7. ožu 2023.  Düsseldorf / Njemačka

Henkel objavio izvještaj o održivosti za 2022.

Henkel ostvaruje napredak na području održivosti uz poboljšanja u zaštiti klime i društvenom angažmanu

  • Zaštita klime: udio korištenja obnovljive električne energije u proizvodnim pogonima diljem svijeta popeo se na 70 posto, uz smanjenje emisija CO2 za 55 posto (po toni proizvoda)
  • Kružno gospodarstvo: daljnji napredak prema pakiranju koje se može 100 posto reciklirati i ponovno upotrebljavati
  • Društveni angažman: program solidarnosti od 6 milijuna eura za žrtve rata u Ukrajini
  • Inicijativa za ravnopravnost spolova: daljnje povećanje udjela žena na rukovodećim pozicijama
  • „Sustainability Pioneers” (Prvaci u održivosti): globalni program angažiranja zaposlenika uspješno je pokrenut

Henkel je danas objavio svoje 32. Izvješće o održivosti, u kojem se navodi učinak i napredak društva u provedbi svoje strategije i ciljeva održivosti. U vrlo izazovnom tržišnom okruženju društvo je uspjelo, između ostaloga, postići napredak u održivosti u mnogim ključnim dimenzijama, osobito u daljnjem smanjenju svojih emisija CO2 i proširenju svog društvenog angažmana.

„Ne pamtim da je i u jednoj godini u nedavnoj prošlosti cjelokupno poslovno okruženje bilo toliko izazovno za naše društvo. Rat u Ukrajini nas je duboko potresao i ima dalekosežne posljedice. Oblikovao je gospodarsko okruženje, a posebno je utjecao na energetsku krizu i više cijene sirovina. Ali upravo je u tako teškim vremenima još važnije usredotočiti se na održivost i ispuniti svoju odgovornost prema okolišu i društvu općenito. Unatoč svim izazovima uspjeli smo postići daljnji napredak s velikom većinom naših ambicioznih ciljeva za održivost i htio bih zahvaliti više od 50.000 kolega u Henkelu diljem svijeta na njihovoj izrazitoj posvećenosti i predanosti”, rekao je Carsten Knobel, izvršni direktor društva Henkel.

„U 2022. godini ostvarili smo značajan korak prema našem cilju postizanja klimatski pozitivne proizvodnje do 2030. tako što smo dodatno proširili naše korištenje obnovljive energije”, dodala je Sylvie Nicol, članica uprave društva Henkel, odgovorna za ljudske resurse i održivost. „Također smo uspjeli postići daljnji napredak u vezi ravnopravnosti spolova. Postotak žena na rukovodećim pozicijama porastao je na 38,7 posto u 2022. godini. U potpunosti smo predani daljnjem ubrzanju i povećanju naših napora s pomoću konkretnih programa i radnji kako bismo iskoristili puni potencijal naše raznolikosti.”

Poboljšanja u ključnim područjima održivosti

Prošle je godine Henkel objavio svoj Strateški okvir za ostvarivanje ambicije održivog poslovanja 2030+, u kojem je društvo definiralo nove i dodatne ambicije uzimajući u obzir razvoj situacije na globalnoj razini. Društvo Henkel osobito je ostvarilo napredak u zaštiti klime u 2022. godini tako što je smanjilo svoje emisije CO2 u proizvodnji za 55 posto po metričkoj toni proizvoda (u usporedbi s polaznom 2010. godinom). Henkel je povećao udio električne energije nabavljene iz obnovljivih izvora na 70 posto. Cilj je društva Henkel do 2030. godine postići klimatski pozitivan ugljični otisak u svojoj cjelokupnoj svjetskoj proizvodnji te za proizvodne pogone nabavljati 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora.

Ugovor na 10 godina sklopljen s društvom IGNIS u prosincu 2022. godine za opskrbu obnovljivom energijom u obliku virtualnog ugovora o kupnji električne energije (engl. virtual power purchase agreement, VPPA) primjer je suradnje s energetskim poduzećem. Istovremeno se izgrađuju i dvije nove fotonaponske elektrane u Španjolskoj. Time će se osigurati opskrba obnovljivom energijom za Henkelove proizvodne pogone u Europi u količini od 200 GWh godišnje.

