4. svi 2023.  Düsseldorf / Njemačka

Dobar početak poslovne godine 2023.

Henkel ostvario vrlo snažan organski rast prodaje u prvom kvartalu

  • Prodaja grupe organski se povećala za 6,6 posto na oko 5,6 milijardi eura; nominalno 6,4 posto
  • Rast potaknut vrlo snažnim povećanjem prodaje u obje poslovne jedinice:
    • Adhesive Technologies s organskim rastom od 6,8 posto, nominalno 6,1 posto
    • Consumer Brands ostvario organski rast prodaje od 7,0 posto, nominalno 7,3 posto
  • Završen izlazak iz poslovnih aktivnosti u Rusiji
  • Daljnji napredak u provedbi strateškog plana rasta
  • Potvrđena prognoza za poslovnu godinu 2023.

U prvom kvartalu 2023. godine Henkel je povećao prodaju Grupe na oko 5,6 milijardi eura. Vrlo snažan organski rast prodaje od 6,6 posto potaknut je dvoznamenkastim rastom cijena, dok je količina bila ispod prošlogodišnje razine. Nominalno je prodaja porasla za 6,4 posto.

„Imali smo dobar početak godine – unatoč stalnim izazovima u tržišnom okruženju. Vrlo snažno povećanje prodaje u obje poslovne jedinice naglašava snagu našeg portfelja uspješnih brendova i inovativnih tehnologija. U prvom kvartalu nastavili smo sa svojim mjerama određivanja cijena kako bismo dodatno kompenzirali nepovoljne utjecaje troškova sirovina i logistike”, izjavio je glavni izvršni direktor Henkela Carsten Knobel. „Danas smo potvrdili svoje smjernice za 2023. godinu i, na temelju vrlo snažnog organskog razvoja prodaje u prvom kvartalu, s pouzdanjem gledamo na tekuću poslovnu godinu.”

Vrlo snažno organsko povećanje prodaje poslovne jedinice Adhesive Technologies u prvom kvartalu potaknuto je svim poslovnim područjima. Nova poslovna jedinica Consumer Brands također je ostvarila vrlo snažan organski rast prodaje, čemu su pridonijela sva poslovna područja.   

„Također smo inzistirali na svojim strateškim prioritetima i postigli važan napredak. Na primjer, rigorozno potičemo integraciju i fokus na portfelj u svojoj poslovnoj jedinici Consumer Brands, dodatno usklađujemo organizacijsku strukturu svoje poslovne jedinice Adhesive Technologies sa svojom bazom kupaca i uspješno smo uveli relevantne inovacije u obje poslovne jedinice”, objasnio je Carsten Knobel.

Kao dio svoje strategije raspodjele kapitala, Henkel je 2022. godine prvi put pokrenuo program otkupa dionica. Program je uspješno završen u prvom kvartalu 2023. godine: Do kraja ožujka društvo je ponovno kupilo dionice u ukupnoj vrijednosti oko milijardu eura.

Henkel je 20. travnja 2023. objavio potpisivanje sporazuma o prodaji svojih poslovnih interesa u Rusiji konzorciju lokalnih financijskih ulagača. Henkel je svoju odluku o napuštanju poslovnih aktivnosti u Rusiji objavio prošle godine, nakon napada te zemlje na Ukrajinu. Transakcija je u međuvremenu završena; prodajna cijena iznosi 54 milijarde rubalja (oko 600 milijuna eura).

Prodajni rezultati Grupe

Prodaja Grupe nominalno je porasla za 6,4 posto u prvom kvartalu 2023. godine, s 5271 milijuna eura u istom kvartalu prethodne godine na 5609 milijuna eura. Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i akvizicije/dezinvesticije) porasla za 6,6 posto. Ovaj vrlo snažan rast prodaje na razini Grupe potaknut je povećanjem cijena. Akvizicije/dezinvesticije
smanjile su prodaju za –1,1 posto. Devizni učinci imali su blago pozitivan utjecaj na prodaju od 0,9 posto.

Organski rast prodaje u regiji Europe u prvom kvartalu iznosio je 4,2 posto. U regiji IMEA (Indija, Bliski istok i Afrika) prodaja je organski porasla za 27,8 posto. Organski smo povećali prodaju u regiji Sjeverne Amerike za 7,1 posto. U regiji Latinske Amerike zabilježen je organski rast prodaje od 17,6 posto. Organski razvoj prodaje u azijsko-pacifičkoj regiji iznosio je –4,8 posto.

Prodajni rezultati poslovne jedinice Adhesive Technologies

U prvom kvartalu 2023. godine prodaja u poslovnoj jedinici Adhesive Technologies nominalno je porasla za 6,1 posto, s 2631 milijuna eura u istom kvartalu prethodne godine na 2791 milijuna eura. Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i akvizicije/dezinvesticije) porasla za 6,8 posto u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Ostvarili smo dvoznamenkasti postotak rasta cijena, dok je količina bila manja nego u istom kvartalu prethodne godine.

Devizni učinci povećali su prodaju za 1,1 posto; akvizicije/dezinvesticije imale su negativan učinak od –1,8 posto.

Prodajni učinak poslovne jedinice Consumer Brands

U poslovnoj jedinici Consumer Brands prodaja je u prvom kvartalu 2023. godine nominalno porasla za 7,3 posto na 2772 milijuna eura. Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i akvizicije/dezinvesticije) porasla za 7,0 posto u usporedbi s prošlogodišnjom razinom. U odnosu na prethodnu godinu poslovna jedinica zabilježila je dvoznamenkasti rast cijena, dok se količina smanjila, dijelom zbog učinaka mjera optimizacije portfelja. Devizni učinci imali su pozitivan utjecaj na prodaju od 0,8 posto. Akvizicije/dezinvesticije smanjile su prodaju za –0,5 posto.

