8. stu 2022.  Düsseldorf / Njemačka

Povećani izgledi za fiskalnu 2022.

Henkel uspješno održava trend rasta s dvoznamenkastim povećanjem prodaje u trećem tromjesečju

 • Grupa bilježi organski rast prodaje za 11,3 posto na rekordan iznos od oko 6 milijardi eura, nominalno +17,3 posto, u sva tri poslovna sektora, točnije:
  • sektor Ljepila i tehnologije postigao je dvoznamenkastu organsku prodaju od 16,8 posto, nominalno +22,6 posto
  • sektor Beauty Care prijavljuje pozitivan organski rast prodaje od +0,9 posto, nominalno +8,4 posto
  • sektor Sredstva za pranje i čišćenje u domaćinstvu imao je značajan organski rast prodaje od +7,3 posto, nominalno +13,2 posto
 • Dvoznamenkasti rast prodaje na novim tržištima, vrlo snažan rast na zrelim tržištima
 • Spajanje Sektora za pranje i čišćenje te Beauty Carea u Consumer Brands prije planiranoga
 • Prognoza za fiskalnu 2022.: povećane smjernice za prodaju i zaradu na temelju stalnog i snažnog rezultata poslovanja

Henkel je uspješno održao trend rasta u trećem tromjesečju fiskalne 2022. i postigao grupnu prodaju od oko 6 milijardi eura. To je novi rekord svih vremena za tromjesečnu prodaju i jednak je dvoznamenkastom organskom rastu od +11,3 posto, predvođen dvoznamenkastim razvojem cijena u svim poslovnim sektorima i diljem svih regija. Količina je ukupno pala u odnosu na prethodnu godinu zbog potrošačkih poslovanja. Nominalno gledano, prodaja je porasla za +17,3 posto.“U tržišnom okruženju koje je i dalje iznimno izazovno, nastavili smo provoditi našu strategiju te smo ostvarili jasan dvoznamenkasti rast prodaje. Posebno je zadovoljstvo što su svi poslovni sektori i regije pridonijeli ovom snažnom poslovnom ostvarenju, koji je ponajviše bio potaknut jasnim dvoznamenkastim povećanjem prodaje ostvarenim u trećem tromjesečju u poslovnom sektoru Ljepila i tehnologije,” rekao je izvršni direktor Henkela Carsten Knobel.“Dvoznamenkasti rast prodaje u trećem tromjesečju još je jedan dokaz snage našeg robusnog i uravnoteženog portfelja uspješnih robnih marki i inovativnih tehnologija. Osim toga, dosljedno smo provodili implementaciju naših mjera optimizacije portfelja, nastavili sa strogim upravljanjem troškovima i radili na daljnjim poboljšanjima učinkovitosti. Štoviše, kako spajamo naša dva potrošačka poslovanja, ispred smo planiranog rasporeda implementacije novih struktura. Ova snažna provedba postignuće je našeg globalnog tima čija je izvanredna predanost ključna za dugoročni uspjeh Henkela u ovim izazovnim vremenima.”Henkelov dvoznamenkasti rast prodaje u trećem tromjesečju ponajviše je bio potaknut poslovnim sektorom Ljepila i tehnologije. Sva poslovna područja bilježe značajan ili dvoznamenkast organski rast prodaje.Poslovni sektor Beauty Care ostvario je pozitivan organski rast prodaje u trećem tromjesečju unatoč provođenju najavljenih mjera u portfelju. Ovom su učinku pridonijeli i poslovni profesionalni i potrošački sektori.Poslovni sektor Sredstva za pranje i čišćenje ostvario je značajan organski rast prodaje, potaknut uglavnom poslovnim odjelom Sredstva za pranje.Regionalno gledano, prodaja je u trećem tromjesečju organski porasla u svim regijama. Snažne prodajne rezultate Grupe uglavnom su potaknula nova tržišta, gdje su sve regije imale dvoznamenkaste stope organskog rasta.Gledajući prema kraju fiskalne 2022., Knobel je komentirao: “Radimo u poslovnom okruženju koje karakterizira visok stupanj nepostojanosti i neizvjesnosti. U ovom sveukupnom inflatornom okruženju s povećanim troškovima sirovina i energije, ostvarili smo snažne poslovne rezultate u prvih devet mjeseci. U tom kontekstu, povećavamo naše smjernice za prodaju i zaradu za cijelu 2022. godinu.”Na razini Grupe, Henkel sada očekuje organski rast prodaje od +7,0 do +8,0 posto (prije: +5,5 do +7,5 posto) i prilagođeni povrat od prodaje (EBIT marža) u rasponu od 10,0 do 11,0 posto (prije: 9,0 i 11,0 posto). Za korigirani prihod od povlaštenih dionica (EPS) pri stalnim tečajevima, Henkel sada očekuje pad u rasponu od -25 do -15 posto (prije: -35 i -15 posto).

