Inicijative i partnerstva

Očekivanja u pogledu društvene i okolišne odgovornosti stalno se mijenjaju. Stoga se tvrtke oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresiranim stranama kako bi se osiguralu da pružaju riješenja za izazove koji su najvažniji.

initiatives-and-partnerships-2
customer-loading-washing machine

Uključivanje sljedeće generacije

Pokreće se sve više inicijativa koje potiču današnje korisnike da promijene svoje navike. Međutim, također je važno razmišljati o budućim generacijama. Stoga su obrazovne aktivnosti koje promoviraju održivo ponašanje i osviješćuju ljude o izazovima s kojima se planet suočava sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („Svijet istraživača“), na primjer, potiče djecu da istražuju svijet znanosti čineći istraživanje zabavnim. Međunarodni program uključuje nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne točke Henkelovog istraživačkog područja, s daljnjim istraživanjima o održivosti.

Moć ljudi

Osim toga, Henkel potiče oko 53.000 zaposlenika da pridonesu održivom razvoju u svojim svakodnevnim aktivnostima na poslu i kao članovi društva. Jedan od tih elemenata je jedinstveni program ambasadora održivosti – najveći globalni program obuke u povijesti tvrtke. Više od 50.000 zaposlenika Henkela završilo je obuku o održivosti od 2012. godine. Sada aktivno dijele svoja znanja u svim dijelovima tvrtke širom svijeta, a uključuju i kupce, dobavljače i druge partnere. Oni također pomažu u stvaranju razumijevanja i entuzijazma za održivost u mlađim generacijama posjetom osnovnim školama. Do kraja 2018. Henkelovi ambasadori održivosti dosegli su 150.000 studenata u 53 zemlje.

Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu naš pristup održivosti oblikuje naše interakcije s dioničarima. Vjerujemo da je otvoren, stalan dijalog sa svim skupinama koje imaju interes u našem poslovanju ključan kako bi se osiguralo da radimo na najvažnijim izazovima. Kroz izravne razgovore, sudjelovanje u inicijativama raznih dioničara i podupiranje platformi za dijalog, nastojimo podijeliti naše jedinstveno znanje i prikupiti znanje – a zatim integrirati ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo razumjeti naše dioničare. Zato mi doista slušamo.

Dijalog sa zainteresiranim stranama

Razmjena mišljenja s zainteresiranim stranama i društvenim skupinama ključni je element Henkelovog pristupa održivosti. Zbog toga smo aktivni na nekoliko platformi za dijalog i inicijativu o specifičnim pitanjima vezanim uz održivost.

Ova otvorena razmjena pruža osnovu za zajedničko razumijevanje i mogućnost dobivanja društvenog odobrenja za odluke poduzeća. U isto vrijeme, dijalog je izvor novih ideja i stvaran značajan doprinos našem upravljanju inovacijama, riziku i također predstavlja osnovu za daljnji razvoj naše strategije održivosti i izvješćivanja.

Stoga smo u stalnom dijalogu za kupce, korisnike, dobavljače, zaposlenike, dioničare, lokalne zajednice, rejting agencije i analitičare, državne vlasti, nevladine organizacije, političare, akademsku i znanstvenu zajednicu.