Neto imovina i financijski položaj Grupe

U promatranom razdoblju nije bilo značajnih promjena u neto imovini i financijskom položaju Grupe u usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine.

Prognoza za Grupu Henkel

Potvrđene su smjernice za poslovnu godinu 2023. objavljene 7. ožujka 2023.

U tekućoj godini Henkel i dalje očekuje organski rast prodaje između 1,0 i 3,0 posto, pri čemu se očekuje da će obje poslovne jedinice biti unutar tog opsega. Očekuje se da će prilagođeni prinos od prodaje (prilagođena operativna marža) i dalje biti u rasponu od 10,0 do 12,0 posto. Predviđa se da će prilagođeni prinos od prodaje biti između 13,0 i 15,0 posto za Adhesive Technologies i između 7,5 i 9,5 posto za Consumer Brands. U smislu
prilagođene dobiti po povlaštenoj dionici (EPS), Henkel i dalje očekuje razvoj u rasponu od –10,0 do +10,0 posto na temelju stalnih tečajeva.

Pojedinosti o izmijenjenoj strukturi izvještavanja usvojenoj u prvom kvartalu 2023. godine

Počevši od prvog kvartala 2023. godine, Henkel je izmijenio svoju strukturu izvještavanja kako bi ona odražavala njegovu novu organizacijsku strukturu. Društvo će ubuduće podnositi izvješća o rezultatima svojih dviju poslovnih jedinica, Adhesive Technologies i Consumer Brands. Kao što je bilo najavljeno, Henkel će također podnositi izvješća o ključnim brojčanim podacima o prodaji na razini poslovnog područja, čime će se povećati transparentnost. Konkretno, društvo trenutno podnosi izvješće o prodaji, kao i nominalnom i organskom rastu prodaje. U poslovnoj jedinici Consumer Brands ti se brojčani podaci navode za poslovna područja Proizvodi za pranje rublja i održavanje kućanstva, Kosa i Ostala poslovanja usmjerena na male potrošače. Osim toga, Henkel radi na optimizaciji organizacijske strukture unutar svoje poslovne jedinice Adhesive Technologies kako bi još učinkovitije koristio prednosti koje omogućavaju veličina i kompetencije, dok se u isto vrijeme osigurava blizina kupaca i tržišta. Ubuduće će se poslovna jedinica sastojati od tri poslovna područja: Mobilnost i elektronika, Ambalaža i roba široke potrošnje te Obrtništvo, građevinarstvo i stručnjaci. Ta nova struktura već se odražava u ovom kvartalnom izvješću za prvi kvartal 2023. godine., dakle prije njezine pune organizacijske provedbe koja stupa na snagu u drugom kvartalu 2023. godine.

Društvo je također malo izmijenilo svoju regionalnu strukturu izvještavanja kako bi ona bolje odražavala raspodjelu odgovornosti uprave. Počevši s prvim kvartalom 2023. godine, Henkel će pružati komentare o svojim poslovnim rezultatima u regijama Europa, IMEA (Indija, Bliski istok i Afrika), Sjeverna Amerika, Latinska Amerika i Azijski Pacifik.

Napomena: Svi pojedinačni brojčani podaci u ovom dokumentu komercijalno su zaokruženi. Zbrajanje može rezultirati odstupanjem od naznačenih ukupnih iznosa.

Ovaj dokument sadrži izjave koje se odnose na budući poslovni razvoj, financijske rezultate i druge događaje ili razvoje od budućeg značaja za Henkel koji mogu predstavljati izjave o budućnosti. Izjave o budućnosti odlikuju se uporabom riječi kao što su očekuje se, namjerava, planira, predviđa, pretpostavlja, vjeruje, procjenjuje i sličnih pojmova. Takve se izjave temelje na trenutnim procjenama i pretpostavkama korporativnog vodstva društva Henkel AG & Co. KGaA. Te izjave ne smiju se tumačiti kao ikakvo jamstvo da će ta očekivanja biti točna. Budući učinak i rezultati koje Henkel AG & Co. KGaA i pridružena društva zaista ostvare ovise o brojnim rizicima i nesigurnostima te se stoga mogu bitno razlikovati (pozitivno i negativno) od izjava o budućnosti. Henkel ne može utjecati na mnoge od tih čimbenika niti ih unaprijed točno procijeniti, a među njima su buduće gospodarsko okruženje i djelovanje konkurenata i drugih sudionika na tržištu. Henkel ne planira niti se obvezuje ažurirati izjave o budućnosti.

Ovaj dokument uključuje dodatne financijske pokazatelje koji nisu jasno definirani u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja i koji jesu ili mogu biti alternativne mjere uspješnosti. Te dopunske financijske pokazatelje ne treba promatrati zasebno ili kao alternativu mjerenjima Henkelove neto imovine i financijskog položaja ili rezultata poslovanja prikazanih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja u njegovim Konsolidiranim financijskim izvješćima. Druga društva koja izvještavaju o slično naslovljenim alternativnim mjerama učinka ili ih opisuju mogu ih izračunati drugačije.

Ovaj dokument izdaje se isključivo u informativne svrhe i nije mu svrha nuditi savjet o ulaganju, ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojih vrijednosnih papira.

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Preuzmi vizitku Dodaj u Moja zbirka