Izjava o zaštiti podataka 

1. Općenito

Henkel Croatia d.o.o., dalje u tekstu: Henkel, poštuje privatnost svake osobe koja posjeti našu internetsku stranicu. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke Henkel prikuplja i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati kako možete ostvariti prava koja vam kao subjektu podataka pripadaju.

Sve izmjene ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljene na ovoj stranici. Tako se u svakom trenutku možete informirati o tome koje podatke prikupljamo i kako se njima koristimo.

Ova Izjava o zaštiti podataka ne odnosi se na internetske stranice dostupne putem hiperveza na Henkelovim internetskim stranicama.

2. Prikupljanje, uporaba i obrada osobnih podataka

Naziv odgovornog društva: Henkel Croatia d.o.o.

Adresa odgovornog društva: Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

Henkel osobne podatke upotrebljava prvenstveno da bi korisnicima pružio pristup ovoj internetskoj stranici. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo temeljem drugih zakonskih obveza ili dopuštenja ili u slučaju da dotični korisnik Henkelu da suglasnost. Henkel podatke pohranjuje i obrađuje isključivo u sljedeće svrhe:

Kada korisnici posjete internetsku stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. Ti podaci uključuju: IP adresu ili identifikaciju oznaku uređaja dodijeljene krajnjem uređaju, koje su nam potrebne radi prijenosa traženog sadržaja (npr. posebnog sadržaja, tekstova, slika i podataka o proizvodu, kao i podatkovnih datoteka za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu internetske stranice, vrstu krajnjeg uređaja, vrstu korištenog preglednika, kao i datum i vrijeme korištenja.

Henkel ove podatke pohranjuje najviše 7 dana u svrhu prepoznavanja i poduzimanja mjera protiv zlouporabe.

Henkel ove podatke također upotrebljava za poboljšanje izgleda, značajki i funkcionalnosti usluge, kao i za opće administrativne poslove.

Izuzev toga, Henkel bez odgode briše ili anonimizira podatke o uporabi, uključujući IP adrese, čim oni više ne budu potrebni za prethodno navedene svrhe.

Obrada i uporaba podataka temelji se na zakonskim odredbama koje te postupke opravdavaju na temelju (1) nužnosti obrade za pružanje usluga internetske stranice; ili (2) činjenice da Henkel ima pretežni zakoniti interes za osiguravanje i unapređenje funkcionalnosti i besprijekoran rad internetske stranice te za prilagođavanje stranice potrebama korisnika.

3. Daljnja obrada osobnih podataka

Kontaktirajte našu tvrtku

Možda ste unijeli svoje podatke za kontakt putem našeg obrasca za kontakt (Kontaktirajte našu tvrtku). Tim ćemo se podacima koristiti da bismo odgovorili na vaš zahtjev.
Obrada i uporaba vaših podataka temelje se na zakonskim odredbama koje opravdavaju te postupke na osnovu nužnosti obrade za obradu vašeg zahtjeva.

Ako niste dali suglasnost za pohranu vaših podataka na duže vrijeme, primjerice tijekom upravljanja odnosima s kupcima, podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno za ispunjenje prethodno navedene svrhe ili koliko je nužno u slučaju primjene neke zakonske obveze zadržavanja.

5. Internetsko praćenje

Webtrekk

Ova internetska stranica prikuplja i pohranjuje podatke u svrhu marketinga i optimizacije uporabom tehnologije tvrtke Webtrekk. Podaci se pohranjuju i dalje obrađuju na temelju anonimnih ili pseudonimnih korisničkih profila (ovisno o tehnologiji i usluzi koje se upotrebljavaju). Ti se korisnički profili pohranjuju u kolačiće ili druge slične tehnologije kako je utvrđeno ranije. Osim podataka koji se prikupljanju prilikom pristupanja internetskoj stranici (kako je utvrđeno ranije), ovo se može odnositi i na podatke o internetskoj stranici kojom se koristite da biste posjetili našu stranicu, internetske stranice koje posjećujete kada ste na našoj stranici i, ako je primjenjivo, sve pojmove koje ste pretraživali da biste pronašli našu internetsku stranicu.

Bez izričite suglasnosti naših korisnika podaci prikupljeni tehnologijom tvrtke Webtrekk ne upotrebljavaju se za utvrđivanje identiteta posjetitelja te se ne kombiniraju s drugim osobnim podacima o dotičnom korisniku.

Ako se ovi podaci smatraju osobnim podacima, obrada se temelji na zakonskim odredbama koje to opravdavaju na temelju (1) Henkelovog zakonitog interesa za prilagođavanje internetske stranice potrebama korisnika; ili (2) korištenja podataka u pseudonimnom obliku u svrhe oglašavanja i optimizacije te činjenice da korisnik nije izrazio prigovor na takvu uporabu.

