8. svi 2024.  Düsseldorf / Njemačka

Vrlo dobar početak poslovne godine

Henkel ostvario snažan organski rast prodaje u prvom tromjesečju

 • prodajni rezultati Grupe: oko 5,3 milijarde eura, organski rast od 3,0 posto 
 • organsko povećanje prodaje potaknuto objema poslovnim jedinicama:
  • Ljepila i tehnologije: pozitivan organski rast prodaje od 1,3 posto
  • Consumer Brands: vrlo snažan organski rast prodaje od 5,2 posto
 • stjecanja društava Seal for Life Industries i Vidal Sassoon u Kini dovršena ranije nego što se predviđalo
 • daljnji napredak u provedbi strateškog plana rasta
 • prognoza za poslovnu godinu 2024. značajno je porasla 3. svibnja:
  • organski rast prodaje: 2,5 – 4,5 posto (prethodno: 2,0 – 4,0 posto)
  • prilagođeni prinos od prodaje: 13,0 – 14,0 posto (prethodno: 12,0 – 13,5 posto)
  • prilagođena zarada po povlaštenoj dionici (EPS): povećanje u rasponu od +15,0 do +25,0 posto pri stalnim tečajevima (prethodno: od +5,0 do +20,0 posto)

U prvom tromjesečju 2024. Grupa Henkel ostvarila je ukupnu prodaju na razini Grupe od otprilike 5,3 milijarde eura i postigla je snažan organski rast prodaje od 3,0 posto. Porast je potaknut pozitivnim kretanjem cijena u objema poslovnim jedinicama. Kretanje obujma na razini Grupe, na koji još uvijek utječu mjere u asortimanu u poslovnoj jedinici Consumer Brands, pokazalo je daljnje postupno poboljšanje u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2023. Nominalno je prodaja pala –5,2 posto u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine – uglavnom zbog prodaje poslovnih aktivnosti u Rusiji i negativnih deviznih učinaka. 

„Imali smo vrlo dobar početak godine. Osim toga, uspjeli smo dovršiti stjecanja društava Seal for Life Industries i Vidal Sassoon u Kini brže nego što se predviđalo i stoga ćemo dodatno ojačati naše poslovanje”, rekao je Carsten Knobel, Henkelov glavni izvršni direktor. „S obzirom na te događaje, prošlog smo tjedna značajno povećali prognozu za prodaju i dobit za 2024. To pokazuje sljedeće: imamo jasnu strategiju koju strogo provodimo. Ispunjavamo ono što smo obećali. I na dobrom smo putu za postizanje daljnjeg profitabilnog rasta.”

Pozitivan organski rast prodaje poslovne jedinice Ljepila i tehnologije u prvom tromjesečju prvenstveno je bio potaknut snažnim organskim rastom prodaje u poslovnom području mobilnosti i elektronike. Vrlo snažan organski rast prodaje u poslovnoj jedinici Consumer Brands potaknut je svim poslovnim područjima, uz poseban doprinos poslovanja s proizvodima za kosu. 

Prodajni rezultati Grupe

Prodaja Grupe u prvom tromjesečju 2024. ukupno je iznosila 5.317 milijuna eura , što je nominalno smanjenje od –5,2 posto u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine (5.609 milijuna eura). Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i stjecanja/dezinvesticije) porasla za 3,0 posto. Snažan organski rast prodaje na razini Grupe potaknut je određivanjem cijena. Stjecanja/dezinvesticije smanjile su prodaju za –4,3 posto. Devizni učinci imali su dodatni negativan utjecaj od –3,9 posto na kretanje prodaje.

Prodajni rezultati poslovne jedinice Ljepila i tehnologije

U prvom tromjesečju 2024. godine u poslovnoj jedinici Ljepila i tehnologije ostvarena je prodaja u iznosu od 2.677 milijuna eura, što predstavlja nominalno smanjenje od –4,1 posto u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine (2.791 milijun eura). Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i stjecanja/dezinvesticije) porasla za 1,3 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2023. godine. I cijena i obujam pokazali su pozitivno kretanje. Devizni učinci smanjili su prodaju za –3,8 posto. Stjecanja/dezinvesticije imale su daljnji negativni učinak od –1,7 posto.