Ostvarenje prodaje Grupe

U trećem tromjesečju 2022. prodaja Grupe nominalno je porasla za +17,3 posto na 5,976 milijuna eura. Organski (tj. prilagođeno prema deviznom tečaju i akvizicijama/dezinvesticijama), prodaja je porasla za +11,3 posto. Na razini Grupe, povećanje je potaknuto cijenom, dok su kretanja količine bila različita među poslovnim sektorima. Akvizicije i dezinvesticije smanjile su prodaju za -0,6 posto. Nasuprot tome, promjene tečaja imale su pozitivan učinak od +6,6 posto na prodaju.

U prvih devet mjeseci 2022. prodaja je nominalno porasla za +12,5 posto na 16,889 milijuna eura. U organskom smislu, Henkel je ostvario značajan rast prodaje od +9,7 posto, koji je bio potaknut cijenom, dok je količina pala.

Uspješnost prodaje sektora Ljepila i tehnologije

Prodaja u poslovnom sektoru Ljepila i tehnologije nominalno je porasla za +22,6 posto na 2,995 milijuna eura u trećem tromjesečju 2022. Organski (tj. prilagođeno prema deviznom tečaju i akvizicijama/dezinvesticijama), prodaja je porasla za +16,8 posto. Ostvarili smo dvoznamenkasto povećanje cijena, dok je količinski učinak bio blago pozitivan. Akvizicije/dezinvesticije smanjile su prodaju za -1,9 posto, dok su promjene tečaja imale pozitivan učinak od +7,7 posto.

U prvih devet mjeseci 2022. poslovni sektor Ljepila i tehnologije nominalno je povećao prodaju za +17,6 posto na 8,462 milijuna eura. Organski smo ostvarili rast prodaje od +13,7 posto. Razvoj cijena bio je dosljedno snažan u svim regijama i poslovnim područjima.

Uspješnost prodaje sektora Beauty Care

U trećem tromjesečju 2022. prodaja u poslovnom sektoru Beauty Care nominalno je porastao za +8,4 posto na 1,013 milijuna eura. Organski (tj. prilagođeno prema deviznom tečaju i akvizicijama/dezinvesticijama) prodaja je porasla +0,9 posto u usporedbi s prošlogodišnjom razinom. Količine su pale, dok poslovni sektor bilježi dvoznamenkasti rast cijena. Promjene tečaja povećale su prodaju za +5,9 posto, a akvizicije/dezinvesticije za daljnjih +1,6 posto.

U prvih devet mjeseci 2022. prodaja poslovnog sektora Beauty Care nominalno je porasla +2,9 posto na godišnjoj razini, na 2,855 milijuna eura. Organski, prodaja je, potaknuta cijenama, porasla za +0,6 posto.

Uspješnost prodaje sektora Sredstva za pranje i čišćenje

Poslovni sektor Sredstva za pranje i čišćenje ostvario je prodaju od 1,902 milijuna eura u trećem tromjesečju 2022., što je ekvivalentno nominalnom povećanju od +13,2 posto u usporedbi s tromjesečjem prethodne godine. Organski (tj. prilagođeno prema deviznom tečaju i akvizicijama/dezinvesticijama), poslovni sektor zabilježio je značajan porast prodaje od +7,3 posto. Ovakav učinak uglavnom je potaknut dvoznamenkastim postotkom povećanja cijena, dok su se količine smanjile. Promjene tečaja povećale su prodaju za +5,5 posto. Akvizicije/dezinvesticije imale su pozitivan učinak od +0,4 posto na prodaju.

U prvih devet mjeseci 2022. poslovni sektor Sredstva za pranje i čišćenje zabilježio je nominalni rast prodaje od +8,9 posto na 5,396 milijuna eura. Organski smo ostvarili značajno povećanje prodaje od +7,4 posto, potaknuto cijenama.

Neto imovina i financijski položaj Grupe

U promatranom razdoblju nije bilo značajnih promjena u neto imovini i financijskom položaju Grupe u usporedbi sa stanjem na dan 30. lipnja 2022.

