Regenerativni planet

Moss with spore capsules and dew

Na putovanju smo prema ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo postignuli tu ambiciju, namjeravamo promijeniti naše procese, proizvode i uporabu sirovina u smjeru klimatski neutralne budućnosti s učinkovitom iskoristivošću izvora. Usredotočujemo se na mjere ublažavanja klimatske promjene, funkcionalno kružno gospodarstvo te zaštitu prirode i bioraznolikosti.

Klima

Postati klimatski neutralno poduzeće dekarbonizacijom našeg poslovanja i sirovina.

Klimatska promjena jedna je od glavnih globalnih izazova našeg vremena. Predani smo cilju zadržavanja globalnog zatopljenja od 1,5 stupnja prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama. Klimatska promjena i njezini utjecaji dio su našeg programa održivosti i upravljanja rizicima te cijelog našeg vrijednosnog lanca.

Zbog potrebe za smanjenjem emisije ugljika te dekarbonizacije ekonomije, slijedimo ambiciju pretvaranja naših proizvodnih pogona u klimatski pozitivnu CO2 uravoteženost do 2030. Usto, postavit ćemo put nulte stope naših emisija duž cijelog našeg vrijednosnog lanca, što će aktivno doprinijeti zaštiti klime.

Kružnost

Unaprijediti kružnost našim proizvodima, ambalažama i tehnologijama.

Odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje ograničenih prirodnih resursa i razvijanje kružnog gospodarstva ključni su pristupi stvaranju održivih vrijednosti i zaštite klime.

U društvu Henkel shvaćamo svoju odgovornost za ambalažu. Posvećeni smo promicanju održivosti i tu posvećenost pokazujemo nizom ambicioznih ciljeva. Naša je strategija izgrađena oko koncepta kružnog gospodarstva i usmjerena je na uključivanje materijala iz održivih izvora i uporabu pametnog dizajna ambalaže kako bismo zatvorili krug. Surađujemo s organizacijama duž vrijednosnog lanca ambalaže kako bismo potaknuli napredak u infrastrukturi za recikliranje.

Henkel također istražuje razne pristupe za primjenu zatvorenog kruga recikliranja u svojim proizvodnim procesima. U tom području naglasak stavljamo na učinkovito upravljanje otpadom na našim lokacijama.

Priroda

Zaštita i oporavak biološke raznolikosti, s naglaskom na šume, kopno i vodu, te osiguravanje odgovornog upravljanja resursima.

Rastuća potrošnja i ograničenost resursa zbog sve brojnijeg svjetskog stanovništva i ubrzane ekonomske aktivnosti, stvaraju sve veći pritisak na ekosustave. Negativni utjecaji već se osjećaju: prema izvješću koje je izdala Međuvladina znanstveno-politička platforma o bioraznolikosti i uslugama ekosustava (IPBES), ljudske aktivnosti prijete izumiranju gotovo 1 milijuna vrsta.

Henkelu je važno očuvanje raznolikosti vrsta i biološke raznolikosti budući da su netaknuti ekosustavi i bioraznolikost tla ključan temelj za održivu agrikulturu i uporabu sirovina u proizvodnji. Cilj naše strategije održivosti jest zaštititi i obnoviti bioraznolikost – s posebnim naglaskom na zemlju, kopno i vodu. Uz primjenu tih načela na aktivnosti na našim lokacijama, također potičemo odgovorno upravljanje sirovinama i uporabom sastojaka na bazi obnovljivih sirovina.

Oprezno korištenje vode kao važnog resursa

Izvori vode na Zemlji nejednako su raspodijeljeni i ugroženi su zbog klimatske promjene kao i sve većeg onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja. Mi prepoznajemo važnost odgovornog korištenja ovog resursa, osobito zato što su zdravi vodeni ekosustavi ključni za zaštitu bioraznolikosti. U društvu Henkel voda igra važnu ulogu duž cijelog našeg vrijednosnog lanca. Mi koristimo vodu za naše proizvodne procese, kao sastojak u našim proizvodima te mnogi naši proizvodi također trebaju vodu pri njihovoj uporabi.

Zbog toga je smanjenje korištenja vode tijekom proizvodnje i uporabe naših proizvoda važno za nas. Kako bismo utvrdili odgovarajuće pristupe za poboljšanje, blisko smo surađivali s različitim dionicima. Na primjer, istražujemo naš utjecaj na vodu duž vrijednosnog lanca. To uključuje ispitivanje vodenog otiska sirovina, naših proizvodnih postupaka i potrošnje vode tijekom uporabe naših proizvoda, kao i pročišćavanje otpadnih voda. U našem novom položaju prema vodnim resursima dodatno objašnjavamo naš pristup prema odgovornom upravljanju vodom.