Prigovor na prikupljanje podataka

a) Prigovor na prikupljanje i pohranjivanje podataka možete podnijeti klikom na poveznicu u nastavku: Odbijam pohranjivanje podataka

Za isključivanje internetske kontrole Webtrekk na ovoj je internetskoj stranici postavljen kolačić za isključivanje. Kolačić se postavlja za navedenu domenu, prema pregledniku i računalu. Stoga, ako posjećujete našu internetsku stranicu kod kuće i na poslu ili koristeći različite preglednike, pohranjivanje podataka morate odbiti na svakom uređaju ili pregledniku.

b) Alternativno možete odbiti i spriječiti pohranjivanje kolačića s pomoću odgovarajuće postavke u softveru vašeg preglednika; međutim, želimo vam naglasiti da se možda nećete moći u potpunosti koristiti svim funkcijama ove internetske stranice.

Dodatne informacije o internetskom praćenju možete pronaći u Pravilima o zaštiti podataka našeg pružatelja usluge: Webtrekk Pravila o zaštiti podataka

6. Prava koja vam kao subjektu podataka pripadaju / Službenik za zaštitu podataka 

U bilo kojem trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, ako su ispunjeni određeni zahtjevi, možete ostvariti sljedeća prava:

  • pravo na ispravak
  • pravo na brisanje
  • pravo na ograničavanje obrade
  • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka
  • pravo na prenosivost (od 25. svibnja 2018.)

Pravo na prigovor

U slučaju postupaka obrade koji uključuju vaše osobne podatke, a koji se provode na temelju Henkelovog zakonitog interesa, u svakom trenutku imate pravo na prigovor protiv takve obrade svojih osobnih podataka zbog vaše specifične situacije. Henkel od obrade podataka neće odustati jedino u slučaju kada može dokazati da postoje važni razlozi za obradu koji zahtijevaju zaštitu i nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako ta obrada služi za potvrđivanje i ostvarivanje pravnih zahtjeva te za zaštitu od istih.

U tim slučajevima ili ako imate druga pitanja ili želje povezane s vašim osobnim podacima, pošaljite e-poštu na mejl adresu: henkel.croatia@henkel.com ili pismo na adresu: Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Zaštita osobnih podataka“.

7. Uporaba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. „plug-in”) za različite društvene mreže ugrađeni su u naše internetske stranice. Povezane usluge pružaju određena društva („pružatelji”). Ti pružatelji uključuju:

Mrežu Facebook kojom upravlja tvrtka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Mrežu Twitter kojom upravlja tvrtka Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Twitter”). Za pregled tipki za Twitter i njihov izgled posjetite sljedeću adresu: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Mrežu Instagram koju omogućuje Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD („Instagram“). Za pregled programskih priključaka na Instagram i njihov izgled posjetite adresu: https://developers.facebook.com/docs/instagram/oembed

Mrežu LinkedIn koju omogućuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD („LinkedIn”). Za pregled programskih priključaka na LinkedIn i njihov izgled posjetite adresu: https://developer.linkedin.com/plugins#

Za povećanu zaštitu vaših podataka pri posjetu našim internetskim stranicama, ovi su priključci implementirani kao „tipke s dvoklikom”. Ovaj oblik integracije osigurava da, pri pristupu nekoj od naših internetskih stranica koje sadržavaju te priključke, niste automatski povezani na poslužitelje pružatelja. Preglednik će stvoriti izravnu poveznicu na poslužitelje pružatelja samo ako aktivirate priključke i na taj način date dopuštenje za prijenos podataka. Sadržaj različitih priključaka potom se prenosi od dotičnog pružatelja izravno na vaš preglednik, a zatim se prikazuje na vašem zaslonu. 

Priključak pokazuje pružatelju kojim ste internetskim stranicama pristupili. Ako ste tijekom pregledavanja naše internetske stranice prijavljeni na svoj korisnički račun određenog pružatelja usluge, pružatelj može provjeriti vaš interes, odnosno informacije kojima pristupate, s vašim korisničkim računom. Korištenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na tipku „sviđa mi se”, komentiranjem) ove će se informacije također putem preglednika izravno prenositi pružatelju usluga kako bi se zadržale.

Daljnje informacije o prikupljanju i uporabi podataka koje vrše pružatelji usluge te o pravima i mogućnostima koje su vam dostupne za zaštitu privatnosti u tim okolnostima mogu se pronaći u pružateljevim pravilima o zaštiti podataka/privatnosti:

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Twitter: https://twitter.com/privacy

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Pravila o zaštiti podataka/privatnosti koja je izdao LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy