ODGOVORNA NABAVA MATERIJALA

Lanci opskrbe jednog poduzeća izuzetno je važan resurs – suradnja između tvrtki u svakom segmentu u lancu može stvoriti izvrsne mogućnosti za minimiziranje ukupnog utjecaja na okoliš i maksimiziranje ukupnog pozitivnog društvenog utjecaja. U Henkelu, naši globalni lanci opskrbe uključuje poslovne partnere iz više od 115 zemalja. Zajedno želimo potaknuti napredak prema 100 posto odgovornoj nabavi materijala.

Na slici: Bertrand Conquéret, predsednik Globalnog lanca opskrbe Henkela i viši potpredsednik nabave

   

U okviru našeg sektora za nabavu, kroz Strategiju 100 posto odgovorne nabave materijala, u potpunosti smo posvećeni doprinosu Agendi svrhovitog rasta Henkela i njenim ambicijama.

YouTube Thumbnail Responsible business practices EN (Thumbnail)

Proces odgovorne nabave materijala

Naš Proces odgovorne nabave materijala koji se sastoji iz šest stupanja ključan je element našeg pristupa procjeni dobavljača. Orijentisan je na dva glavna aspekta: prvo, osigurati da svi naši dobavljači poštivaju naše definirane standarde održivosti. Drugo, cilj nam je imati svrhovitu suradnju s našim dobavljačima i strateškim partnerima kako bismo kontinuirano poboljšavali standarde održivosti u našem lancu vrijednosti – na primjer, kroz prijenos znanja i kontinuiranu edukaciju o optimizaciji procesa, učinkovitosti resursa i ekološkim i društvenim standardima. Ovaj proces je sastavni dio svih naših aktivnosti nabave širom svijeta i provodi se u svim regijama, u svim poslovnim jedinicama i za sve grupe materijala. Ovaj proces provodimo i na početku naše suradnje sa dobavljačima i kao redovitu provjeru naših postojećih dobavljača.

1. korak: Prethodna provjera i procjena rizika

Henkel koristi sustav ranog upozorenja za rizike održivosti na svetskim tržištima nabave. Proces započinjemo procjenom potencijalnih rizika u regionu ili zemlji. Pritom se koncentriramo na zemlje koje, po mišljenju međunarodnih institucija, jesu povezane sa povećanim stepenom rizika održivosti. Procjena uključuje kriterije „ljudska prava“, „korupcija“ i „pravno okruženje“, kao i rizične lance vrijednosti. Rizični lanci vrijednosti povezani su sa industrijama i sektorima za koje vjerujemo da potencijalno predstavljaju rizik za održivost naše tvrtke. To nam pomaže identificirati zemlje i tržišta za nabavu za koje su možda potrebne posebne mjere opreza.

Najistaknutiji suvremeni primjer rizične zemlje povezane s materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gdje su različite vojske, skupine pobunjenika i vanjski akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno pridonijeli nasilju i eksploataciji tijekom ratova u regiji. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susjednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvaćaju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Budući da je teško znati da li se određena sirovina koju kupujemo koristi za financiranje aktivnosti kršenja ljudskih prava ili drugih zločina, svake godine tražimo da naši izravni dobavljači metala dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz da ne kupuju ili ne prerađuju metale iz takvih sumnjivih izvora.

2. korak: Sklapanje suradnje

Rezultati prethodne provjere i procjene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja suradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu suglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabave materijala. Naš proces sklapanja suradnje ukorijenjen je u globalno jedinstven sustav registracije i pruža standardizirani sažetak svih naših zahtjeva za održivost.

3. korak: Inicijalna provjera ili revizija

Na početku nove poslovne suradnje, novi dobavljači moraju ili prikazati postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili se podvrgnuti samoprocjeni održivosti koja osigurava transparentnost o njihovoj učinkovitosti kada je u pitanju održivosti. Naš pristup procjene koristi upitnike koje je sastavio EcoVadis, neovisni stručnjak za procjenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u područjima sigurnosti, zdravlja, okoliša, kvalitete, ljudskih prava, radnih standarda i borbe protiv korupcije.