Prognoza za Henkel grupu

Na temelju poslovnog razvoja u prvih devet mjeseci 2022. i pretpostavki u vezi s napretkom do kraja fiskalne godine, upravni odbor Henkel AG & Co. KGaA odlučio je ažurirati svoje smjernice za fiskalnu 2022.

Sada očekujemo organski rast prodaje na razini Grupe od +7,0 do +8,0 posto u fiskalnoj 2022. (prethodno: +5,5 do +7,5 posto).

Za poslovni sektor Ljepila i tehnologije sada predviđamo organski rast prodaje u rasponu od +11,0 do +12,0 posto (prije: +10,0 do +12,0 posto). Za poslovni sektor Beauty Care sada očekujemo razvoj organske prodaje od -1,0 do 0,0 posto (prethodno: -3,0 do -1,0 posto), pri čemu je na učinak uglavnom utjecalo provođenje već najavljenih mjera za portfelj. Za poslovni sektor Sredstva za pranje i čišćenje sada očekujemo organski rast prodaje u rasponu od +5,5 do +6,5 posto (prije: +4,0 do +6,0 posto).

Sada očekujemo da Henkel grupa ostvari prilagođeni prinos od prodaje (EBIT marža) u rasponu od 10,0 do 11,0 posto (prije: 9,0 do 11,0 posto). Sada predviđamo prilagođeni prinos prodaje za poslovni sektor Ljepila i tehnologije u rasponu od 13,5 do 14,5 posto (prethodno: 13,0 do 15,0 posto), za Beauty Care u rasponu od 7,5 do 8,5 posto (prije: 5,0 do 7,0 posto), a za Sredstva za pranje i čišćenje u rasponu od 8,0 do 9,0 posto (prije: 7,0 do 9,0 posto)

Za prilagođenu zaradu po povlaštenoj dionici (EPS) pri stalnim tečajevima sada očekujemo pad u rasponu od -25 do -15 posto (prije: -35 do -15 posto).

Usto, imamo sljedeća očekivanja za 2022.:

 • troškovi restrukturiranja u rasponu od 450 do 500 milijuna eura (nepromijenjeni)
 • novčani odljevi za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu od oko 650 milijuna eura (prethodno: oko 700 milijuna eura)

Smjernice se i dalje temelje na pretpostavkama da zbog pandemije neće biti novih rasprostranjenih zatvaranja poduzeća i proizvodnje u industriji i maloprodaji te da se učinci rata u Ukrajini neće značajno pogoršati. Osim toga, naše se smjernice temelje na pretpostavci da neće biti prekida industrijske proizvodnje zbog nestašice plina u Europi.

Ove informacije sadrže izjave koje se odnose na budućnost temeljene na trenutnim procjenama i predviđanjima menadžmenta Henkela AG & Co. KGaA. Izjave o budućnosti karakteriziraju riječi kao što su „očekivati“, „namjeriti“, „planirati“, „predvidjeti“, „procijeniti“ i slični izrazi. Takve izjave ni na koji način ne jamče da će takva očekivanja biti ispunjena. Budući učinci i rezultati koje Henkel AG & Co. KGAA i njegove podružnice očekuju zapravo ovise o više rizika i neizvjesnosti te se stoga mogu značajno razlikovati od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi od ovih čimbenika su izvan Henkelove kontrole i ne mogu se točno predvidjeti, kao što su buduće gospodarsko okruženje i radnje konkurenata i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obvezuje ažurirati nijednu izjavu o budućnosti.

Ovaj dokument uključuje, unutar primjenjivog okvira financijskog izvještavanja koji nije jasno definiran, dodatne financijske mjere koje jesu ili mogu biti alternative mjerama uspješnosti (mjere koje nisu GAAP). Ove dodatne financijske mjere ne treba promatrati zasebno ili kao alternativu mjerama Henkelove neto imovine i financijskih pozicija ili rezultata poslovanja prikazanih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja u njegovim konsolidiranim financijskim izvještajima. Druge tvrtke koje izvješćuju ili opisuju alternativne mjere učinka sličnog naslova mogle bi ih izračunati drugačije.

Ovaj je dokument izdan samo u informativne svrhe i nije namijenjen da služi kao investicijski savjet ili ponuda za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojih vrijednosnih papira.

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Preuzmi vizitku Dodaj u Moja zbirka