KLIMA

2 girls running in a cornfield with modern windmills in the background

Emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova odgovorne su za klimatske promjene i globalno zagrijevanje. Ograničenje ovih emisija je jedan od najvećih izazova sa kojim se čovečanstvo ikada suočilo.

Posvećeno očuvanju klime

Nekoliko stupnjeva možda ne zvuči mnogo, ali značajno utječe na budućnost našeg planeta. Kako bismo ograničili globalno zagrijavanje na 1,5 Celzijevih stupnjeva do 2050. i ispunili obveze preuzete u Pariškom sporazumu Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, moramo brzo smanjiti emisije ugljičnog dioksida. Postizanje tog ambicioznog cilja bit će moguće samo ako vlade i društva prihvate taj izazov kao priliku za poticanje inovacija i istraživanje vizionarskih ideja.

Klimatske promjene jedan su od najvećih problema našeg vremena. Predani smo cilju ograničenja zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iz Pariškog klimatskog sporazuma, a klimatske promjene i njihov utjecaj razmatramo pri upravljanju održivošću i rizicima u cijelom lancu vrijednosti. Za nas su one relevantne s dvaju gledišta: jedno se odnosi na potencijalni utjecaj naših poslovnih aktivnosti na globalnu ravnotežu stakleničkih plinova, a drugo na potencijalni utjecaj klimatskih promjena na naše poslovne aktivnosti. U okviru naše strategije održivosti razmatramo naše izravne i neizravne emisije CO2 i njihov potencijalni utjecaj na klimu. Na početku se usredotočujemo na vlastite lokacije, na koje možemo izravno utjecati. Planiramo postići smanjenje ugljičnog otiska u proizvodnji. To ćemo postići stalnim poboljšanjem energetske učinkovitosti i sve većom upotrebom energije, osobito električne energije, koja se temelji na obnovljivim izvorima.

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)

Naš otisak CO2

Nastojimo optimizirati vlastiti otisak CO2. Da bismo ocijenili svoj otisak, koristimo se reprezentativnim procjenama životnog ciklusa u svim kategorijama proizvoda. Ocjenjujemo i podatke o sirovinama i materijalima za ambalažu koje upotrebljavamo, kao i o prijevozu.

Sve u svemu, proizvodnja naših proizvoda čini oko jedan posto našeg ugljičnog otiska duž lanca vrijednosti. To uključuje izravne emisije (opseg 1) i neizravne emisije iz kupljene energije (opseg 2). Većina izravnih izvora su spalionice, primjerice, za rad kotlova. Međutim, pokretni izvori izgaranja kao što su motori vozila također su odgovorni za emisije opsega 1. Primjeri uključuju kamione, viličare i druga vozila. Kupljena energija (opseg 2) prvenstveno uključuje kupljenu električnu energiju, ali i paru, grijanje i hlađenje.

Emisije unutar našeg lanca vrijednosti, u koje se ne ubraja naš operativni odjel, čine gotovo 98 posto otiska CO2 našeg poslovanja. Uporaba naših proizvoda odgovorna je za približno dvije trećine, a sirovine i ambalaža za otprilike jednu četvrtinu. Tu nalazimo najveći potencijal za smanjenje emisija i doprinos zaštiti klime. Prijevoz naših proizvoda i odlaganje/recikliranje čine oko 7 posto naših emisija.

Otisak CO2 poslovanja*

U tisućama metričkih tona CO2 / ekvivalenta CO2
*Pojednostavljeni prikaz 

Mjere na lokaciji

Za ublažavanje klimatskih promjena prvenstveno smo usredotočeni na svoje vlastite lokacije i proizvodnju. To je područje u kojem smo si postavili ambiciozne rokove i apsolutne ciljeve smanjenja. Da bismo to postigli, želimo trajno unapređivati svoju energetsku učinkovitost i u većoj mjeri upotrebljavati energiju iz obnovljivih izvora, osobito električnu energiju i toplinu.

Predani smo cilju smanjenja emisija CO2 iz opsega 1 i opsega 2 po toni proizvoda za 67 posto do 2030. u odnosu na 2017. Na putu prema tom znanstveno utemeljenom cilju nastojimo ostvariti naš privremeni cilj smanjenja ugljičnog otiska naših proizvodnih mjesta za 65 posto do 2025. u odnosu na polaznu godinu 2010. I dalje težimo ostvarenju našeg znanstveno utemeljenog cilja u sklopu kojeg do 2030. želimo dobivati 100 posto nabavljene električne energije potrebne za proizvodnju iz obnovljivih izvora. Stalno tražimo načine za brže smanjenje emisija na odgovarajućim lokacijama.