Odabrani dobavljači prolaze kroz inicijalne revizije kao alternativu upitnicima za samoocjenjivanje. U tom procesu Henkel surađuje sa neovisnim revizorskim tvrtkama kako bi provjerio usklađenost sa definiranim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mjesta (npr. na proizvodnim mjestima) i obuhvaćaju tvorničke inspekcije i razgovore s radnicima na svim razinama hijerarhije.

4. korak: Analiza procjene učinka

Vanjski stručnjaci za održivost i vlasnici dobavljača u našem timu za nabavu analiziraju rezultate revizija ili rezultate upitnika samoprocjene kako bi identificirali nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istodobno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizirani postupak nakon procjene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definirane korektivne radnje. Ozbiljno ponavljano nepoštivanje zahtjeva dovodi do prekida suradnje s dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i kontinuirani proces poboljšanja

Neovisno o rezultatima revizije ili procjene, od naših dobavljača koji su prošli procjenu tražimo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definiranim oblastima poboljšanja. Zajedno s našim  dobavljačima, pratimo napredak ostvaren u provedbi Plana korektivnih radnji tijekom razdoblja do ponovne procjene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procjena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procjene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinkovitosti naših dobavljača i osigurali kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mjera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

1. korak: Prethodna provjera i procjena rizika

Henkel koristi sustav ranog upozorenja za rizike održivosti na svetskim tržištima nabave. Proces započinjemo procjenom potencijalnih rizika u regionu ili zemlji. Pritom se koncentriramo na zemlje koje, po mišljenju međunarodnih institucija, jesu povezane sa povećanim stepenom rizika održivosti. Procjena uključuje kriterije „ljudska prava“, „korupcija“ i „pravno okruženje“, kao i rizične lance vrijednosti. Rizični lanci vrijednosti povezani su sa industrijama i sektorima za koje vjerujemo da potencijalno predstavljaju rizik za održivost naše tvrtke. To nam pomaže identificirati zemlje i tržišta za nabavu za koje su možda potrebne posebne mjere opreza.

Najistaknutiji suvremeni primjer rizične zemlje povezane s materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gdje su različite vojske, skupine pobunjenika i vanjski akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno pridonijeli nasilju i eksploataciji tijekom ratova u regiji. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susjednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvaćaju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Budući da je teško znati da li se određena sirovina koju kupujemo koristi za financiranje aktivnosti kršenja ljudskih prava ili drugih zločina, svake godine tražimo da naši izravni dobavljači metala dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz da ne kupuju ili ne prerađuju metale iz takvih sumnjivih izvora.

2. korak: Sklapanje suradnje

Rezultati prethodne provjere i procjene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja suradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu suglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabave materijala. Naš proces sklapanja suradnje ukorijenjen je u globalno jedinstven sustav registracije i pruža standardizirani sažetak svih naših zahtjeva za održivost.

3. korak: Inicijalna provjera ili revizija

Na početku nove poslovne suradnje, novi dobavljači moraju ili prikazati postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili se podvrgnuti samoprocjeni održivosti koja osigurava transparentnost o njihovoj učinkovitosti kada je u pitanju održivosti. Naš pristup procjene koristi upitnike koje je sastavio EcoVadis, neovisni stručnjak za procjenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u područjima sigurnosti, zdravlja, okoliša, kvalitete, ljudskih prava, radnih standarda i borbe protiv korupcije.

Odabrani dobavljači prolaze kroz inicijalne revizije kao alternativu upitnicima za samoocjenjivanje. U tom procesu Henkel surađuje sa neovisnim revizorskim tvrtkama kako bi provjerio usklađenost sa definiranim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mjesta (npr. na proizvodnim mjestima) i obuhvaćaju tvorničke inspekcije i razgovore s radnicima na svim razinama hijerarhije.

