3. svi 2024.  Düsseldorf / Njemačka

Vrlo dobar početak poslovne godine

Henkel najavljuje poboljšane rezultate prodaje i zarade u prognozi za 2024.

Na temelju vrlo dobrih dosadašnjih poslovnih rezultata u ovoj godini i pretpostavki za ostatak godine, upravni odbor društva Henkel AG & Co. KGaA danas je odlučio objaviti prognozu s poboljšanim rezultatima za tekuću poslovnu godinu u odnosu na onu objavljenu početkom ožujka.
Povećana su očekivanja za rezultate prodaje i zarade:

 • Organski rast prodaje: 2,5 – 4,5 posto (prethodno: 2,0 – 4,0 posto)
 • Ljepila i tehnologije: 2,0 – 4,0 posto (nepromijenjeno)
 • Consumer Brands: 3,0 – 5,0 posto (prethodno: 2,0 – 4,0 posto)
 • Prilagođeni prinos od prodaje: 13,0 – 14,0 posto (prethodno: 12,0 – 13,5 posto)
 • Ljepila i tehnologije: 16,0 – 17,0 posto (prethodno: 15,0 – 16,5 posto)
 • Consumer Brands: 12,0 – 13,0 posto (prethodno: 11,0 – 12,5 posto)
 • Prilagođena zarada po povlaštenoj dionici (EPS): povećanje u rasponu od +15,0 do +25,0 posto pri stalnim tečajevima (prethodno: od +5,0 do +20,0 posto)

„Vrlo dobar početak godine i današnje poboljšanje u godišnjoj prognozi vrlo jasno pokazuju da smo na pravom putu što se tiče našeg plana rasta. Uvijek smo naglašavali da želimo ostvariti naše planove. I upravo to i činimo. Promjene koje su pokrenute u objema poslovnim jedinicama pokazuju jasne rezultate”, rekao je Carsten Knobel, izvršni direktor društva Henkel.

Obje poslovne jedinice podržavaju povećana očekivanja za 2024. U poslovnoj jedinici Ljepila i tehnologije sveukupno snažnije poslovanje i razvoj bruto marže u stalno izazovnom tržišnom okruženju, kao i oporavak tržišta u poslovanju s elektronikom, imaju pozitivan učinak na rezultate zarade.

U poslovnoj jedinici Consumer Brands provedba strateških mjera i inicijativa pozitivno utječe na prodaju, bruto marže i zaradu. Ovaj razvoj podržavaju vrlo dobri rezultati poslovanja s proizvodima za kosu, kontinuirana provedba mjera za asortiman, te značajan razvoj ključnih brendova i inovacija. U isto vrijeme Henkel nastavlja svoja ulaganja u inovacije, a posebno povišena ulaganja u marketing kako bi potaknuo daljnji rast.

Henkel je također obnovio svoja očekivanja u vezi s učincima stjecanja/dezinvesticija, kao i s valutama u prodaji. Najnovija stjecanja, društva Seal for Life Industries i Vidal Sassoon u Kini, zaključena su brže nego što se očekivalo, čime je njihov doprinos razvoju prodaje i zarade postao ranije vidljiv.

 • Stjecanja/dezinvesticije: neutralan utjecaj na nominalni rast prodaje (prethodno: negativan utjecaj u rasponu niskih jednoznamenkastih postotaka)
 • Preračunavanje prodaje u stranim valutama: negativan utjecaj u rasponu od niskih do srednjih jednoznamenkastih postotaka (prethodno: negativan utjecaj u rasponu srednjih jednoznamenkastih postotaka)

Sljedeća očekivanja za 2024. ostaju nepromijenjena:

 • Cijene izravnih materijala: nepromijenjeni razvoj1
 • Troškovi restrukturiranja od približno 250 – 300 milijuna eura
 • Odljevi gotovine za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu u rasponu 650 – 750 milijuna eura

Organski razvoj prodaje u prvom tromjesečju 2024.

Na temelju preliminarnih brojki Henkel je u prvom tromjesečju 2024. ostvario prodaju na razini Grupe od oko 5,3 milijarde eura, postigavši snažan organski rast prodaje od 3,0 posto. Poslovna jedinica Ljepila i tehnologije zabilježila je prodaju od oko 2,7 milijardi eura i pozitivan organski rast prodaje od 1,3 posto. Poslovna jedinica Consumer Brands ostvarila je prodaju od 2,6 milijardi eura i vrlo snažan organski rast prodaje od 5,2 posto.

Henkel će 8. svibnja izvijestiti o daljnjim pojedinostima o razvoju prodaje u  prvom tromjesečju.

 

1 U usporedbi s prošlogodišnjim prosjekom

Ovaj dokument sadržava izjave koje se odnose na budući poslovni razvoj, financijske rezultate i druge događaje ili razvoje od budućeg značaja za Henkel koji mogu predstavljati izjave o budućnosti. Izjave o budućnosti odlikuju se uporabom riječi kao što su očekuje se, namjerava, planira, predviđa, pretpostavlja, vjeruje, procjenjuje i sličnih pojmova. Takve se izjave temelje na trenutnim procjenama i pretpostavkama korporativnog vodstva društva Henkel AG & Co. KGaA. Te izjave ne smiju se tumačiti kao ikakvo jamstvo da će ta očekivanja biti točna. Budući učinak i rezultati koje Henkel AG & Co. KGaA i pridružena društva zaista ostvare ovise o brojnim rizicima i nesigurnostima te se stoga mogu bitno razlikovati (pozitivno i negativno) od izjava o budućnosti. Henkel ne može utjecati na mnoge od tih čimbenika niti ih unaprijed točno procijeniti, a među njima su buduće gospodarsko okruženje i djelovanje konkurenata i drugih sudionika na tržištu. Henkel ne planira niti se obvezuje ažurirati izjave o budućnosti.

Ovaj dokument uključuje dodatne financijske pokazatelje koji nisu jasno definirani u primjenjivom okviru financijskog izvještavanja i koji jesu ili mogu biti alternativne mjere uspješnosti. Te dopunske financijske pokazatelje ne treba promatrati zasebno ili kao alternativu mjerenjima Henkelove neto imovine i financijskog položaja ili rezultata poslovanja prikazanih u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja u njegovim Konsolidiranim financijskim izvješćima. Druga društva koja izvještavaju o slično naslovljenim alternativnim mjerama učinka ili ih opisuju mogu ih izračunati drugačije.

Ovaj dokument izdaje se samo u informativne svrhe i nije mu svrha nuditi savjet o ulaganju, ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kojih vrijednosnih papira.

Priopćenje za javnost (179,95 KB)
Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Preuzmi vizitku Dodaj u Moja zbirka