Na temelju našeg napretka u tim područjima i iskustva koje smo stekli, godine 2021. odlučili smo pomaknuti našu ambiciju za deset godina na 2040.: do 2030. želimo postići klimatski pozitivnu ravnotežu stakleničkih plinova u našoj proizvodnji (opseg 1 i 2).

Za nas klimatska pozitivnost u našoj proizvodnji znači da nam je cilj trećim stranama isporučivati višak ugljično neutralne energije koju Henkel ne treba za vlastite potrebe. Na taj ćemo način izbjeći emisije iz vlastitih aktivnosti, a također ćemo omogućiti trećim stranama da upotrebljavaju ugljično neutralnu energiju.

Angažman duž našeg lanca vrijednosti

Osim naših aktivnosti na vlastitim lokacijama cilj nam je povećati naš utjecaj na područja našeg lanca vrijednosti koja su posebno važna za emisije CO2.

Naša analiza pokazuje da faza uporabe proizvoda ima najveći utjecaj na naš otisak CO2, osobito u poslovanju usmjerenom na male potrošače. Naši se proizvodi upotrebljavaju milijune puta dnevno u kućanstvima i industrijskim postupcima. Prema tome, naš je cilj surađivati s našim kupcima, potrošačima i dobavljačima kako bismo uštedjeli 100 milijuna metričkih tona CO2 tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2016. do 2025. Da bismo to postigli, razvili smo portfelj ušteda CO2 koji se može upotrijebiti kao osnova za kvantifikaciju točnih doprinosa proizvoda smanjenju emisija.

Mnoge sirovine koje upotrebljavamo temelje se na ugljiku, primjerice surfaktanti u deterdžentima i šamponima, smole u ljepilima i plastika za ambalažu. Oni oslobađaju CO2 kada se biološki razgrađuju ili izgaraju. Stoga na putu k resursno učinkovitoj i klimatski neutralnoj budućnosti planiramo postupno zamijeniti fosilni ugljik u našim sirovinama i ambalaži obnovljivim ugljikom. Konkretno, naglasak je na uporabi ugljika iz biljaka ili dijelova biljaka kao dijela obnovljive biosfere. Ugljik iz zraka i iz otpadnih materijala kao što je plastika također se u budućnosti može iskoristiti kao izvor.

Postavit ćemo put nulte neto stope naših emisija duž lanca vrijednosti

Ključni ciljevi lanca vrijednosti uključuju naš znanstveno utemeljen cilj smanjenja otiska sirovina i ambalaže koje upotrebljavamo po toni proizvoda za 30 posto do 2030. (u odnosu na polaznu godinu 2017.). Jedna je komponenta toga naša strategija ambalaže jer se emisije CO2 mogu smanjiti, primjerice, uporabom recikliranog materijala. Kao i naš cilj za proizvodnju, naš cilj za emisije u lancu vrijednosti (opseg 3) također ispunjava kriterije za ambiciozne ciljeve u lancu vrijednosti iz inicijative za znanstveno utemeljene ciljeve (SBTi), što znači da je u skladu s najboljom praksom.

Nadovezujući se na naše trenutačne SBTi ciljeve za 2030. i našu ambiciju da postignemo klimatski pozitivnu ravnotežu u proizvodnji do 2030., uključit ćemo „SBTi korporativni standard nulte neto stope” kako bismo odredili put za smanjenje naših emisija opsega 3. Taj standard uključuje smjernice, kriterije i preporuke društvima za postavljanje znanstveno utemeljenih ciljeva nulte neto stope u skladu s ciljem ograničenja zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iz Pariškog sporazuma.

Helping customers and consumers reduce COemissions

Naši se proizvodi svakodnevno upotrebljavaju u milijunima kućanstava i industrijskih postupaka. Prema tome, naš je cilj surađivati s našim kupcima, potrošačima i dobavljačima kako bismo uštedjeli 100 milijuna metričkih tona CO2 tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2016. do 2025. Da bismo to postigli, razvili smo portfelj ušteda CO2 koji se može upotrijebiti kao osnova za kvantifikaciju točnih doprinosa proizvoda izbjegavanju emisija (opseg 4).

Cilj nam je pomoći našim kupcima i potrošačima uštedjeti CO2 – primjerice pranjem na nižim temperaturama ili prelaskom na proizvode za njegu kose koji se ne moraju ispirati i stoga za njih nije potrebno zagrijavanje vode. Male promjene u svakodnevnom životu mogu dovesti do velikih promjena i mogu imati pozitivan učinak na klimu.