmišljanja koji su ključni za ulogu koju Henkel ima kao predvodnik u održivosti. 

YouTube Thumbnail HEP Trailer (Thumbnail)

Ovaj videozapis pruža uvid u program Sustainability at Heart (Održivost u središtu) i cilj mu je motivirati i inspirirati naše zaposlenike. (na engleskom)

Sveobuhvatna ponuda za naše zaposlenike

Program Sustainability at Heart (Održivost u središtu) interaktivna je platforma koja služi kao središnje čvorište i nudi širok raspon alata. Glavni su ciljevi:

  • pružiti informacije putem najnovijih vijesti i korisnih materijala o našem Strateškom okviru za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+
  • pomoći zaposlenicima u učenju putem ponude različitih obuka radi poboljšanja znanja, vještina i načina razmišljanja
  • ostvariti veze okupljanjem motiviranih ljudi radi angažiranja i umrežavanjaNovoosmišljeni program uključuje osnovnu obuku u sklopu koje se objašnjavaju ključni pojmovi i koncepti, kao i globalni problemi održivosti u poslovnom kontekstu, a ujedno se i opisuje kako Henkel rješava te probleme. Obuka Sustainability Pioneer (Prvak u održivosti) nastala je u suradnji s poslovnom školom IESE.

Osim toga, nudimo daljnju detaljnu obuku o specifičnim temama i posebne tečajeve o održivosti koje nude poslovne jedinice. Na primjer, u sklopu naše obuke o klimi zaposlenike osvještavamo o osnovama klimatskih promjena i utjecaju na društvo te im pružamo konkretne prijedloge za djelovanje u privatnim i poslovnim životima, a sve je predstavljeno u nizu kratkih poglavlja u sklopu mikroučenja.