Prodajni rezultati poslovne jedinice Consumer Brands

U poslovnoj jedinici Consumer Brands prodaja u prvom tromjesečju 2024. ukupno je iznosila 2.605 milijuna eura, što je nominalni pad od –6,0 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Prodaja je organski (tj. prilagođeno za tečajne promjene i stjecanja/dezinvesticije) porasla za 5,2 posto. Određivanje cijena u poslovnoj jedinici ostalo je vrlo snažno u usporedbi s prvim tromjesečjem 2023. Obujam se blago smanjio, osobito zbog utjecaja trenutačnih mjera u asortimanu. Devizni učinci imali su negativan utjecaj na prodaju od –4,0 posto. Stjecanja/dezinvesticije smanjile su prodaju za daljnjih –7,2 posto.

U prvom tromjesečju poslovno područje s proizvodima za pranje rublja i održavanje kućanstva ostvarilo je vrlo snažan organski rast prodaje od 4,6 posto. Poslovanje s proizvodima za pranje rublja zabilježilo je snažan rast, uglavnom potaknut dvoznamenkastim povećanjem u kategoriji proizvoda za njegu tkanina. Poslovanje s proizvodima za održavanje kućanstva ostvarilo je značajan organski rast prodaje, koji je posebno potaknulo dvoznamenkasto povećanje prodaje u kategoriji sredstava za čišćenje WC-a i vrlo snažan rast u kategoriji sredstava za pranje posuđa.

Poslovno područje s proizvodima za kosu ostvarilo je vrlo snažan organski rast prodaje od 6,9 posto. Rast u poslovanju usmjerenom na male potrošače bio je značajan, osobito potaknut kategorijom proizvoda za oblikovanje kose. Poslovno područje s proizvodima za profesionalnu uporabu ostvarilo je vrlo snažan organski rast prodaje.

Ostala poslovna područja povezana s poslovanjem usmjerenim na male potrošače zabilježila su snažan organski rast prodaje od 3,4 posto.

Neto imovina i financijski položaj Grupe

U promatranom razdoblju nije bilo značajnih promjena u neto imovini i financijskom položaju Grupe u usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. godine. 

Prognoza za Grupu Henkel

Na dan 3. svibnja povećane su smjernice za poslovnu godinu 2024. objavljene 4. ožujka 2024. 

Za tekuću godinu Henkel sada očekuje organski rast prodaje od 2,5 – 4,5 posto (prethodno: 2,0 – 4,0 posto). Za poslovnu jedinicu Ljepila i tehnologije i dalje se očekuje organski rast prodaje u rasponu od 2,0 – 4,0 posto. Za poslovnu jedinicu Consumer Brands društvo sada predviđa organsko povećanje prodaje od 3,0 – 5,0 posto (prethodno: 2,0 – 4,0 posto).

Sada se očekuje da će prilagođeni prinos od prodaje (prilagođena operativna marža) na razini Grupe iznositi 13,0 – 14,0 posto (prethodno: 12,0 – 13,5 posto). Također se predviđa da će prilagođeni prinos od prodaje biti između 16,0 i 17,0 posto za Ljepila i tehnologije (prethodno: 15,0 – 16,5 posto), a za Consumer Brands 12,0 – 13,0 posto (prethodno: 11,0 – 12,5 posto). 

U slučaju stalnog tečaja, Henkel sada očekuje da će prilagođena dobit po povlaštenoj dionici (EPS) porasti u rasponu od +15,0 do +25,0 posto (prethodno: +5,0 – +20,0). 

Henkel je ažurirao i sljedeća očekivanja: 

 • stjecanja/dezinvesticije: neutralan utjecaj na nominalni rast prodaje 
  (prethodno: negativan utjecaj u rasponu jednoznamenkastih postotaka nižih vrijednosti)
 • prijenos prodaje u stranim valutama: negativan utjecaj u rasponu jednoznamenkastih postotaka niže do srednje vrijednosti 
  (prethodno: negativan utjecaj u rasponu jednoznamenkastih postotaka srednje vrijednosti)

Sljedeća očekivanja za 2024. ostaju nepromijenjena:

 • cijene izravnih materijala: nepromijenjeni razvoj1
 • troškovi restrukturiranja od približno 250 – 300 milijuna eura
 • odljevi gotovine za ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu u rasponu 650 – 750 milijuna eura

 

 

1 U usporedbi s prošlogodišnjim prosjekom

Jelena Gavrilović Šarenac Henkel Direktorica za korporativne komunikacije ​Henkel Srbija i Henkel Adria +381-11-207-22-09 Jelena.Sarenac@henkel.com Preuzmi vizitku Dodaj u Moja zbirka