• Hrvatska | Promjena web stranice
  • Kontakt
  • Dodaj u Moja zbirka
  • Dijeli

Inicijative i partnerstva

Očekivanja u pogledu društvene i okolišne odgovornosti stalno se mijenjaju. Stoga se tvrtke oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresiranim stranama kako bi se osiguralu da pružaju riješenja za izazove koji su najvažniji.

Uključivanje sljedeće generacije

Pokreće se sve više inicijativa koje potiču današnje korisnike da promijene svoje navike. Međutim, također je važno razmišljati o budućim generacijama. Stoga su obrazovne aktivnosti koje promoviraju održivo ponašanje i osviješćuju ljude o izazovima s kojima se planet suočava sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („Svijet istraživača“), na primjer, potiče djecu da istražuju svijet znanosti čineći istraživanje zabavnim. Međunarodni program uključuje nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne točke Henkelovog istraživačkog područja, s daljnjim istraživanjima o održivosti.

Prikazi:

Forscherwelt Dubai

3:16 Min.

804080

Moć ljudi

Osim toga, Henkel potiče oko 53.000 zaposlenika da pridonesu održivom razvoju u svojim svakodnevnim aktivnostima na poslu i kao članovi društva. Jedan od tih elemenata je jedinstveni program ambasadora održivosti – najveći globalni program obuke u povijesti tvrtke. Više od 50.000 zaposlenika Henkela završilo je obuku o održivosti od 2012. godine. Sada aktivno dijele svoja znanja u svim dijelovima tvrtke širom svijeta, a uključuju i kupce, dobavljače i druge partnere. Oni također pomažu u stvaranju razumijevanja i entuzijazma za održivost u mlađim generacijama posjetom osnovnim školama. Do kraja 2018. Henkelovi ambasadori održivosti dosegli su 150.000 studenata u 53 zemlje.

Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu naš pristup održivosti oblikuje naše interakcije s dioničarima. Vjerujemo da je otvoren, stalan dijalog sa svim skupinama koje imaju interes u našem poslovanju ključan kako bi se osiguralo da radimo na najvažnijim izazovima. Kroz izravne razgovore, sudjelovanje u inicijativama raznih dioničara i podupiranje platformi za dijalog, nastojimo podijeliti naše jedinstveno znanje i prikupiti znanje – a zatim integrirati ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo razumjeti naše dioničare. Zato mi doista slušamo.

Dijalog sa zainteresiranim stranama

Razmjena mišljenja s zainteresiranim stranama i društvenim skupinama ključni je element Henkelovog pristupa održivosti. Zbog toga smo aktivni na nekoliko platformi za dijalog i inicijativu o specifičnim pitanjima vezanim uz održivost.

Ova otvorena razmjena pruža osnovu za zajedničko razumijevanje i mogućnost dobivanja društvenog odobrenja za odluke poduzeća. U isto vrijeme, dijalog je izvor novih ideja i stvaran značajan doprinos našem upravljanju inovacijama, riziku i također predstavlja osnovu za daljnji razvoj naše strategije održivosti i izvješćivanja.

Stoga smo u stalnom dijalogu za kupce, korisnike, dobavljače, zaposlenike, dioničare, lokalne zajednice, rejting agencije i analitičare, državne vlasti, nevladine organizacije, političare, akademsku i znanstvenu zajednicu.