Regenerativni planet

Na putovanju smo prema ekološkoj transformaciji našeg poslovnog modela. Kako bismo postignuli tu ambiciju, namjeravamo promijeniti naše procese, proizvode i uporabu sirovina u smjeru budućnosti s učinkovitom iskoristivošću izvora i to bez ugljika. Usredotočujemo se na mjere ublažavanja klimatske promjene, funkcionalno kružno gospodarstvo te zaštitu prirode i bioraznolikosti.

Klima

Dekarbonizacija našeg poslovanja i sirovina na putu prema ugljično-neutralnom poslovanju.

Klimatska promjena jedna je od glavnih globalnih izazova našeg vremena. Predani smo cilju zadržavanja globalnog zatopljenja od 1,5 stupnja prema Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama. Klimatska promjena i njezini utjecaji dio su našeg programa održivosti i upravljanja rizicima te cijelog našeg vrijednosnog lanca.

Zbog potrebe za smanjenjem emisije ugljika te dekarbonizacije ekonomije, slijedimo ambiciju pretvaranja naših proizvodnih pogona u klimatski pozitivnu CO2 uravoteženost do 2030. Usto, postavit ćemo put nulte stope naših emisija duž cijelog našeg vrijednosnog lanca, što će aktivno doprinijeti zaštiti klime.

Kružnost

Ugrađivanje kružnih praksi u našu proizvodnju, proizvode i pakiranje te omogućavanje kružnosti putem naših industrijskih rješenja.

Odvajanje ekonomskog rasta od potrošnje ograničenih prirodnih resursa i razvijanje kružnog gospodarstva ključni su pristupi stvaranju održivih vrijednosti.

U Henkelu prepoznajemo svoju odgovornost prema pakiranju. Predani smo promoviranju održivosti i ostvarujemo tu obavezu nizom ambicioznih ciljeva. Naša je strategija izgrađena oko koncepta kružnog gospodarstva i usredotočena je na uključivanje materijala iz održivih izvora i uporabu pametnog dizajna za zatvaranje kruga – za dobrobit ljudi i planeta.

Henkel također istražuje razne pristupe za primjenu zatvorenog kruga recikliranja u svojim proizvodnim procesima. U tom području naglasak stavljamo na učinkovito upravljanje otpadom na našim lokacijama.

Priroda

Zaštita i oporavak biološke raznolikosti, s naglaskom na šume, kopno i vodu, korištenjem obnovljivih sastojaka i zaštitom resursa.

Rastuća potrošnja i ograničenost resursa zbog sve brojnijeg svjetskog stanovništva i ubrzane ekonomske aktivnosti, stvaraju sve veći pritisak na ekosustave. Negativni utjecaji već se osjećaju: prema izvješću koje je izdao IPBES, ljudske aktivnosti prijete izumiranju gotovo 1 milijuna vrsta.

Henkelu je važno očuvanje raznolikosti vrsta i biološke raznolikosti budući da su netaknuti ekosustavi i bioraznolikost tla ključan temelj za održivu agrikulturu i uporabu sirovina u proizvodnji. Cilj naše strategije održivosti jest zaštititi i obnoviti bioraznolikost – s posebnim naglaskom na zemlju, kopno i vodu. Uz primjenu tih načela na aktivnosti na našim lokacijama, također potičemo odgovorno upravljanje sirovinama i uporabom obnovljive energije.

Oprezno korištenje vode kao važnog resursa

Izvori vode na Zemlji nejednako su raspodijeljeni i ugroženi su zbog klimatske promjene kao i sve većeg onečišćenja i prekomjernog iskorištavanja. Mi prepoznajemo važnost odgovornog korištenja ovog resursa, osobito zato što su zdravi vodeni ekosustavi ključni za zaštitu bioraznolikosti. Voda igra važnu ulogu duž cijelog našeg vrijednosnog lanca. Mi koristimo vodu za naše proizvodne procese, kao sastojak u našim proizvodima te mnogi naši proizvodi također trebaju vodu pri njihovoj uporabi.

Zbog toga je smanjenje korištenja vode tijekom proizvodnje i uporabe naših proizvoda važno za nas. Postavili smo cilj da ćemo koristiti 35 posto manje vode po toni proizvoda do 2025. u usporedbi s početnom godinom 2010. Usto, želimo postići kružno korištenje vode u ključnim proizvodnim pogonima do 2030.