20. tra 2023.  Düsseldorf / Njemačka

Henkel prodaje svoje poslovne interese u Rusiji

Henkel je potpisao ugovor o prodaji svojih poslovnih interesa u Rusiji konzorciju lokalnih financijskih ulagatelja. U travnju 2022. društvo je objavilo odluku o odlasku iz Rusije.

Konzorcij koji preuzima poslovne interese društva Henkel u Rusiji uključuje Augment Investments, Kismet Capital Group i Elbrus Services. Svi kupci imaju uspostavljene i dugogodišnje poslovne odnose u zapadnim zemljama i ne podliježu sankcijama EU-a ni SAD-a.

Ugovorena kupoprodajna cijena iznosi 54 milijarde rubalja, što odgovara oko 600 milijuna eura. Nadležna ruska tijela već su odobrila transakciju; na još se uvijek čeka konačno zaključenje.


Ovaj dokument sadržava izjave koje se odnose na buduće poslovanje, financijske rezultate i druge događaje ili okolnosti u budućnosti koje su važne za društvo Henkel i koje se mogu smatrati izjavama o budućnosti. Izjave o budućnosti obilježavaju riječi kao što su „očekivati”, „namjeravati”, „planirati”, „predvidjeti”, „procijeniti” i slični izrazi. Ove informacije sadržavaju izjave koje se odnose na budućnost i utemeljene su na trenutačnim procjenama i predviđanjima uprave društva Henkel AG & Co. KGaA. Takve izjave ni na koji način ne jamče da će se ta očekivanja ostvariti. Budući učinci i rezultati koje će Henkel AG & Co. KGaA i njegove podružnice zapravo ostvariti ovise o više rizika i neizvjesnosti te se stoga mogu značajno razlikovati od izjava koje se odnose na budućnost. Mnogi su od ovih čimbenika izvan kontrole društva Henkel i ne mogu se točno predvidjeti, kao što su buduće gospodarsko okruženje i radnje konkurenata i drugih uključenih u tržište. Henkel ne planira niti se obvezuje ažurirati nijednu izjavu o budućnosti.

Ovaj dokument uključuje dodatne financijske mjere koje nisu jasno određene u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja, i koje jesu ili mogu biti alternative mjerama uspješnosti. Ove dodatne financijske mjere ne treba promatrati zasebno ili kao alternativu mjerama neto imovine i financijskih pozicija ili rezultata poslovanja društva Henkel prikazanih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja u njegovim konsolidiranim financijskim izvještajima. Druga društva koja opisuju alternativne mjere uspješnosti sličnog naslova ili ih opisuju mogla bi ih izračunati drugačije.

Ovaj je dokument izdan samo u informativne svrhe i nije namijenjen da služi kao savjet za ulaganje ili ponuda za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojih vrijednosnih papira.

Priopćenje za javnost (189,71 KB)
Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Preuzmi vizitku Dodaj u Moja zbirka