4. korak: Analiza procjene učinka

Vanjski stručnjaci za održivost i vlasnici dobavljača u našem timu za nabavu analiziraju rezultate revizija ili rezultate upitnika samoprocjene kako bi identificirali nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istodobno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizirani postupak nakon procjene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definirane korektivne radnje. Ozbiljno ponavljano nepoštivanje zahtjeva dovodi do prekida suradnje s dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i kontinuirani proces poboljšanja

Neovisno o rezultatima revizije ili procjene, od naših dobavljača koji su prošli procjenu tražimo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definiranim oblastima poboljšanja. Zajedno s našim  dobavljačima, pratimo napredak ostvaren u provedbi Plana korektivnih radnji tijekom razdoblja do ponovne procjene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procjena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procjene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinkovitosti naših dobavljača i osigurali kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mjera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

Zajedno za održive lance opskrbe

Godine 2011. Henkel i još pet kompanija iz kemijske industrije zajednički su formirali inicijativu “Zajedno za održivost – kemijski lanci opskrbe za bolji svijet” (ZZO/TfS). Inicijativa se zasniva na načelima Globalnog dogovora Ujedinjenih naroda  i Inicijative za odgovorno ponašanje Međunarodnog vijeća udruženja kemijske industrije (ICCA).

Inicijativa ZZO ima za cilj uskladiti sve složenije procese upravljanja opskrbnim lancem u pogledu održivosti i optimirati dijalog između poslovnih partnera diljem svijeta. Najprije je potrebno je stvoriti sinergije kako bi se resursi mogli učinkovitije upotrebljavati, uz minimalnu administrativnu aktivnost ne samo u trgovačkim društvima nego i sa svim našim zajedničkim dobavljačima. U središtu revizija i internetskih procjena inicijative ZZO je osnovna ideja:

„Revizija za jednoga je revizija za sve!“. Dobavljači tada moraju proći samo jednu procjenu ili reviziju. Revizije obavlja nekoliko odabranih, neovisnih revizorskih društava. Za internetske procjene inicijativa ZZO surađuje s društvom EcoVadis, stručnjacima za procjenu uspješnosti u pogledu održivosti. Uspješnost se procjenjuje u područjima upravljanja, okoliša, zdravlja i sigurnosti, rada i ljudskih prava te pitanja etičkog korporativnog upravljanja. Inicijativa ZZO je 2022. godine imala oko 14 270 aktivnih procjena i revizija ZZO. Iste je godine za oko 2800 dobavljača društva Henkel provedena procjena ili revizija ZZO. Inicijativa ZZO posljednjih godina doživjela je ogroman rast i sada se sastoji od 40 članica koje su zaslužne za ukupnu potrošnju od više od 400 milijardi eura (status: veljača 2023. godine).

Godine 2021. inicijativa je razvila i akademiju ZZO. Akademija osigurava okruženje za učenje zaposlenicima trgovačkih društava s inicijativom ZZO i njihovim dobavljačima. Akademija ZZO nudi više od 300 predmeta učenja na sedam različitih jezika.

U rujnu 2020. godine ZZO je pokrenuo svoj novi strateški okvir „ZZO Rast i isporuka” (TfS Grow&Delivery). Ova nova strategija zasniva se na dosadašnjim uspjesima inicijative i njome će se fokus ZZO preusmjeriti od inicijative fokusirane na mjerenje na zajednicu koja daje opipljiv učinak. Članice ZZO-a će nastaviti predano raditi na promicanju viših standarda, kao i na poboljšanju uvida i podataka prikupljenih na osnovu procjena i revizija. To će omogućiti ZZO-u da informiše svoje dobavljače o temama i područjima koje pružaju najveći potencijalni utjecaj na održivost. ZZO je također odlučila proširiti svoje aktivnosti na tržištima u nastajanju kao što su Kina i Indija. Poduzimanje zajedničkih akcija je još jedan kamen temeljac ove nove strategije. Na taj način ZZO želi povećati  svoj doprinos održivosti. Osim toga, podrška zajednici ZZO je još jedan ključni element koji će omogućiti ZZO-u da postigne svoje ciljeve.

Bertrand Conquéret, direktor nabave u Henkelu, predsednik je inicijative ZZO od svibnja 2019. godine. Odigrao je ključnu ulogu u razvoju nove strategije „Grow&Deliver“.