Kako bi smanjio otpad i svoj negativni utjecaj na okoliš, Henkel također kontinuirano radi na izbjegavanju i smanjenju uporabe ambalažnih materijala, osobito za svoju robu široke potrošnje, te ih nastoji zadržati što je duže moguće u gospodarskim ciklusima. Do 2025. godine 100 posto ambalaže bit će osmišljeno za recikliranje i ponovnu uporabu.* U 2022. godini taj se udio povećao na oko 87 posto. Cilj je društva Henkel i povećati udio reciklirane plastike u ambalaži svoje robe široke potrošnje. U 2022. godini taj je udio bio oko 16 posto.

Cilj je Henkela također do 2025. godine smanjiti svoju količinu otpada za 50 posto po toni proizvoda u usporedbi s 2010. godinom. U 2022. godini društvo je već zabilježilo smanjenje od 43 posto. Henkel planira do 2030. godine postići kružno korištenje svog proizvodnog otpadnog materijala.

Henkel je prošle godine postigao napredak i u zaštiti prirodnih resursa. U sklopu upravljanja svojim dobavljačima društvo radi s odabranim strateškim dobavljačima kako bi osiguralo nabavu održivih sirovina. U 2022. godini društvo Henkel je, primjerice, uspjelo povećati stopu sljedivosti za sirovine na bazi palme do mlinova s 84 na 89 posto u usporedbi s prošlom godinom.

Osobito u kontekstu prošlogodišnjih geopolitičkih događaja društvo Henkel dodatno je proširilo svoj društveni angažman. Cilj je društva bio do 2030. godine poboljšati život 30 milijuna ljudi diljem svijeta putem društvenih projekata i donacija. Henkel je prošle godine premašio taj cilj. Od 2010. do kraja 2022. godine društvo Henkel uspjelo je utjecati na živote više od 30 milijuna ljudi. Veliki je dio toga doprinos društva u borbi protiv globalne pandemije bolesti COVID 19, kao i podrška žrtvama rata u Ukrajini.

Kako bi promicalo jednake mogućnosti, Henkelov je cilj kontinuirano povećavati udio žena na rukovodećim razinama te je ambicija društva postizanje rodne ravnopravnosti na svim rukovodećim razinama do 2025. godine. U 2022. godini postotak žena na rukovodećim pozicijama iznosio je oko 38,7 posto, što predstavlja daljnji porast u odnosu na prethodnu godinu.

Poticanje održive transformacije asortimana proizvoda

Održivost je ključna vrijednost u središtu Henkelovih inovacijskih strategija poslovanja na području robe široke potrošnje i robe za industrijske potrošače. U poslovanju s robom široke potrošnje društvo je, između ostalog, usredotočeno na optimizaciju sastojaka. U tu svrhu društvo Henkel surađuje s raznim partnerima. Prošle je godine, primjerice, Henkel sklopio ugovor o višegodišnjoj suradnji s društvom BASF. Uz pomoć takozvanog pristupa uravnoteženosti biomase fosilne sirovine zamijenit će se obnovljivim sirovinama u iznosu do 110 000 metričkih tona sastojaka godišnje.

U industrijskom poslovanju sektora Adhesive Technologies inovativna rješenja društva pomažu smanjiti emisije, povećati energiju i učinkovitost materijala te reciklirati vrijedne resurse. Primjer su toga ljepila optimirana za recikliranje radi razvoja kružno fleksibilne ambalaže. Henkel na tom području surađuje s proizvođačima ambalaže i stručnjacima za recikliranje. Mogućnost recikliranja ljepila također su potvrdili neovisni instituti.

Pokrenut je globalni program za angažman zaposlenika

Kako bi dodatno promicalo angažman zaposlenika u okviru održivosti, društvo Henkel proširilo je svoju postojeću ponudu obuke s cjelovitim programom angažmana koji je pokrenut u ožujku 2022. godine. Cilj globalnog programa „Sustainability at Heart” jest zaposlenicima omogućiti sveobuhvatnu obuku i potpune informacije o održivosti. Primjerice, obuka „Sustainability Pioneer”, koja je nastala u suradnji s poslovnom školom IESE, sada je dostupna na više jezika. Samo u 2022. godini više od 5800 zaposlenika sudjelovalo je u obuci. Cilj je i motivirati i podržati zaposlenike u aktivnom promicanju održivosti u svom radnom okruženju i privatnom životu.


* Ne uključujući proizvode čiji sastojci ili ostaci mogu utjecati na mogućnost recikliranja ili onečistiti protok recikliranja.